Meniu

Biserica – mod de organizare. Îndatoririle creştinilor

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. V.5. Bazilica "Sfântul Petru". Pe frontispiciu este Isus ce și-a trimis discipolii în toată lumea, dar în același timp a lăsat în sfântul Petru și succesorii săi un principiu de unitate.

În timpul revoluției franceze când preoții erau persecutați, uciși sau fugăriți, un tânăr a fost sfințit în ascuns. "În capelă răsună hohote de râs și urletele iacobinilor beți.

Ascultă, îi spune Monseniorul de Bonald arătând cu mâna spre capela, de unde ajunge în acest moment în tăcerea bibliotecii un îngrozitor cântec revoluționar: Așa vom face, așa vom face, la spânzurătoare cu preoții!

Acolo jos ți se cântă cântecul de ziua hirotonirii tale. Episcopul îl privește fix și îndelung pe tânărul diacon. Vei fi izgonit de către oameni, proscris, urât, vei fi blestemat când tu vei binecuvânta, vei fi lovit când tu vei vindeca, vei fi alungat când tu vei salva, vei fi un om condamnat la moarte, hăituit ca o fiară sălbatică urmărit și schingiuit ca un răufăcător. Vei trăi în sărăcie totală, în foame, în mizerie, în frig. Vei fi fără adăpost și fără ajutor. Va trebui să te aștepți la închisoare, poate chiar la eșafod. Auzi, Petru Coudrin! Și din nou refrenul sacrileg urca asemenea unui val uriaș de ură: "La spânzurătoare cu preoții". Și acum, te întreb, Petru Coudrin: Vrei să devii preot? Diaconul ridică o privire hotărâtă spre venerabilul mărturisitor al credinței și spuse:

Vă rog, să binevoiți a mă sfinți preot! Dumnezeu va fi tăria mea.

Mulțumesc lui Dumnezeu, răspunse bătrânul. Apoi recitară împreună litaniile tuturor sfinților cu toată fervoarea pe care inimile lor o simțeau în acel moment.

Între timp, infernul iacobin continua să se dezlănțuie jos, în capelă. Vacarmul și urletele devin din ce în ce mai bestiale. Peste toată această orgie, de sus, de pe un perete, își coboară privirea tăcută și îndurerată un Dumnezeu răstignit. (Partizanul lui Dumnezeu, G. Hunnermann)

De unde crezi că provenea dorința acestui tânăr de a deveni preot? Ce înseamnă a fi preot? Ce rol are Biserica în societate?

1. Autoritatea în Biserică

Imag. V.6. Isus, bunul păstor, musoleul din Galla Placidia, Ravenna

Autoritatea este puterea de a da legi și a cere ca ele să fie respectate. În Biserică, autoritatea înseamnă o slujire adusă celorlalți. Isus însuși a spus că cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor: "Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru, și cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, așa cum Fiul Omului nu a venit să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți" (Mt 20,26-28).

Una dintre cele mai răspândite îndeletniciri, în antichitate, era cea de păstor. Dumnezeu se folosește de imaginea păstorului, care apără turma, pentru a ilustra grija ce o poartă poporului său: "Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său" (Ps 22,1-3).

Imag. V.7. Statuia sfântului Petru din bazilica "Sfântul Petru" din Vatican

Isus însuși se prezintă ca bunul păstor care cunoaște oile sale, le adună, le călăuzește și își dă viața pentru ele: "Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit și care nu este păstor, căruia nu-i aparțin oile, vede că vine lupul, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le împrăștie; pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele și ele mă cunosc pe mine; așa cum mă cunoaște tatăl, și eu îl cunosc pe tatăl; iar eu însumi îmi pun viața pentru oi" (In 10,11-15).

2. Modul de organizare al Bisericii Catolice

Biserica este alcătuită din toți credincioșii: ierarhie, persoane consacrate și laici. Aceștia formează noul popor al lui Dumnezeu, adică Biserica.

Ierarhia Bisericii Catolice este alcătuită din:

a) Sfântul Părinte papa care este și episcopul Romei, urmașul sfântului Petru și păstorul suprem al întregii Biserici. El este primul în autoritate și în slujire. Ca slujitor al Duhului Sfânt are darul infailibilității, adică nu greșește atunci când învață în mod solemn, ca păstor și conducător, adevăruri referitoare la credință și morală. Papa colaborează cu episcopii care formează grupul numit colegiu episcopilor sau magisteriul.

Imag. V.8. Episcop, preoți și diaconi în catedrala din Iași

b) Episcopii ca succesori ai apostolilor se află în fruntea comunităților creștine, având datoria să-i slujească pe credincioși, predicându-le evanghelia, celebrând sacramentele și păstorindu-i.

c) Preoții parohi sunt colaboratorii episcopilor și asociați la răspândirea învățăturii creștine, la celebrarea sacramentelor și păstorirea credincioși.

3. Îndatoririle credincioșilor laici

Creștinii laici datorează Bisericii și păstorilor ei ascultare față de învățătura Bisericii (magisteriu) și față de păstorii lor când este vorba de viața sacramentală și de disciplina bisericească.

Creștinii laici sunt chemați să promoveze Biserica: iubind-o, respectând-o și arătându-i recunoștință.

Aplicați noile cunoștințe

1. Prin ce se caracterizează autoritatea în Biserică?

2. Citește textul:

"După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: Simon, fiul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia? El i-a zis: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. El i-a spus: Paște mielușeii mei! El i-a zis iarăși, a doua oară: Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? El i-a spus: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. I-a zis: Paște oile mele! I-a zis a treia oară: Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: Mă iubești? și i-a spus: Doamne, tu știi totul, tu știi că te iubesc!

Isus i-a zis: Paște oile mele!" (In 21,15-18).

Ce relație este între Isus și Petru?

3. Laicul are vreo misiune în Biserică?

4. Laicul este un slujitor în Biserică?

5. Care sunt locurile în care laicul poate pătrunde pentru a da mărturie despre Dumnezeu?

6. Ce datorează creștinii Bisericii și păstorilor ei?

7. Cum se numesc păstorii Bisericii tale?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *