Meniu

Abrevieri biblice

Abd – Abdia

Ag – Ageu

Am – Amos

Ap – Apocalips

Bar – Baruh

Cânt – Cântarea Cântărilor

Col – Coloseni

1 Cor – 1 Corinteni

2 Cor – 2 Corinteni

1 Cron – 1 Cronici

2 Cron – 2 Cronici

Dan – Daniel

Dt – Deuteronom

Ef – Efeseni

Esd – Esdra

Evr – Evrei

Ex – Exod

Ez – Ezechiel

Fil – Filipeni

Fm – Filemon

Gal – Galateni

Gen – Geneza

Hab – Habacuc

Iac – Iacob

Idt – Iudita

Ier – Ieremia

In – Ioan

1 In – 1 Ioan

2 In – 2 Ioan

3 In – 3 Ioan

Ios – Iosua

Is – Isaia

Înț – Cartea Înțelepciunii

Jud – Judecători

Lam – Plângeri

Lc – Luca

Lev – Levitic

1 Mac – 1 Macabei

2 Mac – 2 Macabei

Mal – Malahia

Mc – Marcu

Mih – Mihea

Mt – Matei

Na – Naum

Neh – Nehemia

Num – Numeri

Os – Osea

Prov – Proverbe (Pilde)

Ps – Psalmi

1 Pt – 1 Petru

2 Pt – 2 Petru

Qoh – Qohelet (Eclesiast)

Rom – Romani

1 Sam – 1 Samuel

2 Sam – 2 Samuel

Sir – Înțelepciunea lui Isus – Sirah (Eclesiastic)

Sof – Sofonia (Zefania)

1 Tes – 1 Tesaloniceni

2 Tes – 2 Tesaloniceni

1 Tim – 1 Timotei

2 Tim – 2 Timotei

Tob – Tobia

Zah – Zaharia

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *