Meniu

Art. IV: … Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit…

Misterul Răscumpărării și Mântuirii

 1. Misterul Răscumpărării este misterul Fiului lui Dumnezeu mort pe cruce pentru a răscumpăra pe toți oamenii.
 2. Aceste cuvinte: s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, arată faptul că, atunci când Ponțiu Pilat era guvernator roman al Iudeii, Isus Hristos a îndurat tot felul de suferințe în sufletul și în trupul Său, până la moartea pe cruce.
 3. În sufletul Său, Isus Hristos a suferit dezgustul, teama și tristețea de moarte: Sufletul Meu este trist până la moarte, spunea El.
 4. În trupul Său, Isus Hristos a suferit atât de mult, că profetul Isaia îl numește un om al durerilor, un om bătut de Dumnezeu și rănit pentru crimele noastre.
 5. Nu erau necesare atâtea suferințe pentru mântuirea noastră, căci o singură picătură din sângele Său ar fi fost destul pentru Isus Hristos ca să ne mântuiască, aceasta singură având un merit infinit.
 6. Domnul nostru a vrut să sufere atât de mult pentru a ne dovedi și mai mult iubirea Sa și pentru a ne inspira o mai mare oroare față de păcat, care a fost cauza morții Sale.
 7. Isus Hristos a suferit: 1) în grădina Măslinilor; 2) la Caiafa; 3) la Irod; 4) la Pilat; 5) pe Calvar.
 8. În grădina Măslinilor, Isus Hristos a suferit durerile agoniei, care au fost atât de mari încât L-au făcut să asude sânge. În această grădină, Iuda, unul din cei doisprezece Apostoli, L-a vândut dușmanilor printr-o sărutare.
 9. La Caiafa, marele preot al iudeilor, Isus Hristos a fost trădat de trei ori de către Petru, scuipat, acoperit de batjocură și declarat vrednic de moarte pentru că a spus despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu.
 10. La Irod, tetrarhul Galileii, care venise la Ierusalim pentru a celebra Paștile, Isus Hristos a fost îmbrăcat cu o mantie roșie, în bătaie de joc, și tratat ca un nebun.
 11. La Pilat, Isus Hristos, a fost bătut cu nuiele, încoronat cu spini și condamnat la răstignire, chiar dacă judecătorul I-a recunoscut inocența.
 12. Pe Calvar, Isus Hristos a fost adăpat cu fiere și oțet și răstignit între doi tâlhari. Ridicat pe cruce, El cerea iertare Tatălui pentru ucigașii Săi; îi promite raiul tâlharului din dreapta; o încredințează pe Maria Sfântului Ioan, și pe Ioan, Mamei Sale; astfel, după ce spune că totul s-a săvârșit, își dă sufletul în mâinile Tatălui Său.
 13. Sufletul lui Isus a fost separat de trupul Său; însă divinitatea a rămas unită cu sufletul și cu trupul chiar după moartea Sa.
 14. Isus Hristos a murit în ziua de Vinerea-Sfântă, pe la ora trei după-amiaza.
 15. La moartea Sa, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, pietrele au crăpat, catapeteasma Templului s-a rupt de sus până jos, mulți morți au înviat, precum vedem în partea de jos a tabloului, în stânga.
 16. După moartea lui Isus, un soldat îi deschide coasta cu o lovitură de lance, de unde iese sânge și apă.
 17. Domnul Nostru a permis să I se facă această rană pentru a ne arăta: 1) că El ne-a iubit atât de mult, încât Și-a vărsat sângele pentru noi până la ultima picătură; 2) că inima Sa va fi deschisă totdeauna pentru a trimite asupra noastră bogăția harurilor Sale.
 18. După moartea lui Isus Hristos, trupul Său a fost luat de pe cruce și pus într-un mormânt.
 19. La intrare a fost pusă o piatră mare, apoi Pilat a sigilat mormântul, iar soldaților romani li s-a cerut să-l păzească.
 20. Evreii și-au luat toate aceste precauții pentru a împiedica să fie luat corpul lui Isus; însă Dumnezeu a permis toate acestea pentru a face și mai glorioasă învierea Fiului Său.

Calea Crucii

 1. Biserica cere credincioșilor să practice deseori Calea Crucii, care amintește, pe parcursul a paisprezece stațiuni, Patimile dureroase ale Mântuitorului, de la condamnarea Sa la moarte până la punerea în mormânt. Ea conferă numeroase indulgențe pentru acest pios exercițiu, iar credincioșii care au o mare devoțiune față de Calea Crucii obțin multe haruri.

Explicația Tabloului

 1. Vedem, în partea de sus a tabloului, pe Pilat așezat pe tronul său de judecată; în stânga, Isus Hristos este bătut cu nuiele; în dreapta, este bătut în cuie pe cruce; în partea de jos, este răstignit între doi tâlhari. Îngroparea Sa este reprezentată în partea de jos a acestui tablou, în dreapta.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.