Meniu

Despre rugăciune

 1. Ce este rugăciunea?

  Rugăciunea este dialogul nostru viu și personal cu Dumnezeu. Noi ne folosim de cuvinte, gânduri, gesturi, iar Dumnezeu ne răspunde vorbindu-ne în conștiință, trimițându-ne haruri, ajutându-ne când și cum este mai bine pentru noi.

 2. Avem nevoie de rugăciune?

  Rugăciunea ne ajută să ne dezvoltăm și să menținem legătura personală cu Dumnezeu și de aceea este necesară pentru viața noastră spirituală, pentru mântuirea noastră.

 3. Care sunt roadele rugăciunii?

  Roadele rugăciunii sunt:

  • întărirea credinței;

  • încurajarea speranței;

  • sporirea iubirii pentru Dumnezeu;

  • păstrarea smereniei;

  • dobândirea de haruri;

  • ispășirea păcatelor.

 4. Câte feluri de rugăciuni există?

  Există mai multe clasificări posibile. Avem astfel rugăciunea:

  • privată (eu singur) și publică (împreună cu alții);

  • vocală (rostită sau cântată) și mentală (în gând);

  • după texte scrise (sau formule consacrate) și liberă (cu propriile noastre cuvinte);

  • de laudă, de mulțumire, de cerere, de ispășire și de mijlocire.

 5. De ce este recomandată rugăciunea împreună cu alții?

  Însuși Isus Hristos ne îndeamnă să ne unim cu alții în rugăciune, promițând prezența Sa și răspunsul Tatălui (vezi Matei 18,19-20).

 6. Care sunt rugăciunile cele mai importante pe care trebuie să le știm?

  Cele mai importante rugăciuni pe care trebuie să le știm sunt Tatăl nostru, Mărire Tatălui, Născătoare de Dumnezeu, Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Crezul și rugăciunea către îngerul păzitor. Este bine să știm pe de rost și actele de credință, speranță, iubire și de părere de rău, rugăciunile de dimineață și seară, de binecuvântare a mesei, etc.

 7. Cum trebuie să ne rugăm dimineața?

  Dimineața îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că, după noaptea care a trecut, am primit darul unei noi zile. Îi oferim ziua întreagă, cerându-i ajutorul pentru ca tot ce vom face în acea zi să fie spre preamărirea Sa. De asemenea, îi cerem să îi binecuvânteze pe toți cei dragi și pe cei cu care ne vom întâlni de-a lungul zilei.

 8. Cum trebuie să ne rugăm seara?

  Seara îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a fost tot timpul cu noi în ziua care s-a încheiat. Ne examinăm conștiința, cerându-ne iertare pentru greșelile făcute, amintindu-ne apoi și de binele pe care l-am făcut sau primit, mulțumindu-i lui Dumnezeu, care este izvorul oricărui bine.

 9. Ne putem ruga folosind Sfânta Scriptură?

  Da, putem și este recomandat să folosim Sfânta Scriptură în rugăciune:

  • citind psalmii, dar și alte rugăciuni (ex: Magnificat);

  • citind pasaje din Scriptură și meditând asupra lor, lăsând Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească direct inimilor noastre.

 10. Ce alte rugăciuni importante mai există?

  Tezaurul de rugăciune al Bisericii este foarte bogat. Amintim:

  • din tradiția răsăriteană: Doxologia mare, Orele canonice, Canoanele de rugăciune (ex: Canonul Domnului nostru Isus Hristos), Acatistul, Paraclisul…;

  • din tradiția apuseană: Rozariul, Calea Crucii, Novene, Litanii…

  • rugăciuni compuse de sfinți (Sf. Efrem Sirul, Sf. Ignațiu de Loyola, Sf. Francisc de Assisi…).

 11. Ce este rugăciunea liberă?

  Este rugăciunea în care folosim propriile noastre cuvinte, vorbind liber cu Dumnezeu, exprimându-ne recunoștința, frământările, preocupările, dorințele și nevoile, cu încredere în Părintele nostru ceresc.

 12. Ce este rugăciunea de laudă?

  Este rugăciunea prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu în mod dezinteresat, pentru El însuși, pentru cât este de minunat, pur și simplu pentru că El este.

 13. Ce este rugăciunea de mulțumire?

  Este rugăciunea prin care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem și pentru tot ceea ce primim din bunătatea Sa. Orice eveniment și orice împrejurare pot deveni prilej de aducere de mulțumire.

 14. Ce este rugăciunea de cerere?

  Este rugăciunea prin care, recunoscând dependența noastră de Dumnezeu, îl rugăm, cu încredere și smerenie, să ne ajute în nevoile noastre spirituale și materiale.

 15. Ce este rugăciunea de ispășire?

  Este rugăciunea prin care, încrezători în milostivirea lui Dumnezeu, cu părere de rău în suflet, îi cerem iertare pentru greșelile prin care l-am ofensat.

 16. Ce este rugăciunea de mijlocire?

  Este rugăciunea prin care cerem haruri și ajutor pentru alții: pentru cei dragi nouă, pentru cei care se încredințează rugăciunilor noastre, pentru dușmani, păcătoși, sufletele celor decedați… Rugăciunea de mijlocire este semn al trăirii comuniunii în Trupul Bisericii.

 17. Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre?

  Dumnezeu, Tată iubitor, ascultă întotdeauna fiecare rugăciune a noastră, dar răspunsul îl oferă după înțelepciunea Sa, la timpul și în modul cel mai potrivit. Să nu uităm că El știe și ne dă tot ceea ce avem cu adevărat nevoie.

 18. Unde este bine să ne rugăm?

  Locul cel mai potrivit pentru rugăciune este biserica, numită și "casă de rugăciune", locaș sfințit de prezența reală a lui Isus Hristos în taber-nacol. Ne putem ruga însă oriunde: acasă (în fața "colțului de rugăciune" special amenajat), în natură, pe drum spre școală și în orice loc ne-am afla.

 19. Pentru cine trebuie să ne rugăm?

  Trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, în particular pentru noi înșine, pentru familia noastră, pentru rude, pentru Biserică, pentru Papa, episcopi, preoți, călugări și călugărițe, pentru prieteni și pentru dușmani, pentru colegi, profesori, autorități, pentru bolnavi, suferinzi și săraci, pentru convertirea păcătoșilor, pentru cei ce nu îl cunosc pe Dumnezeu și pentru sufletele celor decedați.

 20. Cui trebuie adresată rugăciunea?

  Rugăciunea noastră se înalță în primul rând spre Dumnezeu, sau specific spre una dintre Persoanele Preasfintei Treimi; ne putem ruga și Preasfintei Fecioarei Maria, îngerilor (celui păzitor în special) și sfinților, ca ei să mijlocească pentru noi la Dumnezeu.

 21. Cum trebuie să ne rugăm?

  Pentru a ne ruga cum se cuvine se cere în special spirit de reculegere, smerenie, încredere, perseverență și supunere.

 22. Când ne rugăm cu spirit de reculegere?

  Ne rugăm cu spirit de reculegere atunci când o facem din inimă, într-un cadru potrivit, care să ne predispună la rugăciune și să ne ajute să ne păstrăm atenția la cuvintele pe care le spunem, la sensul lor, la Dumnezeu căruia ne adresăm și la ceea ce dorește El să ne spună.

 23. Când ne rugăm cu smerenie?

  Ne rugăm cu smerenie atunci când ne recunoaștem ca făpturi create de Dumnezeu, căruia îi datorăm tot ce avem și tot ce suntem.

 24. Când ne rugăm cu încredere?

  Ne rugăm cu încredere atunci când avem speranța că Dumnezeu ne va asculta și ne va da tot ceea ce ne este de folos, pentru viața aceasta și mai ales pentru viața viitoare. Această speranță izvorăște din credința că Dumnezeu ne iubește, este cu noi și ne ascultă rugăciunile.

 25. Când ne rugăm cu supunere față de voința lui Dumnezeu?

  Ne rugăm cu supunere față de voința lui Dumnezeu atunci când suntem dispuși să primim de la El orice ne va da, bucurii și încercări deopotrivă, convinși că El ne vrea binele, în special mântuirea noastră.

 26. Când ne rugăm cu perseverență?

  Ne rugăm cu perseverență atunci când continuăm să o facem orice s-ar întâmpla, indiferent de împrejurări sau de starea noastră sufletească sau fizică, chiar și atunci când ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă și nu împlinește imediat ceea ce am cerut.

 27. Cum începem și sfârșim de obicei rugăciunea noastră?

  În mod obișnuit, începem și sfârșim rugăciunea noastră cu semnul crucii. Pentru aceasta:

  • ne unim degetul mare cu arătătorul și mijlociul: cu ele ne atingem mai întâi fruntea, apoi pieptul, umărul drept și la final umărul stâng, formând astfel o cruce, în timp ce spunem "În numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt"; mărturisim astfel credința în Preasfânta Treime;

  • celelalte două degete, inelarul și degetul mic, le lipim de palmă; mărturisim astfel faptul că a doua Persoană divină, Isus Hristos, are două naturi, divină și umană, fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat.

 28. Care ar trebui să fie poziția noastră la rugăciune?

  Cele mai potrivite poziții pentru rugăciune sunt:

  • în picioare (în fața persoanelor importante stăm în picioare);

  • stând așezat (când medităm, când stăm la Liturghie…);

  • în genunchi (recunoaștem măreția lui Dumnezeu);

  • sau cu capul aplecat până la pământ, prosternându-ne (în semn de adorație, de smerenie, de supunere).

  Ne putem ruga și plimbându-ne și, în cele din urmă, în orice poziție, atâta timp cât ea nu este lipsită de respect față de Cel cu care vorbim în rugăciune.

 29. Când trebuie să ne rugăm?

  Trebuie să ne rugăm zilnic, dimineața și seara, la masă, precum și atunci când începem și sfârșim activități importante. Trebuie să ne rugăm și în momentele de încercare, de ispită, de primejdie, de boală. Scriptura ne îndeamnă însă să ne rugăm neîncetat (1Tesaloniceni 5,17).

 30. Cum putem să ne rugăm neîncetat?

  Pentru a ne ruga neîncetat, trebuie să conștientizăm mereu prezența lui Dumnezeu în viața noastră, să facem în toate voința Lui, să ne încredințăm în mâinile Lui în fiecare moment, oferindu-i toate bucuriile și suferințele noastre.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *