Meniu

Despre Har

"Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor" (Iac 1,17).

Un dar primit aduce bucurie. El este expresia iubirii cuiva și este gratuit. Darurile primite de la semenii noștri se numesc cadouri, iar darurile primite de la Dumnezeu se numesc haruri.

Definiție: Harul este un dar supranatural, pe care Dumnezeu îl dă oamenilor prin Spiritul Sfânt, pentru meritele câștigate de Isus Hristos, prin jertfa Sa pe cruce.

Harul este gratuit, la fel ca și darurile. Diferența dintre ele este că:

 • Darul este oferit datorită meritelor unei persoane.
 • Harul este oferit fără ca persoana să îl merite. El are la bază doar iubirea lui Dumnezeu, iar meritele sunt ale lui Isus.

Prin venirea Sa în lume și prin jertfa Sa de pe cruce, Isus ne-a făcut vrednici de a primi de la Dumnezeu harurile de care avem nevoie.

Harul este de două feluri:

 • harul ajutător;
 • harul sfințitor.

Harul ajutător este un ajutor trecător, supranatural, prin care Dumnezeu ne luminează mintea și ne întărește voința pentru a putea face binele și a ne feri de rău.

Acest har se dă tuturor oamenilor de pe pământ, atât celor buni cât și celor răi. El este important și necesar în viața noastră, deoarece chiar Isus a spus: "fără Mine, nu puteți face nimic." (In 15,5).

Harul ajutător luminează mințile celor credincioși pentru de a cunoaște cele necesare pentru mântuire și îi sprijină pe cei drepți. Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru mântuire nu este suficient doar să crezi, ci trebuie să faci fapte, deoarece, "credința fără fapte este moartă" (Iac 2,20).

Harul ajutător luminează și mintea celor necredincioși ca să-L poată descoperi pe Dumnezeu, să înțeleagă răutatea faptelor lor și să se îndrepte.

Cu toate că Dumnezeu ne oferă harurile Sale, fără cooperarea noastră ele nu-și ating scopul.

Harul ajutător lucrează atât în sufletele noastre, prin inspirația Spiritului Sfânt, cât și în afara noastră, prin evenimentele care se petrec în jurul nostru.

Răspunzând harului, ne facem datoria de slujitori ai lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce avem este darul Său.

Sfântul apostol Pavel spune despre asta:

"Ce ai ca să nu fi primit, și dacă ai primit ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit?"(1Cor 4,7).

Celor care răspund harului divin, Spiritul Sfânt li-l sporește și îi pregătește pentru a primi darul cel mai prețios: harul sfințitor.

Harul sfințitor este darul supranatural, prin care din păcătoși devenim drepți, fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției Cerurilor.

Acest har se numește așa, deoarece, îl vindecă pe om de păcate și îl sfințește.

Harul sfințitor se primește prin Sfânta Taină a Botezului și a Spovezii. El ne conduce viața spre sfințenie. Prin el, Spiritul Sfânt își face loc în sufletele noastre.

Harul sfințitor se poate pierde printr-un singur păcat de moarte, deoarece păcatul înseamnă refuzul lui Dumnezeu. Harul îl poate ajuta pe om să-și repare greșeala și de aceea, chiar și cel mai mare păcătos se poate converti, și întoarce la Dumnezeu. Astfel, el poate reprimi harul sfințitor prin Taina Sfintei Spovedanii.

De reținut!

 • Harul este un dar supranatural oferit de Dumnezeu spre mântuirea noastră.
 • Harul este un dar gratuit, pe care Dumnezeu ni-l oferă din iubire.
 • Harul ajutător ne pregătește în vederea primirii harului sfințitor.
 • Harul sfințitor:
  • ne sfințește viețile, ne face fii ai lui Dumnezeu;
  • se pierde printr-un singur păcat de moarte;
  • poate fi redobândit printr-o părere de rău sinceră, urmată de sfânta Spovedanie.

Aplicații

 • Citiți în Noul Testament, în Evanghelia lui Luca 15, 11-32, pilda Fiului risipitor și analizați unde este intervenția lui Dumnezeu.
 • Povestiți o întâmplare din viața voastră în care ați simțit intervenția divină.
 • Notați fiecare pe caiete darurile pe care vi le-a oferit Dumnezeu. Comparați apoi ceea ce ați scris cu colegul de bancă și constatați diferențele.

Întrebări

 1. Ce este harul și de câte feluri este el?
 2. Cum poate pierde omul harul sfințitor?
 3. Care este rolul harului sfințitor și cum se primește acesta?
 4. Cine primește harul ajutător și care este rolul său?
 5. Cum poate fi redobândit harul sfințitor?

Vocabular

 • credință – actul prin care credem toate cele privitoare la Dumnezeu
 • har – dar gratuit din partea lui Dumnezeu
 • supranatural – ceva ce întrece posibilitățile omului și este specific lui Dumnezeu
 • păcat – neascultare, ofensă adusă lui DumnezeuSfânta Treime


Jertfa lui Isus pe cruce


Întoarcerea fiului risipitor


faptă bună
Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *