Meniu

Mirul în liturgia Bisericii

Pentru a primi bine Mirul

Pentru a primi bine sacramentul Mirului, sunt necesare trei lucruri:

  1. Primul, să fim botezaţi, pentru că numai cel ce este deja creştin poate fi "confirmat" în viaţa lui Isus.
  2. Al doilea, să fim în harul lui Dumnezeu, adică să avem cu adevărat viaţa divină a lui Isus. Deci, cine are un păcat de moarte pe suflet trebuie întâi să se spovedească.
  3. Al treilea, să ne angajăm să devenim martori curajoşi ai lui Isus în lume.

Cine este ministrul Mirului?

Ministrul Mirului trebuie să fie un succesor al apostolilor, adică un episcop care, în cazuri extraordinare, poate delega un preot al său.

Faptul de a-l primi pe Duhul Sfânt de la episcop pune în evidenţă comuniunea celui miruit cu propriul episcop şi, deci, cu Biserica şi cu apostolii.

Liturgia sacramentului

Liturgia sacramentului Mirului are loc în timpul celebrării sfintei Liturghii, imediat după lectura Evangheliei şi predica episcopului. Ea este subdivizată în trei părţi:

  1. Reînnoirea promisiunilor de la Botez
  2. Impunerea mâinilor
  3. Ritul esenţial al sacramentului.
1. Reînnoirea promisiunilor de la Botez

Episcopul îi întreabă pe cei care urmează a fi miruiţi, în timp ce ei stau în picioare (se atrage atenţia ca fiecare să răspundă pentru sine):

Vă lepădaţi de Satana şi de toate faptele lui şi de toată trufia lui?

Cei care vor fi miruiţi răspund împreună:

Mă lepăd.

Episcopul:

Credeţi în Dumnezeu, Tatăl atotputernic, creatorul cerului şi al pământului ?

Cei care vor fi miruiţi:

Cred.

Episcopul:

Credeţi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit, a fost îngropat, a înviat din morţi şi acum şade de-a dreapta Tatălui?

Cei care vor fi miruiţi:

Cred.

Episcopul:

Credeţi în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care, aşa cum s-a dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dăruieşte astăzi în chip deosebit, prin taina sfântului Mir?

Cei care vor fi miruiţi:

Cred.

Episcopul:

Credeţi în sfânta Biserică Catolică, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică ?

Cei care vor fi miruiţi:

Cred.

Această mărturie este întărită de către episcop, proclamând credinţa întregii Biserici:

Aceasta este credinţa Bisericii! Aceasta este şi credinţa noastră, pe care avem cinstea de a o mărturisi în Isus Cristos, Domnul nostru.

Mulţimea credincioşilor îşi dă asentimentul, răspunzând:

Amin.

În locul formulei Aceasta este credinţa Bisericii, se poate folosi alta, sau chiar un cântec potrivit, prin care comunitatea să-şi poată exprima într-un singur glas credinţa sa.

Reînnoirea solemnă a promisiunilor de la Botez nu pune în evidenţă numai faptul că Mirul se află în succesiune cu Botezul, ci şi faptul că îl angajează pe cel ce trebuie să fie miruit să ia cunoştinţă de demnitatea sa de creştin.

2. Impunerea mâinilor asupra tuturor celor ce vor fi miruii

Apoi, episcopul şi preoţii, care îl ajută, îşi întind mâinile asupra tuturor celor care vor fi miruiţi. Episcopul, singur, spune:

– Dumnezeule atotputernic,
Tată al Domnului nostru Isus Cristos,
care din apă şi Duh Sfânt
le-ai dat viaţă nouă acestor copii ai tăi,
eliberându-i de jugul păcatului;
Doamne, tu însuţi
trimite-l asupra lor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul;
dăruieşte-le lor Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
Duhul sfatului şi al tăriei,
Duhul ştiinţei şi al pietăţii
şi umple-i pe ei cu Duhul fricii de Dumnezeu,
prin Cristos Domnul nostru.

Amin.

3) Ritul esenţial al sacramentului

Urmează ritul esenţial al sacramentului:

Episcopul îl cheamă pe nume pe cel care va fi miruit,

– îi impune mâna dreaptă deasupra capului,

– în timp ce, cu degetul mare înmuiat în sfântul mir, îi unge fruntea în formă de cruce,

– spunând aceste cuvinte:

"N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt".

Cel miruit răspunde:

Amin.

Episcopul adaugă:

Pace ţie!

Cel miruit răspunde:

Şi cu duhul tău.

Ce lucruri sunt necesare pentru a primi Mirul?

Pentru a primi Mirul, sunt necesare trei lucruri :

  • primul, să fim botezaţi;
  • al doilea, să fim în harul lui Dumnezeu ;
  • al treilea, să ne angajăm să devenim adevăraţi ucenici ai lui Isus şi martori ai săi în lume (CBC, 1310.1319).

Ritul esenţial al sacramentului Mirului este "impunerea mâinii" episcopului pe capul celui ce trebuie miruit, în timp ce, cu degetul mare înmuiat în sfântul mir, îi unge fruntea în formă de cruce,spunând aceste cuvinte: "N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *