Meniu

A doua cerere: „Vie împărăţia Ta”

Împărăția pentru care ne rugăm să vină este împărăția despre care Cristos vorbește în mod constant în Evanghelii. Cuvântul grec basileia (împărăție), care apare în Rugăciunea domnească, este același termen pe care l-a folosit în viața Sa publică, dar și după Înviere, până la Înălțarea Sa la cer. Isus a dorit ca noi să ne rugăm pentru ca împărăția descrisă de El să vină. Există două modalități principale în care Isus a vorbit despre împărăție. El a descris-o ca o realitate prezentă, dar și ca o așteptare a unui viitor.

Realitate prezentă

Împărăția ca realitate prezentă este Biserica fondată de Cristos. Este o realitate vizibilă la care oamenii sunt chemați prin predicarea Evangheliei; în care intră prin Botez; în care sunt sfințiți prin Sacramente; care este compusă din membrii buni și din membrii răi; cu care Cristos se identifică, fiind “împărăția Mea”, și de la care întreaga lume primește harurile mântuitoare. Cerem ca această împărăție ca realitate prezentă să “vină”, adică să crească și să se întărească:

  • Ne rugăm pentru ca Biserica să devină mai eficientă în proclamarea Evangheliei; ca zelul membrilor ei să crească prin eforturile lor de predicare a lui Cristos;
  • Ne rugăm pentru ca tot mai mulți oameni să primească darul credinței adevărate și să fie botezați;
  • Ne rugăm pentru ca toți cei ce sunt în Biserică să devină mai sfinți și mai plăcuți lui Dumnezeu;
  • Ne rugăm pentru ca aceia din Biserică ce s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat să se convertească și să se împace cu Domnul;
  • Ne rugăm pentru ca creștinii să devină tot mai mult asemenea lui Cristos, ca astfel ceilalți să vadă faptele lor bune și să fie atrași spre a îmbrățișa credința care produce astfel de reflecții ale Învățătorului divin;
  • Ne rugăm pentru ca prin practicarea virtuților, toți credincioșii să devină canale mai eficiente ale harului către viețile tuturor celor din jurul lor.

Așteptare a unui viitor

În special în Evanghelia lui Matei, Isus vorbește frecvent despre “împărăția cerurilor”. Cererea din Rugăciunea domnească este și o cerere pentru mântuirea sufletelor și pentru glorificarea lor în lumea de apoi:

  • Ne rugăm pentru harul de care oamenii au nevoie ca să ajungă în împărăția cerurilor pentru care au fost creați;
  • Ne rugăm pentru lumina de care oamenii au nevoie pentru a cunoaște voința lui Dumnezeu în viețile lor și pentru tăria de a împlini această voință, ca să merite să intre în ceruri;
  • Ne rugăm pentru ca aceia care aparțin împărăției lui Cristos de pe pământ, pentru ca ei să fie mai generoși în colaborarea cu harul divin, pentru ca în cer să îi dea lui Dumnezeu mai mare glorie pentru toată veșnicia.


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.