Meniu

Crezul

  1. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?

    Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în Crez, numit și Simbolul credinței sau Mărturisirea de credință.

  2. Care este textul Crezului?

    În Biserica noastră se folosește textul Crezului Niceno-Constantinopolitan. Se numește astfel pentru că a fost formulat la primele două Concilii Ecumenice, care au avut loc în orașele Niceea (325), respectiv Constantinopol (381). Textul Crezului Niceno-Constantinopolitan este:

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, Care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om.

Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl (și de la Fiul) purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci.

Într-Una, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică.

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *