Meniu

Rugăciunea de valoare infinită: sfânta Liturghie

Între toate rugăciunile pe care noi le putem înălţa la Dumnezeu, cea mai preţioasă şi cea mai perfectă este sfânta Liturghie. Şi aceasta din trei motive:

1 – Primul, pentru că, în sfânta Liturghie, ÎNSUŞI ISUS este cel care-l roagă pe Tatăl ceresc pentru noi.

2 – Al doilea, pentru că, în sfânta Liturghie, Isus nu numai că se roagă pentru noi, dar se oferă pe sine însuşi CA JERTFĂ PENTRU NOI, aşa cum a făcut pe cruce.

3 – Al treilea, pentru că, în sfânta Liturghie, NOI ne rugăm cu ISUS şi participăm la sacrificiul său, până la a deveni una cu el, în sfânta Împărtăşanie.

Sfânta Liturghie are, deci, o VALOARE INFINITĂ şi este izvorul tuturor harurilor pe care noi le primim atât în sfintele sacramente (ale Botezului, Mirului, Pocăinţei şi aşa mai departe), cât şi în toate celelalte rugăciuni şi fapte bune pe care le facem.

Iată de ce Biserica, asemenea unei mame ce vrea adevăratul bine pentru copiii ei, ne obligă să participăm la sfânta Liturghie, mă car duminica şi în zilele de sărbătoare!

MĂ VEI ÎNTREBA: cum să fac pentru a participa cu rodnicie la sfânta Liturghie?

ÎŢI RĂSPUND: urmăreşte cu atenţie şi cu credinţă rugăciunile şi acţiunile "sfintei Liturghii", aşa cum sunt explicate în Liturghier sau în Cartea de rugăciuni.

1 – LA ÎNCEPUTUL LITURGHIEI

La începutul Liturghiei, preotul şi credincioşii, după ce au făcut împreună "semnul crucii", îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor şi îi înalţă imnul "Mărire în cer".

Apoi, preotul recită Rugăciunea zilei, la care toţi credincioşii răspund: "Amin".

2 – LITURGIA CUVÂNTULUI

Imediat după aceea, este "liturgia cuvântului", în care unii credincioşi, aleşi de preot, citesc un fragment din Biblie, fie din Vechiul, fie din Noul Testament.

Apoi, preotul celebrant citeşte fragmentul din Evanghelie şi îl explică credincioşilor în "omilie" sau predică.

Pentru tine este foarte important să urmăreşti cu atenţie predica preotului, pentru că aceasta te va ajuta să-l cunoşti mai bine pe Isus şi să trăieşti ca el.

La sfârşitul omiliei, preotul îi invită pe credincioşi să spună împreună Crezul, apoi îl invocă pe Dumnezeu, cu invocaţii scurte, la care răspunde toată adunarea: aceasta se numeşte "Rugăciunea universală", sau "a credincioşilor".

3 – OFERTORIUL

Urmează "Ofertoriul", adică oferirea pâinii şi a vinului pe care credincioşii le duc la altar (de obicei, prin ministranţi), şi pe care preotul le oferă lui Dumnezeu Tatăl, spunând:

"Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea, pe care ţi-o oferim, rod al pământului şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieţii".

Apoi, preotul pune în potir vinul cu câteva picături de apă, spunând:

"Prin taina acestei ape şi a vinului, să ne facem părtaşi de dumnezeirea aceluia care a binevoit să se facă părtaş de firea noastră omenească".

Apoi, îl oferă Tatălui, spunând:

Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul, pe care ţi-l oferim, rod al viţei-de-vie şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.

Ofertoriul se încheie cu o rugăciune a preotului asupra darurilor, la care toţi răspund "Amin".

4 – RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ

Are loc aici partea cea mai importantă a sfintei Liturghii, adică "Rugăciune euharistică" asupra pâinii şi a vi nu lui, care, prin cuvintele lui Isus, vor deveni trupul şi sângele său.

Rugăciunile euharistice ale Liturghierului sunt patru: ele încep toate cu o frumoasă rugăciune pe care preotul i-o înalţă lui Dumnezeu în numele tuturor credincioşilor, şi care se numeşte "Prefaţa", care se încheie cu "Sfânt", imnul de adorare a Prea sfintei Treimi.

La sfârşitul "Prefeţei", întreaga adunare a credincioşilor îngenunchează în linişte, în timp ce preotul – după ce l-a invocat pe Duhul Sfânt ("epicleza") – pronunţă aceleaşi cuvinte ale prefacerii pe care Isus le-a pronunţat asupra pâinii şi a vinului în Joia Sfântă, când, în timpul ultimei cine pascale, împreună cu apostolii săi, a instituit Euharistia:

În numele şi în persoana lui Isus, preotul ia în mâinile sale pâinea şi spune:

"Luaţi şi mâncaţi din aceasta toţi: acesta este trupul meu, care se jertfeşte pentru voi".

La aceste cuvinte, pâinea încetează să mai fie pâine şi devine Isus: atunci, preotul o înalţă pentru a o oferi adoraţiei tuturor.

Este frumos şi de dorit ca fiecare credincios, privind Ostia sfântă, să-l adore în linişte pe Isus, spunându-i, în gând, cu sfântul Toma:

"Domnul meu şi Dumnezeul meu!"

Apoi, preotul ia în mână potirul cu vin şi spune:

"Luaţi şi beţi din acesta toţi: acesta este potirul sângelui meu, al noului şi veşnicului Legământ, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.

Faceţi aceasta în amintirea mea!"

La aceste cuvinte ale lui Isus, vinul încetează să mai fie vin şi devine Isus: atunci, preotul îl înalţă pentru a-l oferi adoraţiei tuturor.

Şi este din nou frumos ca fiecare credincios, privind potirul sfânt, să-l adore în linişte pe Isus, spunându-i, în gând, cu sfântul Toma:

"Domnul meu şi Dumnezeul meu!"

Apoi, preotul încheie cu aceste cuvinte:

"Misterul credinţei!" la care credincioşii răspund cu o aclamaţie de mulţumire lui Dumnezeu.

La sfârşit, preotul înalţă trupul şi sângele Domnului, slăvind Prea sfânta Treime cu aceste cuvinte:

"Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhului Sfânt, toată cinstea şi mărirea în toţi vecii vecilor".

Toţi credincioşii răspund: "Amin".

Acesta este "Amin"-ul cel mai important din toată Liturghia, pentru că, prin el, te uneşti cu Isus în perfecta sa glorificare a Preasfintei Treimi.

Tu ştii deja că dubla şi separata consacrare a pâinii şi a vinului înseamnă şi realizează sacrificiul lui Isus pe cruce, când tot sângele său a fost separat de trupul său, până la ultima picătură; dar mai ştii că Isus este prezent în întregime (cu trupul său, cu sângele său, cu sufletul său şi cu dumnezeirea sa), atât sub chipul pâinii, cât şi al vinului consacrat.

5 – RITUL ÎMPĂRTĂŞANIEI

Acum, că Isus este pe altar, preotul şi credincioşii se pregătesc să se hrănească cu el în sfânta Împărtăşanie. Pentru a se pregăti demn la aceasta, ei recită împreună rugăciunea "Tatăl nostru".

Această rugăciune este urmată (în ritul roman) de gestul de frângere al pâinii, acelaşi gest pe care Isus l-a făcut la ultima cină, înainte să o dea ca împărtăşanie apostolilor săi.

Apoi, preotul îl prezintă pe Isus credincioşilor, spunând:

"Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii.

Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului".

Toţi credincioşii răspund împreună cu preotul:

"Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt

şi se va tămădui sufletul meu".

Preotul se împărtăşeşte cu pâinea şi vinul; apoi ia trupul lui Isus, coboară spre credincioşi şi-i împărtăşeşte pe cei care sunt pregătiţi, spunând pentru fiecare dintre ei:

"Trupul lui Cristos".

Creştinul răspunde:

"Amin".

După sfânta Împărtăşanie, este foarte important să-l adorăm pe Isus care este în noi şi să-i cerem toate harurile de care avem nevoie.

6 – ÎNCHEIEREA SFINTEI LITURGHII

Preotul spune:

"Domnul să fie cu voi".

Credincioşii răspund: "Şi cu duhul tău".

Apoi, preotul binecuvântează credincioşii, spunând:

"Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu , Tatăl, şi Fiul, a şi Sfântul Duh".

Credincioşii răspund:

"Amin".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *