Meniu

Imagine: Jertfa crucii

Jertfa crucii este izvorul economiei sacramentale a Bisericii. În imagine, Maria, simbol al Bisericii, cu mâna stângă adună din coasta deschisă a lui Isus sângele și apa, simboluri ale sacramentelor Bisericii:

"Când au venit la Isus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit sânge și apă" (In 19,33-34).

Sfântul Augustin comentează:

"Așadar, Cristos Domnul nostru, care în pătimire a oferit pentru noi ceea ce la naștere luase de la noi, devenit în veci cel mai mare dintre preoți, a dispus să se ofere jertfa pe care voi o vedeți, adică trupul și sângele său. Într-adevăr, trupul său, străpuns de suliță, a revărsat apă și sânge, cu care a iertat păcatele noastre. Amintindu-vă de acest har, realizând mântuirea voastră (de fapt Dumnezeu este cel care o realizează în voi), cu teamă și cutremur apropiați-vă ca să fiți părtași din acest altar. Recunoașteți în pâine același [trup] care a atârnat pe cruce și în potir același [sânge] care a țâșnit din coasta sa. Și vechile jertfe ale poporului lui Dumnezeu, în varietatea lor multiplă, prefigurau această unică jertfă care trebuia să vină. Iar Cristos este în același timp oaia, datorită nevinovăției sufletului său curat, și țapul, datorită cărnii sale care seamănă cu aceea a păcatului. Și orice alt lucru, care în multe și diferite moduri este prefigurat în jertfele din Vechiul Testament se referă numai la aceasta [jertfă] care a fost revelată în Noul Testament.

Așadar, luați și mâncați trupul lui Cristos, acum când ați devenit și voi mădulare ale lui Cristos în trupul lui Cristos; luați și adăpați-vă cu sângele lui Cristos. Pentru a nu vă dezbina, mâncați ceea ce vă unește; pentru a nu vă considera lipsiți de valoare, beți prețul vostru. După cum acesta, atunci când mâncați și beți din el, se transformă în voi, tot așa și voi vă transformați în trupul lui Cristos, dacă trăiți în ascultare și evlavie. De fapt, el, deja aproape de pătimirea sa, făcând Paștele împreună cu discipolii săi, a luat pâinea și a binecuvântat-o spunând: Acesta este trupul meu care se va da pentru voi. În același mod, după ce l-a binecuvântat, a dat potirul, spunând: Acesta este sângele meu, al noii alianțe, care se va vărsa pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acest lucru voi deja îl citeați și îl ascultați din evanghelie, dar nu știați că această Euharistie este însuși Fiul; însă acum, cu inima purificată într-o conștiință fără pată și cu trupul spălat cu apă curată, apropiați-vă de el și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor rușina" (Predica 228 B ).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.