Meniu

Sacramentul Confirmaţiunii sau Mirul

Duhul Sfânt confirmă Botezul tău

Sacramentul care te "confirmă" şi te "întăreşte" în viaţa lui Isus (pe care l-ai primit deja la Botez) este sacramentul Confirmaţiunii, numit şi al Mirului.

De fapt, "a confirma" înseamnă "a face puternic".

Aşa cum un copil abia născut este încă slab şi incapabil să meargă pentru că îi lipsesc puterile pentru a o face…

…la fel, şi tu, după Botez, ai viaţa divină, dar eşti încă slab şi nu ai puterea suficientă pentru a creşte în imitarea lui Isus.

În "Mir", Duhul Sfânt vine în tine "fără măsură"(In3,34) şi îţi dă puterea de a acţiona ca şi Isus şi de a deveni un "creştin perfect".

Sunt Rusaliile tale

În Mir, se reînnoieşte pentru tine miracolul Rusaliilor: aşa cum apostolii, care înainte erau fricoşi şi incapabili de a-l mărturisi deschis pe Isus, după ce l-au primit pe Duhul Sfânt, au devenit martori curajoşi şi cutezători ai lui Cristos (până la a-şi da viaţa pentru el!), la fel, şi tu, după Mir, nu mai eşti cel de dinainte: acum, în sufletul tău, Duhul Sfânt a pus cele şapte daruri ale sale (înţelepciunea, înţelegerea, ştiinţa, sfatul, pietatea, tăria şi frica de Dumnezeu), care, ca şapte vele înălţate pe o navă, primesc inspiraţiile sale, uşurându-ţi drumul către perfecta imitare a sfinţeniei lui Isus. Des pre ele îţi voi vorbi din nou în paginile 62 şi 63.

Îţi imprimă "caracterul" preotului Cristos

Când ai fost botezat, preotul ţi-a uns fruntea cu puţin untdelemn parfumat (numit în greceşte "mir") , consacrat de episcop în Liturghia din Joia Sfântă. Această "ungere" cu untdelemn a imprimat în inima ta (ca un "sigiliu" pe o monedă) o primă asemănare cu preotul Cristos, asemănare ce se numeşte "caracter" şi care nu se şterge niciodată.

În Confirmaţiune, "ungerea" cu sfântul mir (pentru aceasta, Confirmaţiunea se mai numeşte şi Mir) a fost repetată de episcop şi în sufletul tău s-a imprimat şi mai mult imaginea lui Cristos preot, adică participarea la preoţia lui Cristos, care este comună tuturor credincioşilor (1Pt 2,5).

Celui ce va primi apoi sacramentul Preoţiei, caracterul sacerdotal al lui Cris tos i se va imprima în suflet în mod perfect, dându-i puterile preoţiei ministeriale a lui Isus, precum şi pe acelea sublime de a consacra Euharistia şi de a dezlega păcatele.

Tocmai pentru că imprimă caracterul de neşters, cele trei sacramente ale Botezului, Confirmaţiunii şi Preoţiei se pot primi o singură dată în viaţă.

Răspunde:

1) Scrie în ordine numele celor şapte sacramente, subliniind cele trei sacramente ale iniţierii creştine:
1. ___________________; 2. ___________________;

3. ___________________; 4. ___________________;

5. ___________________; 6. ___________________;

7. ___________________.

2) Scrie numele celor trei sacramente care imprimă caracterul sacerdotal al lui Cristos:

1. ___________________; 2. ___________________;

3. ___________________.

3) Scrie numele celor şapte daruri ale Duhului Sfânt:

1. ___________________; 2. ___________________;

3. ___________________; 4. ___________________;

5. ___________________; 6. ___________________;

7. ___________________.

Ce este Confirmaţiunea sau Mirul?

Confirmaţiunea sau Mirul este sacramentul care, dându-ni-l fără mă sură pe Duhul Sfânt şi darurile sale, întăreşte harul Botezului, ne uneşte mai strâns cu Cristos şi cu Biserica şi ne im primă "caracterul" (CBC, 1285.1316).

În ziua de Rusalii (adică la 50 de zile după Paşti), în timp ce apostolii erau adunaţi în cenacol să se roage cu Maria, mama lui Isus, Duhul Sfânt a coborât asupra lor şi "i-a făcut puternici" şi curajoşi pentru a mărturisi tuturor oamenilor că "Isus a înviat şi trăieşte cu noi".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *