Meniu

Sacramentele – Botezul

Sacramentele privite în general

 1. Sacramentele sunt celebrări sacre instituite de Mântuitorul Isus Hristos pentru nașterea harului în sufletele noastre și pentru a ne sfinți. Harul se acordă prin Sacramente: ex opere operatio.
 2. Spunem că Sacramentele sunt semne vizibile pentru că ele semnifică și reprezintă harul nevăzut pe care îl primim prin ele.
 3. Domnul Isus Hristos a rânduit șapte Sacramente: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăința, Maslul, Hirotonirea și Căsătoria.
 4. Sacramentele ne sfințesc în două feluri: unele ne ajută să trecem de la moartea păcatului la viața harului; iar altele adaugă har sfințitor celui pe care deja îl avem.
 5. Sacramentele care ne ajută să trecem de la moartea păcatului la viața harului sunt Botezul și Pocăința, pe care le numim Sacramentele morților.
 6. Sacramentele care adaugă în noi har sfințitor sunt: Mirul, Euharistia, Maslul, Hirotonirea și Căsătoria, pe care le numim Sacramentele viilor.
 7. Sacramentele produc în noi har prin ele însele – în virtutea meritelor lui Isus Hristos. Ele produc har în toți aceia care nu se opun acestora prin reaua lor voință.
 8. Aceia care primesc un Sacrament cu intenție și dispoziție rea comite sacrilegiu, fiindcă profanează un lucru sfânt.
 9. Unele Sacramente: Botezul, Mirul și Hirotonirea se primesc o singură dată; căci acestea lasă în suflet o urmă care nu se șterge.
 10. Prin această urmă se înțelege o trăsătură spirituală și invizibilă care ne deosebește de aceia care n-au primit aceste Sacramente ce ne consacră lui Dumnezeu într-un mod aparte.

Botezul

 1. Botezul este un sacrament prin care ni se iartă păcatul originar și prin care devenim creștini-fii ai lui Dumnezeu și ai Bisericii.
 2. Prin Botez se iartă și toate păcatele personale, dacă primim Botezul la vârstă matură și după o pregătire corespunzătoare.
 3. Părinții au datoria de a face copiilor Botez cât mai repede după naștere, căci altfel ar expune pe copii să moară nebotezați și să fie astfel excluși de la Fericirea veșnică.
 4. Dacă Botezul nu se poate primi normal, această situație poate fi suplinită prin martiriu, care se numește Botezul sângelui; sau prin părerea de rău perfectă unită cu dorința de a fi botezat, în care situație se numește Botezul dorinței.
 5. Episcopii și preoții sunt cei care trebuie să dea Botezul; dar în caz de necesitate orice persoană poate și trebuie să boteze, cu condiția să folosească formele prescrise (apa naturală și cuvintele biblice).
 6. Formele cerute pentru a boteza valabil constau în: vărsarea apei pe capul celui botezat (sau scufundarea în apă) și rostirea cuvintelor: "Se botează servul lui Dumnezeu (numele … ), în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. "
 7. Cel botezat se angajează să urmeze poruncile morale divine și bisericești și să renunțe la diavol și la lucrările lui.

Explicația Tabloului

 1. În mijloc e reprezentat Botezul Domnului Isus Hristos făcut de către Sf. Ioan Botezătorul. În timpul Botezului, Dumnezeu Tatăl din Cer a spus: "Acesta este Fiul Meu cel iubit prin care bine am voit", iar Spiritul a coborât peste El în formă de Porumbel. Așa s-a revelat Preasfânta Treime: Dumnezeu Unul în Trei Persoane. Când suntem botezați, Dumnezeu Tatăl ne primește de fii, iar Spiritul Sfânt se coboară în noi cu Harul sfințitor și devenim moștenitori ai fericirii cerești.
 2. Jos, vedem un preot care botează un copil și un înger care ține o haină albă care înseamnă că sufletul celui botezat se îmbracă cu har și nevinovăție, care sunt plăcute lui Dumnezeu.
 3. Sus, în dreapta, vedem cum îngerii duc la fericirea Raiului sufletul unui copil mort îndată după Botez.
 4. Botezul este necesar pentru mântuire, iar copiii care mor nebotezați nu pot ajunge în Cer, la fericirea veșnică (aceasta se vede în tabloul de sus, în stânga), sufletul unui copil mort fără Botez va fi lipsit de fericirea Raiului Ceresc.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.