Meniu

Cele zece porunci în tradiţia catolică

Actualitatea celor zece porunci

Cele «zece cuvinte» sau «decalogul» sunt carta poporului lui Dumnezeu. Biserica de la începuturi, ieșită din rândul poporului evreu, se referea mai degrabă la Cuvântarea de pe munte pentru a afla și a gusta noutatea Evangheliei și a Fericirilor. Mai târziu, Biserica, dezvoltându-se mai ales în mediile păgâne, a simțit dorința de a-și regăsi în mod mai explicit rădăcinile. Începând cu secolul al IV-lea și sub influența sfântului Augustin, cele «zece porunci» fac parte din cateheza celor ce urmează să primească botezul și a credincioșilor. După Vatican II, sensibilitatea contemporană a redescoperit Evanghelia în viața de toate zilele, rolul Duhului Sfânt și importanța solidarității. S-a recurs mai puțin la cele zece porunci; oare pentru cei mai tineri ele nu aparțin «vremurilor de demult»?

A venit timpul să primim aceste «zece cuvinte de viață» cu o privire nouă, liberă de orice prejudecată, și cu o inimă de sărac. Isus însuși s-a supus lor în iubirea pe care o purta Tatălui său: le-a interiorizat și le-a dus la desăvârșire.

Formulare prea aspră?

Iată formularea Vechiului Testament: ea ne vine din două tradiții destul de asemănătoare, luate din Exod (20, 2-17) și din Deuteronom (5, 6-21):

 1. Să nu ai alți dumnezei afară de mine.
 2. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu te pleci înaintea lor
  și să nu le slujești,
  căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
  care te-am scos din țara Egiptului,
  din casa robiei.
  Eu sunt un Dumnezeu gelos.
 3. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău.
 4. Ține ziua de sabat ca s-o sfințești,
  căci ziua a șaptea este sabatul
  Domnului Dumnezeului tău.
  Să nu faci nici o lucrare în ea
  nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta,
  nici slujitorul tău, nici slujnica ta,
  nici străinul care este în cetățile tale,
  pentru ca și slujitorul tău și slujitoarea ta
  să se odihnească întocmai ca tine.
  Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului
  și Domnul Dumnezeul Tău te-a eliberat.
 5. Cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta,
  ca să ai zile multe
  în țara pe care ți-o dă
  Domnul Dumnezeul tău.
 6. Să nu ucizi.
 7. Să nu săvârșești adulter.
 8. Să nu furi.
 9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 10. Să nu poftești casa aproapelui tău, nici femeia lui…
  și nimic din ce este al aproapelui tău.

Majoritatea poruncilor sunt formulate negativ. Sunt ca niște indicatoare rutiere: «interzis!…» Oare niște porunci pozitive: «să faci…», «fă așa…» ne-ar deranja mai puțin sensibilitatea?

Titlurile capitolelor despre fiecare poruncă prezintă sensul poruncii din Vechiul Testament punând mai mult în lumină semnificația creștină și pozitivă a acesteia.

Numerotarea poruncilor

În practica de cateheză a Bisericii numerotarea nu a fost întotdeauna aceeași. De la sfântul Augustin, prima și a doua poruncă din Scriptură au fost grupate într-una singură. Așadar, la catolici și la luterani, numerotarea merge cu o cifră în minus față de cea biblică. De exemplu, porunca a șasea după tradiția catolică este a șaptea în Scriptură, în tradiția ortodoxă și în Biserica reformată. Dimpotrivă, porunca a noua și a zecea din tradiția noastră corespund poruncii a zecea din Scriptură. În tradiția catolică și luterană s-a făcut această despărțire pentru a se ajunge din nou la cifra biblică a celor «zece porunci».

O cartă a libertății!

Să nu uităm punctul de plecare al celor zece porunci: «Ascultă, Israele, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din Egipt, din casa robiei» (Ex 20, 2; Dt 5, 6). Cel care vorbește astfel este un Dumnezeu care mântuiește și eliberează. Aceste versete de la început sunt cheia de lectură a celor «zece cuvinte» care garantează adevărata libertate a omului. Dumnezeu nu cere imposibilul. Fiecare poruncă comportă o revărsare de har.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *