Meniu

Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. VII.1. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, este logic de a-i vorbi copilului despre Tatăl și mama lui Isus căci un copil bun este în legătură cu ascultarea de cei buni. Trebuie să apreciem exemplele pozitive.

Ideea centrală în prezentarea creației omului este următoarea: cartea neamului lui Adam. În ziua când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. I-a creat bărbat și femeie, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost creați (cf. Gen 5,1-2).

De ce Dumnezeu l-a creat pe om după asemănarea lui? Ce înseamnă de fapt că omul are chipul lui Dumnezeu? De ce l-a creat Dumnezeu pe om bărbat și femeie?

1. "Bărbat și femeie i-a făcut…"

Cartea Genezei ne arată că omul este creatura vizibilă cea mai importantă a lui Dumnezeu. Remarcă faptul că omul este creația cea mai minunată a lui Dumnezeu (Gen 1,27-30). Omul este o unitate de spirit (suflet nemuritor) și materie (corp) care depășește în demnitate și valoare toate celelalte viețuitoare vizibile create de Dumnezeu. Omul este după chipul lui Dumnezeu întrucât are un suflet nemuritor inteligent, liber și capabil să iubească.

Imag. VII.2. Căsătoria Fecioarei, pictură de Raffaello (1504)

Ca persoană omul este sfânt deoarece:

  • este fiu al lui Dumnezeu, înzestrat cu daruri naturale și supranaturale;
  • prin Botez devine templul Duhului Sfânt;
  • este primit ca membru al Bisericii și aparține trupului mistic al lui Cristos;
  • este predestinat să ajungă în paradis.

Dumnezeu este iubire și vrea ca omul să intre în "familia" Sfintei Treimi. Creând bărbatul și femeia după chipul său, Dumnezeu întipărește în ei chemarea la iubire și comuniune: "Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său: (…) bărbat și femeie i-a creat" (Gen 1,27).

Imag. VII.3. Icoana îi reprezintă pe ei trei îngeri ce au fost primiți ca oaspeți de familia lui Abraham la Mambre; este o icoană alegorică ce reprezintă Sfânta Treime. Icoana este pictată de Andrej Rublev din Moscova și este una foarte renumită.

Textele biblice precizează un lucru surprinzător: dintre toate ființele create, doar omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar el nu poate fi egal cu Dumnezeu pentru că este de o altă natură decât Dumnezeu și deoarece toate capacitățile și calitățile sale sunt în creștere, adică perfectibile. De fapt, mântuirea omului constă tocmai în unirea cu Dumnezeu prin iubire.

Unii sfinți părinți compară sufletul omului cu o oglindă în care se reflectă chipul lui Dumnezeu. Dacă oglinda este murdară, ea nu mai reflectă nimic.

2. Sexualitatea în planul lui Dumnezeu

Creat de Dumnezeu, omul prin unirea dintre bărbat și femeie, în căsătorie, devine părtaș și prin trup la iubirea și rodnicia creatorului. Biblia scrie pe scurt: "Bărbatul își va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup" (Gen 2,24).

Isus care a venit să restaureze creația în puritatea de la început, în predica de pe munte interpretează în mod riguros planul lui Dumnezeu și spune: "Ați auzit că s-a spus: Să nu comiți adulter. Eu însă vă spun că oricine privește o femeie, dorind-o, a și comis adulter cu ea în inima lui" (Mt 5,27-28). De asemenea, a arătat că legătura conjugală dintre bărbat și femeie este indisolubilă, deoarece Dumnezeu însuși a încheiat-o: "Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă" (Mt 19,6).

Imag. VII.4. Doamne, Dumnezeu meu. Te iubesc, dar învață-mă să iubesc! (Cf. J. Escrivá de Balaguer, Drum, 423).

Dumnezeu vrea ca soțul și soția să colaboreze la planul creației. Din iubirea lor rodește o altă persoană, și anume copilul. Întotdeauna, viața trebuie să fie rodul iubirii adevărate, ce își are originea și legile de la Sfânta Treime. Pentru a da naștere unui copil, tatăl și mama au primit de la Dumnezeu anumite organe și funcții prin care pot dărui viața. Această capacitate cu tot ce dă particularitate bărbatului și femeii se numește sexualitate.

În gândirea creștină, sexualitatea este o binecuvântare a iubirii lui Dumnezeu. Sexualitatea implică toate aspectele persoanei umane, trup și suflet, dar se referă în mod deosebit la capacitatea de a procrea și, într-un mod mai general, la capacitatea de a lega relații de comuniune cu alte persoane, prin iubire. Diferența și complementaritatea fizică, morală și spirituală a celor două sexe sunt orientate spre binele căsătoriei și al vieții de familie. De felul în care sunt trăite diferența și complementaritatea între sexe depinde în parte armonia familiei și a societății. Deoarece bărbatul și femeia sunt amândoi creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu sunt persoane egale în demnitate.

Aplicați noile cunoștințe

1. Când devine sufletul omului templu al Duhului Sfânt?

2. Caută textele biblice din lecție și recitește-le.

3. Formulați o definiție a sexualității.

4. Citește textul următor.

"Un om de știință întâlni un bătrân indian ce lucra repede ca un tânăr și arăta foarte vesel și liniștit. Cercetătorul îl întrebă: «Cum se face că mereu ești bine dispus, că nu ești trist așa cum sunt mulți oameni de vârsta ta? Ce ține trupul și sufletul tău așa de sănătos?» Bătrânul îi răspunse: «Ceea ce mă face bucuros și plin de putere este ceea ce gândesc. Iată, mă gândesc la faptul că există flămânzi, iar eu nu a trebuit să flămânzesc niciodată cu adevărat! Că există bolnavi, și eu nu am fost niciodată bolnav cu adevărat! Că există oameni persecutați, și eu am fost mereu om liber! Asta mă face așa de bucuros!»

Omul de știință îi spuse: «O fi adevărat ce spui, dar nu te-ai gândit și la faptul că există oameni mai puternici, mai bogați, mai fericiți și mai inteligenți decât tine?» Înțeleptul îi răspunse: «Ia uitați-vă, domnule, dacă mă gândesc la acești oameni

mai puternici, mai fericiți și mai inteligenți decât mine, atunci am înaintea mea ceva din ceea ce pot deveni! Iar acest lucru nu este decât un motiv de a fi recunoscător și bucuros. Nu ești de aceeași părere?» Omul de știință dădu din cap. Când voia să-și ia rămas-bun, îi spuse bătrânului indian: «Bătrâne, îți mulțumesc! În tine stau ascunse înțelepciunea și bunătatea»". Ce motive îl făceau pe bătrân înțelept și fericit?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *