Meniu

Formule de învăţătură catolică

Semnul sfintei cruci
Cele două porunci ale dragostei
1. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul
tău din toată inima ta, din tot
sufletul tău și din tot cugetul tău.
2. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe
tine însuți.

Regula de aur (Mt 7,12)
Tot ce vreți ca oamenii să facă pentru
voi, faceți și voi pentru ei.

Fericirile (Mt 5,3-12)
Fericiți cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăția cerurilor.
Fericiți cei care plâng,
pentru că ei vor fi consolați.
Fericiți cei blânzi,
pentru că ei vor moșteni pământul.
Fericiți cei cărora le este foame și
sete de dreptate,
pentru că ei vor fi săturați.
Fericiți cei milostivi,
pentru că ei vor afla milostivire.
Fericiți cei cu inima curată,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiți făcătorii de pace,
pentru ei vor fi numiți fii ai lui
Dumnezeu.
Fericiți cei persecutați pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăția cerurilor.
Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă
vor persecuta
și, mințind, vor spune împotriva voastră
tot răul din cauza mea.
Bucurați-vă și tresăltați de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri.

Cele trei virtuți teologale
1. Credința
2. Speranța
3. Dragostea.

Cele patru virtuți cardinale
1. Prudența
2. Dreptatea
3. Tăria
4. Cumpătarea.

Cele șapte daruri ale Duhului Sfânt
1. Înțelepciunea
2. Înțelegerea
3. Sfatul
4. Puterea
5. Știința
6. Evlavia
7. Frica de Dumnezeu.

Cele douăsprezece roade
ale Duhului Sfânt

1. Iubirea
2. Bucuria
3. Pacea
4. Răbdarea
5. Bunăvoința
6. Bunătatea
7. Îngăduința
8. Blândețea
9. Fidelitatea
10. Modestia
11. Cumpătarea
12. Castitatea.

Semnul sfintei cruci
Cele cinci porunci ale Bisericii
1. Să participi la Liturghie duminica și
în celelalte sărbători de poruncă și
să te abții de la munci și activități
care ar putea să împiedice sfințirea
acestor zile.
2. Să-ți mărturisești păcatele cel puțin
o dată pe an.
3. Să primești sacramentul Euharistiei
cel puțin la Paști.
4. Să nu mănânci carne și să respecți
postul în zilele stabilite de Biserică.
5. Să vii în ajutorul necesităților materiale
ale Bisericii, după propriile
posibilități.

Cele șapte fapte
de milostenie trupească

1. A da de mâncare celor înfometați.
2. A da de băut celor însetați.
3. A îmbrăca pe cei goi.
4. A găzdui pe pelerini.
5. A vizita pe cei bolnavi.
6. A vizita pe cei închiși.
7. A îngropa pe cei morți.

Cele șapte fapte
de milostenie sufletească

1. A sfătui pe cei în îndoială.
2. A învăța pe cei neștiutori.
3. A avertiza pe păcătoși.
4. A mângâia pe cei mâhniți.
5. A ierta ofensele.
6. A suporta cu răbdare nedreptatea.
7. A ne ruga lui Dumnezeu pentru cei
vii și pentru cei morți.

Cele șapte vicii capitale
1. Mândria
2. Zgârcenia
3. Necurăția
4. Invidia
5. Lăcomia
6. Mânia
7. Lenea

Cele patru lucruri de pe urmă
1. Moartea
2. Judecata
3. Iadul
4. Paradisul.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *