Meniu

Graţia – Harul divin

 1. Harul este un dar supranatural pe care Dumnezeu ni-l dă în mod gratuit, ținând seama de meritele lui Isus Hristos, pentru a realiza mântuirea noastră.
 2. Spunem că harul este un dar, pentru că Dumnezeu ni-l acordă din pură bunătate, fără a fi obligat la aceasta; același lucru înseamnă și cuvântul gratuit; e vorba de un dar supranatural, pentru că harul depășește puterile naturii noastre și noi nu-l putem dobândi prin noi înșine; pe care Dumnezeu ni-l face, pentru meritele lui Isus Hristos: pentru că Isus Hristos ne-a făcut să merităm harul, murind pentru noi pe cruce; pentru a săvârși mântuirea noastră: Dumnezeu ne dă harul, nu pentru a ne face fericiți pe pământ, ci pentru a ne ajuta să merităm fericirea cerului.
 3. În afară de harul sfințitor, Dumnezeu ne-a acordat daruri pe care le numim naturale, cum ar fi sănătatea, norocul, calitățile spiritului și ale inimii.
 4. Aceste daruri naturale contribuie indirect la săvârșirea mântuirii noastre, dar ele nu ar putea să ne mântuiască prin ele însele; numai harul sfințitor ne face demni de viața veșnică.
 5. Rezultă de aici că harul sfințitor este cel mai prețios dintre toate bunurile, de vreme ce a costat sângele lui Dumnezeu și ne-a făcut să merităm Cerul.
 6. Există două feluri de haruri: harul obișnuit (sfințitor) și harul actual.
 7. Harul sfințitor este un har care sălășluiește în sufletul nostru, îl face sfânt, plăcut ochilor lui Dumnezeu și demn de viața veșnică.
 8. Acest har este numit obișnuit pentru că el se păstrează în noi chiar și atunci când voința noastră nu acționează, de exemplu în somn; el înalță sufletul la o stare supranaturală numită starea de har.
 9. În această stare fericită, Îl iubim pe Dumnezeu și suntem iubiți de către El, după cuvintele Domnului Nostru Isus Hristos: Dacă cineva Mă iubește, Tatăl Meu îl va iubi, și Noi vom veni la el; și vom face în el lăcașul Nostru.
 10. În plus, harul sfințitor face toate acțiunile noastre, chiar cele mai mici, meritorii pentru cer, atunci când ele sunt făcute cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu.
 11. Harul care sfințește crește mai ales prin primirea Sacramentelor; el slăbește din cauza slăbiciunii noastre și prin păcatul ușor; el se pierde cu totul prin păcatul de moarte.
 12. Harul actual este un ajutor pe care Dumnezeu ni-l dă, în momentul când avem nevoie de el, pentru a face binele și a evita răul.
 13. Acest ajutor constă în: 1) gândurile bune pe care Dumnezeu le pune în spiritul nostru; 2) în faptele bune prin care El încurajează și ajută voința noastră.
 14. În afară de acest ajutor, pur interior, pentru a ne îndemna să facem binele, Dumnezeu se mai servește de mijloace externe cum ar fi predica, exemplele bune, miracolele etc.
 15. Fără har, noi nu putem face nimic care să fie util pentru cer, după cum ne învață cuvintele Domnului: Fără Mine voi nu puteți face nimic.
 16. Dumnezeu dă tuturor aceste haruri actuale, chiar și păcătoșilor și necredincioșilor, pentru că El dorește mântuirea tuturor oamenilor.
 17. Dumnezeu ne dă totdeauna cel puțin harul rugăciunii, cu care noi putem obține toate celelalte haruri de care avem nevoie.
 18. Când Dumnezeu ne dă harul actual, datoria noastră este să cooperăm, adică să urmăm inspirațiile Sale fără să ne opunem la aceasta.

Explicația Tabloului

 1. Acest tablou ne oferă, în partea dreaptă, sus, un model admirabil de fidelitate față de har în persoana Sfântului Pavel. Într-o zi când se ducea la Damasc pentru a întemnița pe toți creștinii pe care i-ar găsi în acel oraș, el a auzit o voce care i-a spus: Saule! Saule! De ce mă prigonești? El a răspuns: Cine ești Tu, Doamne? Vocea i-a răspuns: Eu sunt, Isus, pe care tu Îl prigonești. Saul a spus atunci: Doamne, ce vrei să fac?
 2. Vedem sus, în stânga, pe Domnul nostru așezat pe marginea fântânii lui Iacob și spunând Samarinencei: Ah, dacă ați cunoaște darul lui Dumnezeu!Acest dar al lui Dumnezeu, care-l ridică deasupra tuturor bunurilor acestei lumi, nu este altceva decât harul.
 3. Sufletul în stare de har este reprezentat în mijlocul acestui tablou printr-o fecioară îmbrăcată în rochia inocenței și ținând un crin în mână; ea privește cerul și poartă Spiritul Sfânt în inima sa, după cuvântul acesta al Sf. Pavel: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că spiritul lui Dumnezeu sălășluiește în voi?
 4. Sufletul în stare de păcat de moarte este reprezentat în partea de jos, în dreapta, printr-o fecioară cufundată în tenebre, îmbrăcată cu haine de doliu și înlănțuită de demon, care domnește ca stăpân al inimii sale.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *