Meniu

Familia. Îndatoririle copiilor şi ale părinţilor

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. V.1. Sfântul Iosif și copilul Isus

Biblia îi învață pe tineri: "Ascultă, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o coroană plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiul meu, de voiesc păcătoșii să te ademenească, nu te învoi. Dacă-ți spun: «Vino cu noi, să ne punem la pândă ca să vărsăm sânge, să întindem curse fără cuvânt celui neprihănit; să-i înghițim de vii ca locuința morților. Să punem stăpânire pe tot felul de lucruri scumpe, să ne umplem de pradă casele noastre. Fii părtaș la obștea noastră, o singură pungă fi-va pentru toți!» Fiul meu, nu te întovărăși cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor" (Prov 1,8-15).

Spune părerea ta cu privire la aceste învățături, date de un tată fiului său. De ce ne cere Dumnezeu să ascultăm de părinți? Părinții pot greși? Când era adolescent Isus asculta de Maria și Iosif?

1. Familia – a nu fi singur

Imag. V.2. Eva este creată din coasta lui Adam (detaliu de pe fațada Bazilicii din Orvieto)

Cartea Genezei afirmă că Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam, și din el a creat-o pe Eva pentru a nu trăi singur. Omul este, prin urmare, o ființă socială: el nu poate trăi singur, izolat, ci numai în comuniune cu ceilalți membri ai societății. Dintre aceștia, cei mai apropiați persoanei umane sunt membrii propriei familii, începând cu părinții și frații.

Dumnezeu este creatorul familiei. Familia este o comunitate de viață și de iubire dintre un bărbat și o femeie, orânduită de Dumnezeu și nu un mod de viață instituit de oameni. De aceea, familia este celula de bază a societății.

Familia are două scopuri:

– binele soților: "De aceea, îi va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și se vor face un singur trup" (Gen 2,24);

– nașterea și educarea copiilor: "Dumnezeu i-a binecuvântat (pe primii oameni) și le-a zis: «Creșteți și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ»" (Gen 1,28).

Un adevărat model de familie este familia din Nazaret, adică sfânta familie, formată din Isus, Maria și Iosif. Au existat, de-a lungul timpului, nenumărate familii bune și sfinte, însă aceasta le depășește pe toate în sfințenie, pentru că în mijlocul ei este prezent Fiul lui Dumnezeu însuși. Dincolo de respectarea tuturor îndatoririlor fiecăruia dintre membri, specificul familiei creștine este dat de prezența lui Dumnezeu.

2. Îndatoririle copiilor față de părinți

Imag. V.3. Fântâna Mariei (Nazaret), o fântână antică din primul secol, de pe timpul Mariei, mama lui Isus

Deoarece copiii primesc prin părinți cel mai mare dar, darul vieții, precum și tot ceea ce au nevoie pentru educația lor, ei au mai multe datorii față de aceștia.

1. Iubirea este prima și cea mai importantă datorie a copiilor față de părinți. Prin aceasta ei îi prețuiesc cu adevărat și se străduiesc să nu-i întristeze, ci să le facă bucurii.

2. Ascultarea decurge din iubirea și respectul datorat părinților. Respectul copiilor se arată prin supunere și ascultare adevărată: "Păzește, fiule, porunca tatălui tău și îndemnul mamei tale. (…) Ele te vor călăuzi când vei vrea să mergi; în vremea somnului, te vor păzi, iar când te vei deștepta, vor grăi cu tine" (Prov 6,20-22). Copilul trebuie să asculte de părinții săi, dar și de cei cărora le-au fost încredințați: preoți, învățători, profesori, pedagogi, tutori etc.

Imag. V.4. Copil în pădure. A-i ajuta pe copii să-și cunoască propriile "rădăcini" dumnezeiești și umane este unul dintre aspectele cele mai importante ale misiunii educative.

3. Respectul este datorat părinților pentru că ei țin locul lui Dumnezeu pe pământ. Datoria de a respecta părinții nu încetează niciodată, nici atunci când, din cauza vârstei sau a bolii, aceștia nu mai sunt în deplinătatea facultăților mintale, și nici când viața lor personală ar lăsa de dorit. Îndeplinirea acestei obligații este încurajată de promisiuni de bunăstare din partea lui Dumnezeu. În părinți îl respectăm pe însuși Dumnezeu, cel care dă viața.

4. Recunoștința se datorează faptului că părinții i-au adus pe lume, i-au crescut cu dragoste și i-au întreținut prin munca lor.

5. Ajutorarea părinților aflați în nevoi, boală sau la bătrânețe este, de asemenea, cerută de porunca a IV-a. Nimic nu-i scutește pe copii de această obligație. Isus insistă asupra acestei îndatoriri în Evanghelia după Marcu (7,10-12).

3. Îndatoririle părinților față de copii

Rodnicia unei căsătorii se vădește în copiii bine educați. Rolul părinților nu se reduce numai la colaborarea cu Dumnezeu pentru a aduce pe lume o nouă viață, ci se extinde, în mod obligatoriu, la educarea și formarea noilor ființe umane pentru a deveni cu adevărat fii ai lui Dumnezeu și buni membri ai societății.

Iubirea, acceptarea și educarea copiilor sunt primele și cele mai importante datorii ale părinților față de copii. Ei trebuie educați în practicarea virtuților: respectul, iertarea, slujirea dezinteresată, iubirea, deprinderea unei judecăți sănătoase, a stăpânirii de sine etc. Cea mai eficientă metodă de a-l învăța pe copil toate acestea este exemplul bun al părinților.

Aplicați noile cunoștințe

1. Citește fragmentele biblice prezente în lecție și cele la care se face trimitere și întocmește o listă cu promisiunile lui Dumnezeu făcute celor care respectă porunca a IV-a.

Care este, după opinia ta, motivul tuturor acestor promisiuni?

2. Știi cine este modelul familiei creștine și de ce?

3. Care sunt îndatoririle de bază ale copiilor față de părinții lor?

4. Care sunt îndatoririle părinților față de copii?

5. Fă-ți o evaluare a modului în care tu respecți porunca a IV-a, folosind drept criteriu lista pe care ai întocmit-o la exercițiul 2.

6. Când încetează datoria de a respecta părinții?

7. Redactează o compunere în care rolul principal îți aparține: ești tată sau mamă într-o familie. Descrie o zi obișnuită în care te străduiești să-ți îndeplinești datoriile față de copiii tăi.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *