Meniu

Imagine: Cele şapte sacramente

Cele șapte sacramente ale Bisericii

 1. Botezul
 2. Mirul
 3. Euharistia
 4. Pocăința
 5. Ungerea bolnavilor
 6. Preoția
 7. Căsătoria.

Septem Ecclesiae sacramenta

 1. Baptísmum
 2. Confirmátio
 3. Eucharístia
 4. Paeniténtia
 5. Únctio infirmórum
 6. Ordo
 7. Matrimónium.

Sacramentele Bisericii sunt rodul jertfei răscumpărătoare a lui Isus pe cruce. Tripticul reprezintă o biserică în care sunt celebrate cele șapte sacramente. În centru se înalță, predominantă, crucea. La picioarele Răstignitului sunt Maria îndurerată, susținută de Ioan, și femeile pioase. În spate, un preot celebrant ridică ostia după consacrare, pentru a indica faptul că jertfa crucii este reactualizată în celebrarea euharistică sub speciile pâinii și vinului.

În tabloul din stânga, care arată o capelă laterală, sunt reprezentate sacramentele Botezului, Mirului – administrat de episcop -, și Pocăinței. În schimb, în cel din dreapta sunt reprezentate sacramentele Preoției – administrat tot de episcop -, Căsătoriei și Ungerii bolnavilor.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *