Meniu

Porunca a V-a (continuare)

Să nu ucizi.

 1. A cincea poruncă ne cere: 1) să iertăm dușmanilor noștri; 2) să ne împăcăm cu ei; 3) să le facem bine când putem; 4) să le facem bine celor care sunt în nevoi.
 2. Prima noastră îndatorire față de dușmanii noștri este să-i iertăm.
 3. Această îndatorire este atât de riguroasă, încât Isus Hristos a afirmat cu tărie în Evanghelie că Dumnezeu nu-i iartă pe cei care nu iartă.
  Să nu credeți că am venit să stric legea sau proorocii: n-am venit să stric, ci să împlinesc. Adevărat vă spun: Până nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o cirtă din lege, înainte ca toate să se împlinească. Așadar cel care va încălca una dintre cele mai mici porunci și îi va învăța pe oameni așa, acela va fi privit ca fiind cel mai mic în împărăția cerurilor; cel care le va păzi și-i va păzi și-i va învăța așa pe oameni, acela va fi numit mare în Împărăția Cerurilor. Căci vă zic vouă: Dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Ați auzit ce s-a spus celor de demult: Să nu ucizi, cel care va ucide va fi bun de judecată; oricine va spune fratelui său: prostule, va fi vrednic de judecată și cel care-l va numi nebun va fi bun de focul gheenei. Așadar dacă, aducându-ți darul la altar, îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul și du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău și vino apoi și adu darul tău. Împacă-te degrabă cu adversarul tău în timp ce ești pe drum cu el, de teama ca nu cumva el să te dea pe mâna judecătorului, și judecătorul, executorului, și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți vorbesc ție: Nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. (Mt 5, 17-26)
 4. Iată alt pasaj din Evanghelie la fel de explicit și care ne indică faptul că principiul iertării insultelor nu suferă excepție:
  Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a spus: Doamne, dacă fratele meu greșește față de mine, de câte ori să-l iert? Până de șapte ori? Isus i-a spus: Eu nu-ți spun până de șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte. De aceea împărăția cerurilor a fost comparată cu un împărat care a vrut să facă socoteala slugilor sale. Și când a început s-o facă i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanți. Acesta, neavând cu ce plăti, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el, pe soția sa, pe copii și tot ce avea pentru a-și achita datoria. Dar aruncându-se la picioarele sale, sluga l-a rugat și i-a zis: Mai ai răbdare cu mine și-ți voi plăti tot. Stăpânul slugii acesteia, milostivindu-se, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Dar sluga aceea, ieșind, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui, care-i datora o sută de dinari, și a pus mâna pe el și l-a strâns de gât, gata să-l sugrume, zicând: Plătește-mi ce-mi datorezi. Și aruncându-se la picioarele lui, sluga cealaltă îl ruga spunând: Mai ai răbdare cu mine și-ți voi plăti tot. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în închisoare până își va plăti datoria. Celelalte slugi, văzând ce se întâmplă, au fost foarte mâhnite și venind au povestit stăpânului tot ce s-a întâmplat. Atunci stăpânul l-a chemat și i-a zis: slugă vicleană, eu ți-am iertat toată datoria pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să-ți fie și ție milă de tovarășul tău, cum mi-a fost mie de tine? Și stăpânul său, mâniat, l-a dat pe mâna executorilor până când și-a plătit datoria. Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu va ierta fratelui său, din toată inima.
 5. Cea de-a treia îndatorire a noastră față de dușmanii noștri este să le facem bine când putem.

Explicația Tabloului

 1. În partea de jos a tabloului, în dreapta, îl vedem pe Sfântul Ciprian, martir, dând, prin mijlocirea apropiaților săi, o sumă de bani călăului care urma să-l decapiteze.
 2. În partea de sus a acestui tablou este înfățișat Sfântul Ștefan diacon, primul martir, dându-ne un exemplu admirabil de iertare a dușmanilor. În genunchi, cu ochii ridicați spre cer, el Îi adresează lui Dumnezeu această rugăminte emoționantă pentru evreii care îl lapidează: Doamne, nu le socoti acest păcat. Dintr-o dată, cerul se deschide în fața lui. Dumnezeu îl privește cu bunăvoință, întinzând brațele spre el. Un înger îi oferă ramura de măslin a martirului și un altul îi arată coroana care-l așteaptă.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *