Meniu

Botezul

16. Ce este Botezul?

Botezul este cel dintâi și cel mai trebuincios dintre sacramente, prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute înainte de Botez, și ne face creștini.

EXPLICAȚIE: Botezul este sacramental renașterii duhovnicești, adică prin primirea lui omul iese din moartea duhovnicească, din păcatul strămoșesc și începe o viață nouă și sfântă. Isus Cristos l-a orânduit când a spus Apostolilor: «Învățați toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh». (Mat. 28,19)

Pilde

Un bătrân de doi ani. Un misionar povestește că un bătrân de 80 de ani se întoarse și primi Botezul. El simțea așa de tare harul renașterii sale sufletești, încât începu să-și socotească viață de la acea dată. După doi ani zicea: «Eu n-am decât doi ani pentru că am început a trăi cu adevărat numai de când am primit Botezul, iar anii de mai înainte au fost ani de moarte și nu de viață». El avea dreptate căci păcatul strămoșesc ne-a aruncat în moarte, iar Botezul ne dă adevărata viață.

17. Pentru ce Botezul este cel dintâi sacrament?

Botezul este cel dintâi sacrament, pentru că înainte de Botez nu puteam primi nici un alt sacrament.

EXPLICAȚIE: Isus Cristos așa a orânduit sacramentele, ca botezul să fie poarta celorlalte sacramente. Așa de pildă dacă un nebotezat merge la spovadă, nu primește iertarea păcatelor pentru că nu-i în stare să o primească, neavând să primească celelalte sacramente.

18. Pentru ce Botezul este cel mai trebuincios sacrament?

Botezul este cel mai trebuincios sacrament, pentru că fără Botez nimeni nu se poate mântui.

EXPLICAȚIE: Un lucru se zice că-i trebuincios, dacă fără de dânsul nu putem dobândi ceea ce dorim; așa se zice că mâncarea e trebuincioasă pentru că fără dânsa n-am putea trăi: tot așa pentru a ne mântui avem nevoie numai decât de Botez.

Pilde

O moartă. În 1640 Sf. Petru Claver, misionarul africanilor, a fost chemat la patul de moarte al unei sclave. Sfântul ajunge, o găsește gheață, o cheamă, o scutură,…era moartă. Sfântul cade în genunchi și se roagă. După câtva timp ea se mișcă, se așeză pe pat și grăi: «Cât sunt de obosită!». Sfântul o întrebă: «Pentru ce ești obosită?» Și ea: «Mă aflam aproape de o grădină foarte frumoasă, voiam să intru, dar un copil frumușel mă întoarse înapoi spunându-mi că nu eram botezată. M-am întors aici, nu știu să spun mai mult; de aceea sunt obosită!». Sfântul socotind că a fost un vis și crezând sigur că primise Botezul, voi să o spovedească. Dar sclava: «Nu, nu, zise, vreau Botezul» și stărui să i se dea acest Sacrament. Însăși stăpâna ei mărturisi că sclava mai bine de 20 de ani primi sfintele sacramente… Dar sfântul insuflat de Dumnezeu o boteză; și ea puțin după aceea muri din nou fericită. Această minune a fost mărturisită cu jurământ de stăpânul sclavei, ofițerul superior de Cartagina, când se făcură procesele necesare pentru beatificarea Sf.Petru Claver.

(Viața)

19. Ce dobândim prin sacramental Botezului?

1) Botezul ne curăță de păcatul strămoșesc și de toate celelalte păcate făcute înainte de botez.

2) Botezul ne face fii ai lui Dumnezeu, membri ai Bisericii și moștenitori ai împărăției cerești.

EXPLICAȚIE: a) Botezul șterge din suflet urâciunea pricinuită de păcatul strămoșesc, revărsând asupra botezatului harul lui Dumnezeu. Dacă cineva se botează când este mare, rămâne curățit și de toate păcatele, ce le-ar fi săvârșit până atunci.

b) Ne face fii adoptivi ai lui Dumnezeu și ne dă dreptul să fim creștini, adică urmași ai lui Cristos, aparținând Bisericii sale, iar după moarte să moștenim Cerul.

Pilde

Sfântul Genesiu. Sf. Genesiu, un comediant renumit din Roma din timpul împăratului Deoclețian într-una din zile pe scena teatrului își bătea joc de Botez; trebuia să se prefacă, că se face creștin botezându-se și apoi e dus înainte împăratului unde se leapădă de credință. Mișcat de harul lui dumnezeu, Genesiu primi Botezul din toată inima și prezentat Împăratului, încetă a face comedie și zise: «Ascultați, împărate, senatorilor și voi romanilor; puțin mai înainte eu aveam groază de numele de creștin, și uram această religie până la atâta încât învățam misterele ei pentru a-mi bate joc de ele în public, cum ați văzut. Dar Dumnezeu a avut milă de mine și pe când răspundeam: Cred, cred, doi îngeri mi-au apărut și-mi citeau crimele mele din copilărie până în prezent; eu m-am îngrozit, și abia îmi curse apă pe cap, ei îmi arătară sufletul frumos și alb ca un crin… Eu sunt creștin; întoarceți-vă și voi și rugați-vă lui Isus Cristos să vă ierte păcatele». La aceste cuvinte împăratul se înfurie, porunci să fie bătut, chinuit în toate felurile, dar el rămase neclintit în credința ce o primise într-un chip așa de minunat încât suferi mucenicia pentru dânsa.

(Rohb. Ist. Un. c. 31)

Propunere: Să mulțumim lui Dumnezeu că am primit Botezul fără nici o vrednicie din partea noastră și să nu ne rușinăm că suntem creștini.

20. Cine trebuie să boteze?

Numai parohul trebuie să boteze, dar la nevoie poate boteza oricare om.

EXPLICAȚIE: Deși Dumnezeu a voit să ne învețe adevărurile ce trebuie să le credem și să ne sfințească prin miniștri săi, adică prin preoți, totuși, fiindcă s-ar putea da vreun caz ca preotul să lipsească, iar copilul murind fără Botez nu s-ar mântui, a lăsat ca acest sacrament, așa de trebuincios, să se poată da la nevoie de orice persoană (fie bărbat ori femeie; creștin ori eretic, ba chiar păgân), rămânând ca apoi preotul să facă ceremoniile bisericești.

Propunere: În caz de nevoie părinții să nu-și boteze copilul la preoți de altă credință, ci mai bine să cheme orice altă persoană, și chiar ei înșiși să-l boteze. Dacă lipsește preotul catolic și părinții lasă sau fac ca un preot de altă credință (ortodox, protestant etc.) să le boteze copilul fac un păcat de moarte.

21. Cum se botează la nevoie?

La nevoie se botează astfel: Acela care botează toarnă apă pe capul celui ce primește Botezul și în același timp zice: «N (numele copilului), eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh».

EXPLICAȚIE: Pentru a boteza la nevoie, apa trebuie să fie naturală și sfințită, dacă se poate, dar nicidecum cu apă artificială sau cu mirodenii, cum fac unii protestanți. Persoana, care toarnă apă pe capul copilului, trebuie ca în același timp, tot ea, să spună și cuvintele: Eu te botez etc. altfel Botezul nu este bun. Cine botează trebuie să aibă intenția sau gândul de a face ceea ce face Biserica botezând, altfel, dacă din bătaie de joc sau în dispreț ar boteza, Botezul acela n-ar fi bun, și cine ar îndrăzni să facă așa ceva, ar săvârși un sacrilegiu.

Pilde

Apa îngerilor. Un episcop din Franța se întâlni într-o zi cu o femeie bătrână, care îi zise: «O, ce mângâiere pentru mine, că te văd. Să știi că mâinile mele te-au botezat, fiindcă erai aproape de moarte, și-mi aduc aminte că te-am botezat cu apa îngerilor, (o apă artificială, de mirodenii)». Episcopul se tulbură, dar se făcu că nu ia in seamă cuvintele bătrânei. Dar, în aceeași seară, o chemă la el și cercetând-o mai bine, se convinse că Botezul său nu era valid (bun). Socotiți acum ce urmări rele de la acel Botez (invalid) rău făcut; toate spovezile, liturghiile, hirotonisirea preoților, toate erau nule (rele). Acum ce să facă? Episcopul făcu mai întâi ca el însuși să fie botezat din nou, iar apoi a hirotonisit din noi pe preoții sfințiți de el.

(Rosa, Istr. pop)

Propunere: Această pildă să fie spre învățătura oricui, că cu sacramentele nu se glumește; iar la nevoie, trebuind a boteza pe cineva, să se facă toate cum s-a zis mai sus, altfel, cine din nepăsare ar boteza rău, ar face un păcat mare.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.