Meniu

Adevărul şi minciuna. Isus ne cere să fim sinceri

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. IX.1. Pilat, după ce Isus a fost biciuit pe nedrept, îl prezintă poporului din Ierusalim: Iată omul! (Ecce homo, pictură de Antonio Miseri)

"Atunci Pilat i-a zis: «Așadar, ești rege?» Isus i-a răspuns: «Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu». Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?" (In 18,37-38). "Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Isus" (In 14,6).

Minciuna pare, de multe ori, o cale ușoară. De ce Isus nu a mințit ca să nu fie condamnat? Ce înseamnă că Isus este adevărul? De ce Isus a ales adevărul care l-a dus la moarte?

1. Despre adevăr și minciună

În limbajul curent, este numit adevărat un gând, o idee, un text conform cu realitatea sau chiar realitatea însăși, care este clară: înseamnă a prezenta lucrurile așa cum sunt. Noțiunea biblică de adevăr este mai profundă, căci ea se bazează pe o experiență religioasă, cea a întâlnirii cu Dumnezeu (cf. In 14,6).

Omul, prin natura sa, tinde spre adevăr și orice păcat împotriva adevărului lovește în propria sa ființă. De aceea, omul, spre a se realiza ca persoană umană, trebuie să caute adevărul, să-l iubească și să-și conformeze viața cu adevărul cunoscut.

Sinceritatea sau veracitatea reprezintă virtutea care constă în a acționa și a vorbi în conformitate cu ceea ce gândești, evitând minciuna și duplicitatea (cf. Mt 5,37).

Din nefericire astăzi există foarte multă minciună (mint politicienii, patronii, angajații). Mai grav este că minciuna a pătruns și în familie (mint copiii, mint părinții, soții se mint între ei) și astfel una dintre cauzele principale ale pericolului

în care este pusă familia este faptul că se minte (fiecare își urmărește propriul interes).

2. Mărturie pentru adevăr

Imag. IX.2. Profetul Ieremia a slujit adevărul chiar dacă a fost persecutat. Este omul "Lamentațiunilor" și a plătit prețul cel mai greu al slujirii adevărului lui Dumnezeu fiind, conform tradiției, tăiat cu ferestrăul.

Falsificarea adevărului face dificilă viața în societate, deoarece distruge încrederea reciprocă. Virtutea sincerității dovedește respect față de celălalt și păstrează echilibrul între ceea ce trebuie exprimat și secretul ce trebuie păstrat. Sinceritatea implică atât cinstea cât și discreția.

Porunca a VIII-a le cere tuturor să-și mărturisească deschis credința, adică să fie martori ai evangheliei în cuvinte și fapte. A ține ascunsă credința, din motive de teamă sau rușine, e o formă voalată de minciună.

Martiriul este mărturia supremă dată adevărului credinței. El desemnează o mărturie ce merge până la moarte. Sunt atâția martiri care și-au dat viața pentru adevărul credinței. Biserica a cules cu grijă amintirile despre cei care și-au vărsat sângele pentru credință. Aceste amintiri sunt păstrate în "Faptele martirilor" (Acta martyrum).

3. Isus ne cere să fim sinceri

Biblia este cartea care păstrează cuvântul adevărului și prin ea Dumnezeu vorbește cu oamenii, ca un scriitor ce a pus în scris învățăturile și revelațiile sale. Astfel, Sfânta Scriptură relatează adevărul despre Dumnezeu, despre lucrările lui și despre ceea ce vrea de la om.

Domnul și-a ales o serie de oameni care îl iubeau și i-a însărcinat să scrie diferite cărți. Ei au știut că Dumnezeu le-a dat misiunea să scrie despre adevăr. Citirea și trăirea Scripturii lui Dumnezeu este esențială pentru a găsi adevărul.

Însuși Isus a spus: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează, nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții" (In 8,12). El ne cere să-l urmăm. Cel care îl urmează pe Cristos, va ajunge să cunoască adevărul. Adevărul lui Dumnezeu îl eliberează pe om de păcat. Nu orice adevăr poate elibera de păcat, ci doar Isus Cristos, adevărul venit de sus.

Adevărul, în sens creștin, este persoana lui Isus Cristos și textul Sfintei Scripturi. Adevărul strălucește în persoana lui Cristos care este mijlocitorul și, totodată, plinătatea revelației.

Așa cum pentru a crește sănătos și puternic, trebuie să mănânci și să faci mișcare, la fel, trebuie să citești și să meditezi Biblia, dacă vrei să cunoști adevărul și să crești ca fiu al lui Dumnezeu.

Vocabular

duplicitate = fățărnicie, prefăcătorie, ipocrizie;

voalat = acoperit cu un voal, umbrit, ascuns;

plinătate = însușirea de a fi deplin, întreg.

În Isus Cristos, adevărul lui Dumnezeu s-a manifestat în întregime. El este plin de har și de adevăr (In 1,14); este lumina lumii (In 8,12), este adevărul și oricine crede în el, nu umblă în întuneric (In 12,46). A-l urma pe Isus înseamnă a trăi în duhul adevărului (In 14,17), pe care Tatăl îl trimite în numele său și care călăuzește la tot adevărul (In 16,13). Pe ucenicii săi, Isus îi învață iubirea necondiționată a adevărului: "Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus vine de la Cel Rău" (Mt 5,37).
Aplicați noile cunoștințe

1. Reflectează asupra textului următor:

Imag. IX.3. Isus vorbește cu samariteana (goblen)

"A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-mi să beau!» Discipolii lui plecaseră în cetate, ca să cumpere de mâncare. Așadar, femeia samariteană i-a zis: «Cum, tu, care ești iudeu ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?» De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Isus a răspuns și i-a zis: «Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune Dă-mi să beau!, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apa vie».

Femeia i-a spus: «Doamne, nici nu ai cu ce scoate apa, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru, Iacob, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el, fiii lui și turmele lui?» Isus a răspuns și a zis: «Oricui bea din apa aceasta, îi va fi sete din nou, dar pentru cel ce bea apa pe care i-o voi da eu, va deveni în el izvor de viață veșnică»" (In 4,7-14).

Ce reprezintă pentru tine apa vie despre care vorbește Isus?

2. Ce înțelegi prin cuvântul veracitate?

3. Caută în "Viețile sfinților" un exemplu de martiriu pentru adevăr și prezintă-l pe scurt în fața colegilor. Încearcă apoi să explici în ce fel putem să urmăm acest exemplu.

4. Ce texte din Sfânta Scriptură cunoști, prin care Isus ne cere să fim sinceri?

5. Ce trebuie să faci pentru a crește în adevăr?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *