Meniu

Imagine: Îngeri cântăreţi

Îngerii sunt creaturi ale lui Dumnezeu. O parte dintre ei au rămas și rămân întotdeauna fideli lui Dumnezeu, în prezența lui, în slujba sa, în slujba Bisericii și uniți cu cei mântuiți în slava cerească.

Ca în viziunea scării lui Iacob – "îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe ea" (cf. Gen 28,12) – îngerii sunt mesageri dinamici și neobosiți, care unesc cerul cu pământul. Între Dumnezeu și omenire nu există tăcere și incomunicabilitate, ci dialog continuu, comunicare neîncetată. Iar oamenii, destinatarii acestei comunicări, trebuie să-și purifice auzul spiritual ca să asculte și să înțeleagă această limbă îngerească, ce sugerează cuvinte bune, sentimente sfinte, acțiuni milostive, comportamente iubitoare, relații edificatoare.

Acest lucru îl cerem noi îngerului păzitor în cunoscuta rugăciune din evlavia populară catolică:

"Îngere al lui Dumnezeu,
care ești păzitorul meu,
luminează-mă,
păzește-mă, povățuiește-mă
și ocârmuiește-mă pe mine,
care-ți sunt încredințat ție
prin mila lui Dumnezeu.
Amin".

Imaginea pe care o prezentăm arată un grup de îngeri "apteri" (fără aripi), care se roagă cântând. Sunt îmbrăcați în veșminte sacre somptuoase, pentru a arăta că îndeplinesc o acțiune liturgică solemnă. Într-adevăr, îngerii, în afară de faptul că sunt mesageri ai lui Dumnezeu, trimiși să comunice oamenilor voința sa suverană, au și misiunea de a-l lăuda pe Domnul în liturgia veșnică din cer (cf. Ap 8,2).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *