Meniu

Morala creştină

De unde vine morala creștină?

Vocația noastră la sfințenie ne e revelată de Scriptură și de Tradiția Bisericii. Această Tradiție nu e vie decât atunci când e primită într-o inimă vie.

Vechiul Testament ne dezvăluie temeliile vieții spirituale a omului prin intermediul unui dialog constant între Dumnezeu și Poporul său. Printre preceptele date de Dumnezeu, cele zece porunci ale lui Moise – «Decalogul» – îi călăuzesc și astăzi pe creștini. Vechiul și Noul Testament formează un tot. Creștinii se sprijină mai ales pe Noul Testament: ei îl citesc pe cel Vechi în lumina celui Nou.

Ce e nou în morala creștină față de Vechiul Testament?

«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta…» (Dt 6, 5) și «Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți» (Lv 19, 18): această dublă lege fundamentală e miezul Vechiului Testament. Patriarhii, Moise, Regii și Profeții s-au străduit să o trăiască. Prin credința lor și prin dragostea pe care au avut-o față de poporul lui Dumnezeu, ei îl prefigurează pe Domnul și opera sa de mântuire.

În Vechiul Testament aproapele era în primul rând «fiul Poporului tău». În parabola «Samariteanului milostiv» (Lc 10, 25-37), Isus ne dezvăluie o primă noutate: iubirea adevărată înseamnă «a se face aproapele celuilalt», oricare ar fi el! Și deci a-l iubi ca pe sine însuși, chiar dacă e străin sau dușman…

A doua noutate a comportamentului creștin rezidă în imitarea lui Cristos. Poruncii de a-l iubi pe aproapele ca pe sine însuși i se adaugă această poruncă nouă: «Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu pe voi» (In 13, 34).

Cele zece porunci s-au îndeplinit în Isus, care ne-a iubit în chip desăvârșit. După această iubire desăvârșită recunoaștem că El este Fiul lui Dumnezeu. «Dacă vă veți iubi unii pe alții, spune Isus, toți vor recunoaște că sunteți ucenicii mei» (In 13, 35). Astfel comportamentul creștin are o dimensiune nu numai individuală, ci și eclezială: zidește Biserica lui Dumnezeu.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *