Meniu

Imagine: Isus îi împărtăşeşte pe apostoli

În pictura prezentată aici, Isus se apropie de apostoli la masă și-i împărtășește pe fiecare în parte. Este un gen de pictură care arată marea evlavie euharistică a Bisericii de-a lungul secolelor.

"Sine dominico non possumus vivere", spunea preotul martir Saturnin la începutul secolului al IV-lea, în timpul uneia dintre cele mai crâncene persecuții anticreștine, cea a lui Dioclețian, în anul 304 d.C. Acuzat că a participat la Euharistie împreună cu comunitatea sa, a admis fără reticență: "Fără Euharistie nu putem să trăim". Iar una dintre martire a adăugat: "Da, am mers la adunare și am celebrat cina Domnului împreună cu frații mei pentru că sunt creștină" (PL 8,707-710). Pentru fidelitatea lor față de Euharistie, cei 49 de martiri nord-africani au fost condamnați la moarte. Isus euharisticul era adevărata viață pentru Saturnin și pentru însoțitorii săi, martiri din Abitinia, în Africa proconsulară. Au preferat mai curând să moară decât să se lipsească de hrana euharistică, pâinea vieții veșnice.

Sfântul Toma de Aquino obișnuia, la miezul zilei, să coboare în biserică și să-și lipească fruntea de tabernacol cu încredere și abandonare, într-un colocviu personal cu Isus-Euharistie. Marele teolog medieval este cunoscut și pentru faptul că a compus Oficiul liturgic al sărbătorii Corpus Domini, în care exprimă întreaga sa devoțiune euharistică atât de profundă.

Imnul de la Laude (Verbum supernum prodiens) este sinteza spiritualității euharistice catolice:

Este cina despărțirii și mâhnirea îl apasă,
Observând că lângă dânsul trădătorul stă la masă.
Însă culme a iubirii, chiar în seara-n care-l vinde
Iuda, el pe sine însuși se oferă ca merinde.

Vinul din potir se schimbă; nu e vin, ci este sânge,
Trupul său devine pâinea în momentu-n care-o frânge.
În iubirea lui cea mare lasă pentru toți cei care
Cred în el și îl urmează, băutură și mâncare.

El se naște ca tovarăș în a noastră pribegie,
Stă la masă ca mâncare sufletească să ne fie,
Este preț de mântuire când în chin pe cruce moare,
Și, domnind, ne dă răsplată în a cerului splendoare.

Sfântul Toma de Aquino, care numea Euharistia "culmea și perfecțiunea întregii vieți spirituale", nu face altceva decât să exprime conștiința de credință a Bisericii care crede în Euharistie, ca prezență vie a lui Isus printre noi și hrană necesară de viață spirituală. Euharistia constituie firul aurit care, începând de la Cina de pe urmă, leagă toate secolele istoriei Bisericii până la noi astăzi. Cuvintele consacrării: "Acesta este trupul meu" și "Acesta este sângele meu" au fost rostite mereu și pretutindeni, chiar și în gulaguri, în lagărele de concentrare, în miile de închisori existente încă și astăzi. Pe acest orizont euharistic Biserica își întemeiază viața, comuniunea și misiunea sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *