Meniu

Prima etapă: lupta împotriva păcatelor de moarte

Să-l iubeşti pe Dumnezeu
Este harul său şi este virtutea celor puternici

Decizia de a ieşi dintr-o viaţă de păcat şi de a începe să urci pe calea iubirii lui Dumnezeu este făcută posibilă de o chemare a lui Dumnezeu, de un har al său.

Pentru unii, acest "har" este dezgustul ce-l încearcă pentru o viaţă irosită în păcat; pentru alţii, este conştientizarea neprevăzută şi îngrozitoare de a trăi pe pragul iadului veşnic; pentru alţii, apoi, este o durere nouă şi profundă, pentru că l-au făcut să sufere pe Isus.

Pentru mulţi, "harul convertirii" este câte puţin din cele trei haruri împreună.

Oricum, "harului" lui Dumnezeu trebuie să-i corespundă "da"-ul nostru generos şi puternic, un "da" spus liber şi pentru totdeauna, ca o întoarcere la 180 de grade, care ne face să întoarcem spa tele păcatului şi să îndreptăm toată iubirea noastră către Dumnezeu.

Aşa începe prima etapă pe calea sfinţeniei, de-a lungul căreia vom lupta împotriva păcatului de moarte, până când îl vom elimina complet din viaţa noastră.

Ceea ce costă sunt primii paşi

Pentru a da curaj celui care a început acest drum, îi voi spune repede că cele mai mari dificultăţi sunt cele iniţiale.

Apoi, pe măsură ce înaintează, ispitele sunt tot mai rare şi mai puţin violente: "Pe acest drum – ne asigură sfântul paroh de Ars – ceea ce costă sunt primii paşi".

De fapt, atâta timp cât doi luptători (voinţa ta, care luptă împotriva păcatului) stau în picioare unul în faţa celuilalt, lupta este dură şi reuşita este nesigură. Dar când voinţa ta reuşeşte să pună păcatul cu spatele la pământ, victoria este câştigată şi, cu puţină osteneală, vei învinge orice ispită nouă: experienţa ne învaţă de fapt că, la fiecare victorie asupra păcatului, noi devenim mai puternici şi el mai slab.

Două arme de neînvins

Aşa cum ne învaţă sfinţii, pentru o victorie sigură, este necesar ca tu să foloseşti două arme spirituale, una de apărare şi cealaltă de atac:

– Prima armă: Fuga de ocaziile periculoase.

În "Viaţa părinţilor deşertului" se citeşte că un tânăr s-a dus în deşertul din Egipt pentru a-l întreba pe sfântul eremit Anton cum să procedeze ca să nu cadă în păcat.

Sfântul i-a spus: "Dacă promiţi să faci cele trei lucruri pe care ţi le voi spune, nu vei cădea niciodată în păcat".

"Care sunt?" a întrebat tânărul.

"Primul – a răspuns bătrânul Anton – este: «să fugi de ocazii»; al doilea este tot «să fugi de ocazii»; al treilea, în sfârşit, este tot «să fugi de ocazii»".

Ocaziile de păcat sunt acele situaţii (de exemplu, anumite companii, anumite spectacole TV, anumite cărţi, dar şi puţina modestie sau starea de lene) ce favorizează ispita şi păcatul.

Fiecare dintre noi cunoaşte care sunt pentru el "ocaziile de păcat" şi trebuie să încerce să fugă de ele.

Un proverb popular spune: "cine se joacă cu focul, se arde". Pentru aceasta, mai ales în ispitele împotriva virtuţii curăţiei, este valabilă axioma: "învinge cine fuge", ştiind că, pentru a fugi de ispite, este nevoie de mai multă putere decât pentru a cădea în păcat.

– A doua armă: A trăi în prezenţa lui Dumnezeu, a lui Isus şi a preasfintei Fecioare Maria.

A doua armă care te va face de neînvins împotriva păcatului este să te gândeşti că nu eşti niciodată singur, ci că Dumnezeu, Isus şi prea sfânta Fecioara Maria sunt mereu aproape de tine pentru a te ajuta, aşa cum însuşi Dumnezeu ne-a promis când ne-a spus: "Trăieşte în prezenţa mea şi vei fi perfect" (Gen 17 ,1), adică nu vei cădea în păcat.

De fapt, cum este posibil să ştii şi să te gândeşti că Isus ne priveşte şi apoi să păcătuieşti împotriva lui?

Aceste două arme îţi vor da în scurt timp victoria asupra păcatului de moarte: să nu te înclini niciodată în faţa duşmanului, nici după o cădere, ba chiar mai ales atunci, pentru că – ne avertizează Isus – numai "cine va fi statornic până la sfârşit se va mântui!"

Am spus "mai ales după o cădere": pentru că tocmai atunci trebuie să i te încredinţezi lui Isus, cerându-i iertare în inima ta şi mărturisindu-te preotului imediat ce vei putea.

Câţi tineri sărmani nu s-au predat tocmai când au ajuns la puţini metri de final; dar câţi – şi tu vei fi unul dintre aceştia! -, puţin câte puţin, au reuşit să elimine păcatul de moarte din viaţa lor şi au ajuns să guste din noua şi nespusa bucurie rezervată de Dumnezeu "celor care-l iubesc!"

Sfântul eremit Anton i-a spus unui tânăr:

"Dacă promiţi să faci cele trei lucruri pe care ţi le voi spune, vei reuşi să eviţi orice păcat".

"Care sunt?" a întrebat tânărul.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *