Meniu

Despre Simbolul credinţei

SIMBOLUL CREDINȚEI

7. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?

Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în cele douăsprezece articole ale Simbolului credinței, sau al Apostolilor.

8. Spune Simbolul Apostolilor.

 1. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului;
 2. și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru;
 3. care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara;
 4. a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat;
 5. s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți;
 6. s-a suit la ceruri, șade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 7. de unde are să vină să judece pe vii și pe morți.
 8. Cred în Duhul Sfânt;
 9. sfânta Biserică catolică, împărtășirea sfinților;
 10. iertarea păcatelor;
 11. învierea morților;
 12. viața veșnică. Amin.

1. DESPRE DUMNEZEU

9. Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este duh desăvârșit, Creatorul cerului și al pământului.

10. Pentru ce spunem că Dumnezeu este duh?

Spunem că Dumnezeu este duh pentru că este o ființă care are minte și voință, dar nu are trup, și de aceea nu-l putem vedea.

11. Pentru ce spunem că Dumnezeu este desăvârșit?

Spunem că Dumnezeu este desăvârșit pentru că El are toate însușirile cele bune, fără număr și fără măsură.

12. Cum este Dumnezeu?

Dumnezeu este veșnic, prezent pretutindeni, atotștiutor, atotputernic, sfânt, drept.

13. Pentru ce spunem că Dumnezeu e veșnic?

Spunem că Dumnezeu este veșnic pentru că El nu are început și nici nu va avea sfârșit.

14. Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ și în tot locul.

15. Știe și vede Dumnezeu totul?

Dumnezeu este atotștiutor: el știe și vede totul, chiar și gândurile.

16. Poate Dumnezeu să facă totul?

Dumnezeu este atotputernic: el poate face tot ce voiește.

17. Este Dumnezeu sfânt?

Dumnezeu este sfânt: el iubește binele și urăște răul.

18. Este Dumnezeu drept?

Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul.

2. DESPRE SFÂNTA TREIME

19. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

20. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?

Fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

21. Sunt mai mulți Dumnezei?

Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.

22. Cum se numește misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?

Misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane se numește Sfânta Treime.

23. Ce numim mister?

Numim mister orice adevăr descoperit nouă de Dumnezeu și pe care nu-l putem pricepe cu mintea noastră.

24. Prin ce semn ne arătăm credința în Sfânta Treime?

Ne arătăm credința în Sfânta Treime prin semnul sfintei Cruci.

3. DESPRE FACEREA LUMII

25. Cine a făcut lumea?

Dumnezeu a făcut lumea: cerul și pământul și toate câte sunt în ele.

26. Din ce a făcut Dumnezeu lumea?

Dumnezeu a făcut lumea din nimic.

27. Se îngrijește Dumnezeu de lume?

Dumnezeu se îngrijește de lume: El o cârmuiește și o păstrează.

28. Cum se numește grija lui Dumnezeu față de lume?

Grija lui Dumnezeu față de lume se numește pronie, sau providență dumnezeiască.

4. DESPRE ÎNGERI

29. Dumnezeu a făcut numai lumea văzută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut și multe duhuri, pe care le numim îngeri.

30. Cum erau îngerii, când i-a făcut Dumnezeu?

Toți îngerii erau buni și fericiți.

31. Au rămas toți îngerii buni și fericiți?

Nu toți îngerii au rămas buni și fericiți: unii au păcătuit și de aceea au fost aruncați în iad.

32. Cum se numesc îngerii care ne păzesc?

Îngerii care ne păzesc se numesc îngeri păzitori.

33. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul și trupul, se roagă pentru noi și ne îndeamnă la bine.

34. Cum se numesc îngerii care au păcătuit?

Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli, sau duhuri necurate.

5. DESPRE CEI DINTÂI OAMENI ȘI DESPRE PĂCATUL STRĂMOȘESC

35. Cum se numeau cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni se numeau Adam și Eva.

36. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?

Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pământ, i-a dat suflet nemuritor, și l-a așezat în raiul pământesc, sau paradis.

37. Din ce este compus omul?

Omul este compus din trup și suflet nemuritor, care este creat după asemănarea lui Dumnezeu.

38. Pentru ce l-a făcut Dumnezeu pe om?

Dumnezeu l-a făcut pe om ca omul să-l cunoască, să-l iubească, să-i slujească, și astfel să dobândească viața veșnică.

39. Cum erau la început cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni erau la început buni: ei erau sfinți și drepți.

40. Au rămas Adam și Eva buni?

Adam și Eva n-au rămas buni; ei au păcătuit și au fost alungați din paradis.

41. Ce păcat au făcut Adam și Eva?

Adam și Eva au mâncat din pomul oprit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

42. A dăunat acest păcat numai lui Adam și Evei?

Acest păcat nu a dăunat numai lui Adam și Evei, ci a trecut la toți oamenii.

43. Cum se numește acest păcat?

Acest păcat se numește păcatul strămoșesc.

44. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?

Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mântui.

45. Cum a avut Dumnezeu milă de oameni?

Dumnezeu a avut milă de oameni făgăduind și trimițând un Mântuitor.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *