Meniu

Euharistia

"Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele
Meu are viață veșnică" (In 6,54).

Împreună cu Botezul și Mirul, Euharistia face parte din categoria Tainelor de inițiere. Toți cei care prin Botez au devenit fii ai lui Dumnezeu și au fost confirmați prin Mir în această demnitate, participă, prin Euharistie, la Jertfa Domnului. Bogăția neprețuită a acestei Taine este exprimată și de denumirile care i se dau. Ea este numită:

 • Euharistie, pentru că este aducere de mulțumire Tatălui pentru toate darurile Sale: creația, răscumpărarea, sfințirea
 • Împărtășanie, pentru că ne face părtași la trupul și sângele lui Isus Hristos.

În timpul vieții publice, prin minunile Sale, Isus a vestit instaurarea acestei Sfinte Taine.

Bogăția Euharistiei este prefigurată de apa prefăcută în vin la nunta din Cana, și de înmulțirea pâinilor cu care Isus a săturat 5000 de oameni. După această minune, le-a promis oamenilor că le va da o altă pâine, care nu se va asemăna cu cea pe care au mâncat-o și nu va fi la fel ca mana cu care s-a hrănit poporul ales în pustiu.

Isus a zis: "Eu sunt pâinea cea vie care M-am coborât din cer; de va mânca cineva pâinea aceasta, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da Eu este Trupul Meu"(In 6,51-52).

După care a continuat: "cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu va avea viață veșnică"(In 6,54).

Pentru că aceste cuvinte erau greu de înțeles, mulți care nu aveau suficientă încredere în El l-au părăsit. "oare și voi vreți să Mă părăsiți?," i-a întrebat El pe apostoli. Petru i-a răspuns: "Doamne la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu" (In 6,69-70).

Isus a instituit Euharistia la Cina cea de Taină, ultima cină luată de El cu apostolii. Atunci, El a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o apostolilor zicând: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor".

După aceea, a luat potirul cu vin și l-a dat apostolilor zicând: "Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor". Apoi le-a spus apostolilor: "Aceasta să o faceți în amintirea Mea"(Lc 22,19).

Prin aceste cuvinte, El a dat apostolilor puterea de a preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Său, întemeind Taina Preoției.

Această putere de a preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele lui Isus a trecut în timp de la apostoli la episcopi și preoți.

Definiție: Euharistia este taina instituită de Isus Hristos, prin care Acesta se dăruiește, cu Trupul și Sângele Său, pentru a fi hrană sufletelor noastre.

Celebrare:

Euharistia este celebrată de preoți, în biserică, în timpul Sfintei Liturghii. Pe parcursul Sfintei Liturghii, pâinea și vinul aduse de credincioși sunt sfințite prin rugăciunea preotului. Prin rugăciunea acestuia, Spiritul Sfânt coboară în mod tainic pe altar, prefăcând darurile în Trupul și Sângele lui Isus.

Euharistia nu înseamnă doar amintirea jertfei lui Isus, ci trăirea acesteia în timpul actual. Înseamnă că toți cei care participă la Sfânta Liturghie sunt ca și unul dintre aceia care erau în jurul lui Isus, atunci când El era pe pământ. A lua parte la Sfânta Liturghie înseamnă a participa la viața lui Isus.

În biserică, Euharistia se păstrează în chivotul de pe altar, iar o candelă mică este semnul că acolo este prezent Isus.

Isus a dorit ca Euharistia, această mare Taină, să se perpetueze de-a lungul timpului în Biserică. Mulți oameni au murit pentru ea, fie apărând-o, fie mărturisindu-și eroic credința și plătind aceasta cu viața lor.

Pentru a ne împărtăși așa cum se cuvine trebuie să respectăm anumite condiții:

 • Să știm și să credem că în Sfânta Împărtășanie primim adevăratul Trup și Sânge a lui Isus Hristos.
 • Să fim fără păcat de moarte.
 • Să respectăm ajunul euharistic prescris de Biserică.
 • Să ne rugăm înainte și după primirea Sfintei Taine.

Cel care se împărtășește fără a îndeplini aceste condiții săvârșește un sacrilegiu.

Roadele Euharistiei sunt:

 • ne unește în mod intim cu Isus Hristos: "Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, rămâne în Mine și Eu în el" (In 6,56);
 • ne întărește în iubirea noastră față de Dumnezeu;
 • iartă păcatele lesne iertătoare;
 • ne ferește de păcatele grele;
 • ne ajută să ocolim păcatul și să înaintăm în viața spirituală;
 • ne dă tărie pentru a trăi ca fii adevărați ai lui Dumnezeu;
 • Euharistia este hrană pentru sufletele noastre și garanția vieții veșnice.

Biserica ne învață să ne împărtășim cu credință și cât mai des cu Trupul și Sângele lui Hristos iar în mod obligatoriu o dată pe an, în Postul Mare. Împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele lui Hristos, ne pregătim pentru viața veșnică alături de El, în Rai.

De reținut!

 • Euharistia este cea mai importantă Taină pentru că ne face părtași de Trupul și Sângele lui Isus.
 • Euharistia, împreună cu Botezul și Mirul, formează Tainele inițierii creștine

Aplicații

 • Discutați despre motivul pentru care mulți oameni și-au dat viața pentru Isus.
 • Realizați o dezbatere asupra sentimentelor pe care le aveți când vă împărtășiți.

Întrebări

 1. Ce este Euharistia?
 2. Când a fost ea instituită și prin ce cuvinte?
 3. Cine poate celebra Euharistia?
 4. Argumentați necesitatea pregătirii speciale pentru a primi Sfânta Împărtășanie?
 5. Te-ai pregătit așa cum se cuvine pentru a te împărtăși?

Lectură: Privește la Mine!

Un copil leneș și mereu nemulțumit se ruga astfel lui Isus: “Doamne, ajută-mă! M-am săturat de viața asta a mea! Mereu trebuie să-mi ascult părinții și pe cei mai mari decât mine. Mâncarea rareori îmi place, hainele îmi sunt vechi iar patul este foarte incomod…"

De pe cruce, Isus i-a vorbit din adâncul inimii: "Când vezi că nu mai ai putere, privește la Mine. Eu am împlinit mereu voința Tatălui Meu. Privește: hrana mea este oțet și fiere, patul meu, o cruce, hainele Mele, au fost trase la sorți… și toate astea le-am făcut numai din iubire pentru tine!

Pentru a cunoaște mai mult

În Vechiul Testament atunci când două popoare păgâne încheiau o alianță jertfeau un animal, iar cu sângele lui o sigilau.

Acest lucru îl întâlnim și în alianța încheiată de Dumnezeu cu poporul Său: "Dacă (…) veți păzi legământul Meu, dintre toate popoarele îmi veți fi popor ales"(Ex19,5). Moise a luat sângele, a vărsat o parte pe altar, simbol al lui Dumnezeu, iar apoi a stropit poporul spunând: "Iată sângele alianței pe care a încheiat-o Dumnezeu cu voi"(Ex 24,8).

Ultima alianță dintre Dumnezeu și om este încheiată de Isus prin Sângele Său. Aceasta ne ajută să înțelegem de ce Euharistia este Taina Alianței celei noi.

Vocabular

 • unire intimă – legătură strânsă, trainică
 • sacrilegiu – a trata cu nevrednicie realitățile sfinte
 • părtași – prin Euharistie participăm la Patima, Moartea și Învierea lui Isus
 • alianță – pact, legământ încheiat și sigilat cu sânge


Înmulțirea pâinilor și peștilor


Poporul evreu în pustiu


Isus și apostolii


Simboluri ale Euharistiei


Cina cea de Taină


Copii primind Împărtășania


Masa altarului


Euharistia


Împărtășania în Biserică


Preoți împărtășind credincioși


Isus pe cruceImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *