Meniu

Păcatul originar

 1. Păcatul este neascultarea Legii lui Dumnezeu.
 2. Pentru ca să putem vorbi cu adevărat despre neascultare și, în consecință, despre păcat, trebuie să știm dacă fapta pe care o vom face este bună sau rea, iar în al doilea rând trebuie să consimțim la actul judecat a fi rău. Fără aceste două condiții, acesta nu ar mai fi nici un act uman, nici responsabil.
 3. Păcatul este cel mai mare dintre toate relele: 1) pentru că-L supărăm pe Dumnezeu, în timp ce toate celelalte fapte rele nu atacă decât făpturile; 2) pentru că el este cauza tuturor relelor pe care le suferim în această lume și în cealaltă.
 4. Sunt două feluri de păcate: păcatul originar și păcatul actual.
 5. Păcatul originar este cel cu care venim în lume și de care am devenit vinovați prin neascultarea primului nostru tată, Adam.
 6. Păcatul lui Adam a trecut până la noi și ne naștem toți păcătoși, subiecte ale acelorași nenorociri ca și el și nedemni de fericirea cerului.
 7. Păcatul lui Adam a atras asupra noastră toate aceste nenorociri pentru că, printr-o judecată dreaptă a lui Dumnezeu, păcatul său a devenit cel al tuturor oamenilor.
 8. Noi găsim în justiția omenească o imagine a acestei judecăți drepte a lui Dumnezeu: astfel, de exemplu, când un om este condamnat prin justiția umană săși piardă averea, o pierde nu numai pentru el, ci și pentru copiii lui.
 9. Este sigur că ne naștem cu păcatul originar pentru că: 1) Biserica ne învață acest lucru; 2) dacă ar fi fost altfel, am putea fi salvați fără a fi botezați, ceea ce este imposibil.
 10. Păcatul originar este un mister ce depășește rațiunea. Tot ce se poate spune despre aceasta este că acest păcat, care a fost la primii părinți un păcat actual, nu este pentru descendenții lor decât un păcat obișnuit; ceea ce nu împiedică faptul ca el să fie în noi o stare de moarte pentru har și, în consecință, și o murdărie și o pedeapsă.
 11. Preasfânta Fecioară Maria a fost ferită de păcatul originar printr-un privilegiu special și pentru cinstirea Domnului Nostru Isus Hristos a cărei mamă urma să fie.
 12. Urmările păcatului originar, chiar la cei care au fost purificați prin Botez, sunt: 1) ignoranța; 2) slăbiciunea liberului arbitru; 3) senzualitatea sau înclinația spre păcat; 4) mizeriile vieții; 5) necesitatea de a muri.
 13. Ignoranța, urmare a păcatului originar, constă în aceea că păcatul a diminuat în noi cunoașterea lui Dumnezeu, a sufletului nostru, a îndatoririlor noastre și a sfârșitului pentru care am fost creați.
 14. Slăbiciunea liberului arbitru constă în aceea că păcatul originar a slăbit într-atât libertatea noastră, încât, în multe circumstanțe, noi n-am putea face nici binele, nici să evităm răul fără ajutorul lui Dumnezeu.
 15. Senzualitatea ne împinge spre o dragoste excesivă pentru noi înșine, față de bogății și plăceri.
 16. Dumnezeu a lăsat aceste urmări funeste după ce păcatul originar a fost șters, pentru a ne face să practicăm virtutea și să mărim astfel meritele noastre.
 17. Ignoranța ne determină să exersăm sârguința în studiu, înclinația spre păcat ne face să practicăm vigilența; necesitatea de a muri ne face să practicăm detașarea față de lume și viață.

Explicația Tabloului

 1. Acest tablou ne înfățișează neascultarea lui Adam și a Evei. Dumnezeu le interzice, sub amenințarea cu moartea, să mănânce din fructul pomului științei binelui și răului. Eva, înșelată de diavol, care se ascunsese sub aparența unui șarpe, a mâncat din fructul oprit și i-a dat și soțului său să mănânce.
 2. Adam și Eva, pierzând harul lui Dumnezeu prin păcatul lor, au devenit supuși ignoranței, pasiunilor exagerate, durerii și morții, și au fost alungați din paradisul terestru.
 3. Vedem, în partea de jos a tabloului, pe îngerul Domnului, înarmat cu o sabie strălucitoare, alungându-i pe Adam și Eva din paradisul terestru. Supuși mizeriilor vieții, ei vor sfârși prin a cădea sub lovitura morții care îi aștepta cu o coasă în mână.
 4. Crucea lui Isus Hristos, pe care o vedem în partea de sus a tabloului, în stânga, semnifică faptul că Domnul Nostru ne-a eliberat, prin moartea Sa, de păcatul originar. Dumnezeu promisese această eliberare primilor noștri părinți, anunțându-i că Fiul Femeii va zdrobi capul șarpelui infernal.
 5. În partea dreaptă, vedem un preot botezând un copil mic: se arată prin aceasta că Botezul șterge în noi vina păcatului originar.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *