Meniu

Celebrarea sacramentală a misterului pascal

PARTEA A DOUA: CELEBRAREA MISTERULUI CREȘTIN
SECȚIUNEA ÎNTÂI:
ECONOMIA SACRAMENTALĂ
CAPITOLUL AL DOILEA
CELEBRAREA SACRAMENTALĂ A MISTERULUI PASCAL

CELEBRAREA LITURGIEI BISERICII

Cine celebrează?

 1. Cine acționează în liturgie?

  În liturgie acționează “Cristos în întregime” (“Christus Totus“), cap și trup. Ca mare preot, el celebrează împreună cu trupul său, care este Biserica din cer și de pe pământ. [1135-1137] [1187]

 1. De cine este celebrată liturgia cerească?

  Liturgia cerească este celebrată de îngeri, de sfinții din vechea și noua alianță, îndeosebi de Maica lui Dumnezeu, de apostoli, de martiri și de “o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile” (Ap 7,9). Atunci când celebrăm în sacramente misterul mântuirii, participăm la această liturgie veșnică. [1138-1139]

 1. În ce mod celebrează liturgia Biserica de pe pământ?

  Biserica de pe pământ celebrează liturgia ca popor sacerdotal, în care fiecare acționează după propria funcțiune, în unitatea Duhului Sfânt: cei botezați se oferă ca jerfă spirituală; slujitorii hirotoniți celebrează conform ordinului primit pentru slujirea tuturor membrilor Bisericii; episcopii și preoții acționează în persoana lui Cristos-capul. [1140-1144] [1188]

Cum trebuie celebrat?

 1. Cum este celebrată liturgia?

  Celebrarea liturgică este întrețesută de semne și de simboluri, a căror semnificație, înrădăcinată în creație și în culturile umane, se precizează în evenimentele din vechea alianță și se revelează în mod deplin în persoana și în lucrarea lui Cristos. [1145]

 1. De unde provin semnele sacramentale?

  Unele provin din creație (lumina, apa, focul, pâinea, vinul, untdelemnul); altele din viața socială (spălarea, ungerea, frângerea pâinii); altele din istoria mântuirii în vechea alianță (riturile Paștelui, jertfele, impunerea mâinilor, consacrările). Aceste semne, dintre care unele sunt normative și neschimbătoare, asumate de Cristos, devin purtătoare ale acțiunii de mântuire și de sfințire. [1146-1152] [1189]

 1. Ce legătură există între acțiuni și cuvinte în celebrarea sacramentală?

  În celebrarea sacramentală acțiunile și cuvintele sunt strâns unite. Într-adevăr, chiar dacă acțiunile simbolice sunt deja prin ele însele un limbaj, cuvintele ritului totuși sunt necesare pentru a însoți și a da viață acestor acțiuni. Fiind inseparabile ca semne și învățătură, cuvintele și acțiunile liturgice sunt inseparabile și pentru că realizează ceea ce semnifică. [1153-1155] [1190]

 1. După ce criterii sunt introduse cântul și muzica în celebrarea liturgică?

  Deoarece cântul și muzica sunt strâns unite cu acțiunea liturgică, ele trebuie să respecte următoarele criterii: conformitatea textelor cu învățătura catolică, luate de preferință din Scriptură și din izvoarele liturgice; frumusețea expresivă a rugăciunii; calitatea muzicii; participarea comunității; bogăția culturală a poporului lui Dumnezeu și caracterul sacru și solemn al celebrării. “Cel care cântă se roagă de două ori” (Sfântul Augustin). [1156-1158] [1191]

 1. Care este finalitatea imaginilor sacre?

  Imaginea lui Cristos este icoana liturgică prin excelență. Celelalte, care reprezintă pe sfânta Fecioară Maria și pe sfinți, îl semnifică pe Cristos, care este glorificat în ei. Ele proclamă același mesaj evanghelic pe care Sfânta Scriptură îl transmite prin cuvânt și ajută la trezirea și la hrănirea credinței credincioșilor. [1159-1161] [1192]

Când trebuie celebrat?

 1. Care este centrul timpului liturgic?

  Centrul timpului liturgic este duminica, fundament și nucleu al întregului an liturgic, care își are culmea în Paștele anual, sărbătoarea sărbătorilor. [1163-1167] [1193]

 1. Care este funcția anului liturgic?

  În anul liturgic Biserica celebrează întregul mister al lui Cristos, de la întrupare până la întoarcerea sa glorioasă. În zilele stabilite, Biserica o venerează cu iubire specială pe fericita Maică a lui Dumnezeu și face și comemorarea sfinților, care au trăit pentru Cristos, au suferit împreună cu el și sunt glorificați împreună cu el. [1168-1173] [1194-1195]

 1. Ce este Liturgia orelor?

  Liturgia orelor, rugăciune publică și comună a Bisericii, este rugăciunea lui Cristos împreună cu trupul său, Biserica. Prin intermediul său, misterul lui Cristos, pe care îl celebrăm în Euharistie, sfințește și transfigurează zilnic timpul. Ea se compune îndeosebi din psalmi și din alte texte biblice și din lecturi din sfinții părinți și din maeștrii spirituali. [1174-1178] [1196]

Unde trebuie celebrat?

 1. Biserica are nevoie de locuri pentru a celebra liturgia?

  Cultul “în duh și adevăr” (In 4,24) al noii alianțe nu este legat de nici un loc exclusiv, deoarece Cristos este adevăratul templu al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia și creștinii și întreaga Biserică devin, sub acțiunea Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu cel viu. Totuși, poporul lui Dumnezeu, în condiția sa pământească, are nevoie de locuri în care comunitatea să se poată aduna pentru a celebra liturgia. [1179-1181] [1197-1198]

 1. Ce sunt edificiile sacre?

  Ele sunt case ale lui Dumnezeu, simbol al Bisericii care trăiește în acel loc, precum și al locuinței cerești. Sunt locuri de rugăciune, în care Biserica celebrează mai ales Euharistia și îl adoră pe Cristos prezent în mod real în tabernacol. [1181] [1198-1199]

 1. Care sunt locurile privilegiate din interiorul edificiilor sacre?

  Ele sunt: altarul, tabernacolul, locul de păstrare a sfintei crisme și a celorlalte untdelemnuri sacre, scaunul episcopului (catedra) sau al preotului, amvonul, izvorul baptismal, confesionalul. [1182-1186]

DIVERSITATEA LITURGICĂ ȘI UNITATEA MISTERULUI

 1. Pentru ce unicul mister al lui Cristos este celebrat de Biserică după tradiții liturgice diferite?

  Pentru că bogăția insondabilă a misterului lui Cristos nu poate fi epuizată de o singură tradiție liturgică. Pentru aceasta, încă de la începuturi, această bogăție a găsit, în diferitele popoare și culturi, expresii caracterizate de o minunată varietate și complementaritate. [1200-1204] [1207-1209]

 1. Care este criteriul care asigură unitatea în multiformitate?

  Este fidelitatea față de tradiția apostolică, adică acea comuniune în credința și în sacramentele primite de la apostoli, comuniune care este semnificată și garantată de succesiunea apostolică. Biserica este catolică, deci poate să integreze în unitatea sa toate bogățiile adevărate ale culturilor. [1209]

 1. Totul este neschimbător în liturgie?

  În liturgie, mai precis în liturgia sacramentelor, există elemente neschimbătoare deoarece sunt de instituire divină, pentru care Biserica este păzitoare fidelă. Apoi există elemente ce pot fi schimbate, pe care ea are puterea, și uneori chiar îndatorirea, de a le adapta la culturile diferitelor popoare. [1205-1206]

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *