Meniu

Sacramentul Spovezii

 1. Ce este Spovada?

  Spovada este Sacramentul în care Dumnezeu, prin intermediul preotului, ne iartă păcatele, cu condiția să ne pară rău de ele, să le mărturisim și să fim hotărâți să nu le mai facem.

 2. Ce nume mai are Sacramentul Spovezii?

  Spovada mai are și alte nume, care subliniază diferite aspecte ale Sacramentului. Astfel, mai este numită și Sacramentul Pocăinței, al Iertării, al Mărturisirii, al Reconcilierii, al Împăcării, al Convertirii…

 3. Care sunt efectele Spovezii?

  Prin Spovadă, Dumnezeu:

  • ne iartă toate păcatele făcute de la ultima Spovadă (sau de la Botez, în cazul primei Spovezi);

  • ne șterge pedeapsa veșnică și cel puțin o parte din pedeapsa vremelnică;

  • ne redă harul sfințitor sau, dacă am avut doar păcate ușoare, îl sporește în noi;

  • ne împacă cu El și cu Biserica Sa;

  • ne redă pacea și liniștea conștiinței;

  • ne întărește în lupta spirituală împotriva răului.

 4. Când a orânduit Isus Hristos Sacramentul Spovezii?

  Isus Hristos a orânduit Sacramentul Spovezii după învierea Sa, când le-a spus Apostolilor: "Luați Spirit Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute" (Ioan 20,22-23).

 5. La cine a trecut, de la Apostoli, puterea de a ierta păcatele?

  Puterea de a ierta păcatele a trecut de la Apostoli la episcopi, și prin ei și la preoți.

 6. Care sunt pașii necesari pentru a primi cu vrednicie Sacramentul Spovezii?

  Pentru a primi cu vrednicie Sacramentul Spovezii sunt necesari următorii pași:

  1. Examinarea conștiinței (cercetarea cugetului);

  2. Părerea de rău (căința);

  3. Propunerea de îndreptare;

  4. Mărturisirea păcatelor;

  5. Împlinirea canonului (pocăinței).

 7. Ce este examinarea conștiinței?

  Examinarea conștiinței este strădania de a ne aminti ce am păcătuit cu gândul, cu cuvântul, cu fapta sau cu omisiunea, împotriva poruncilor dumnezeiești și bisericești, precum și a propriilor obligații (la școală, în familie…); ne vom examina și obiceiurile rele și ocaziile care ne duc la păcat.

 8. Cum trebuie să facem examinarea conștiinței?

  Examinarea conștiinței înainte de Spovadă trebuie făcută temeinic (cu seriozitate, într-un cadru corespunzător, acordându-i timpul necesar), fiind recomandat să folosim o listă de întrebări ajutătoare (chestionar pentru examinarea conștiinței), pentru a ne aminti, pe cât posibil, toate păcatele făcute de la ultima Spovadă.

 9. Examinarea conștiinței se face doar înainte de Spovadă?

  Este recomandat să ne examinăm conștiința în fiecare seară, cu privire la ziua care a trecut. Acest exercițiu zilnic este de mare folos în creșterea noastră spirituală și ne ajută mai apoi la examinarea conștiinței în vederea Spovezii.

 10. Ce este părerea de rău?

  Părerea de rău este durerea pe care o resimțim în suflet pentru păcatele săvârșite. Ea presupune și disprețuirea acestor păcate.

 11. De câte feluri este părerea de rău?

  Părerea de rău poate să fie: imperfectă (nedesăvârșită), suficientă pentru iertarea păcatelor prin Spovadă; sau perfectă (desăvârșită), care aduce imediat ștergerea păcatelor, dacă există și angajamentul mărturisirii lor în fața preotului cât mai degrabă cu putință.

 12. Când este părerea de rău imperfectă?

  Părerea de rău este imperfectă atunci când izvorăște din teama de judecata lui Dumnezeu, de pedeapsa pentru păcatele noastre, sau din repulsia față de urâțenia păcatului.

 13. Când este părerea de rău perfectă?

  Părerea de rău este perfectă atunci când izvorăște din iubirea noastră pentru Dumnezeu, când regretăm faptul că l-am supărat prin păcatele noastre, că am rănit relația noastră cu El.

 14. Ce este propunerea de îndreptare?

  Propunerea de îndreptare este voința fermă de a ne îndrepta viața, de a nu mai păcătui și de a evita toate ocaziile care ne conduc la păcat.

 15. Ce este mărturisirea păcatelor?

  Mărturisirea păcatelor este recunoașterea acestora în fața preotului, pentru a obține de la Dumnezeu iertarea lor (dezlegarea de păcate).

 16. Care păcate trebuie mărturisite?

  Trebuie să mărturisim în primul rând toate păcatele de moarte, indicând și de câte ori le-am făcut; pentru a ne forma conștiința, este recomandat cu tărie să mărturisim și păcatele ușoare, mai ales pe acelea pe care le săvârșim des.

 17. Cum se face mărturisirea păcatelor?

  Ne mărturisim păcatele cu sinceritate înaintea preotului, reînnoindu-ne la final părerea de rău și propunerea de îndreptare. După ce preotul ne dă dezlegarea, ieșind de la Spovadă îi mulțumim lui Isus pentru iertarea obținută și împlinim canonul primit de la preot.

 18. Ce este canonul?

  Canonul constă în recitarea unor rugăciuni sau în săvârșirea unor fapte bune, pe care ni le indică preotul la finalul Spovezii, pentru ispășirea pedepsei vremelnice și pentru repararea daunelor și a dezordinii provocate de păcate.

 19. Ce se întâmplă dacă, din rușine sau din alt motiv, ascundem preotului un păcat de moarte?

  Dacă, din rușine sau din alt motiv, ascundem la Spovadă un păcat de moarte, acea Spovadă nu este valabilă, iar dezlegarea primită nu a avut efect. Mai mult, am comis un sacrilegiu. Nu ne putem împărtăși după o astfel de Spovadă.

 20. Ce trebuie să facem dacă nu am făcut o Spovadă bună, ascunzând un păcat de moarte?

  Dacă am ascuns un păcat de moarte la o Spovadă, trebuie să refacem acea Spovadă. Vom spune încă o dată toate păcatele mărturisite atunci, căci ele nu au fost iertate, adăugând păcatul pe care l-am ascuns, mărturisind și sacrilegiul comis. Desigur, vom spune și păcatele pe care le-am mai făcut de la acea Spovadă încoace.

 21. Poate preotul să spună cuiva păcatele pe care i le-am mărturisit în Spovadă?

  Toți preoții sunt obligați să păstreze secretul absolut în legătură cu păcatele mărturisite de credincioși în Spovadă. Acest secret, care nu admite excepții, se numește "sigiliu sacramental", fiindcă ceea ce penitentul i-a dezvăluit preotului rămâne "sigilat" de Sacrament.

 22. Când avem obligația să ne spovedim?

  Credinciosul care a ajuns la vârsta rațiunii are obligația să se spovedească cel puțin o dată pe an, la sărbătoarea Învierii Domnului (Paște).

 23. Cât de des ne recomandă Biserica să ne spovedim?

  Biserica ne recomandă cu stăruință să recurgem des la Spovadă (o dată la 2-4 săptămâni), chiar și atunci când avem doar păcate ușoare pe suflet. Când însă am comis un păcat de moarte, trebuie să mergem cât mai degrabă să ne spovedim.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.