Meniu

Păcatele împotriva poruncii a V-a

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. VI.6. Uciderea pruncilor nevinovați, Maestrul Codexului Egberti, X, sec. al X-lea, miniatură, Treviri (Germania), Stadbibliothek

"Atunci, Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi" (Mt 2,16).

Oamenii sunt indignați de uciderea copiilor. Tu ce consideri, un om valorează pentru Dumnezeu? Ce preț a plătit Dumnezeu pentru fiecare om? De ce Irod a săvârșit o astfel de faptă crudă? Și-a atins scopul? Cum l-a privit Dumnezeu pe Irod?

1. Obligația de a respecta viața omului

Imag. VI.7. Cain și Abel, icoană în domul din Porto Maurizio

Scriptura precizează că toate faptele care sunt împotriva vieții sunt păcate. În predica de pe munte, Isus, Fiul lui Dumnezeu, interzice mânia, ura și răzbunarea. Mai mult, îi cere ucenicului său să întoarcă și celălalt obraz, să-și iubească dușmanii. El însuși s-a comportat așa.

De exemplu, Isus a declarat: "Ați auzit că s-a spus celor din vechime: Să nu ucizi! Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar, eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va fi condamnat la judecată" (Mt 5,21-22).

Pentru a respecta această poruncă, nu este suficient doar să nu ucidem, ci trebuie să ne ferim de a cădea în certuri, discuții aprinse, insulte, ofense, amenințări, comportamente violente, să nu fim răzbunători, să nu purtăm dușmănie și să nu vorbim de rău.

2. Păcate grave împotriva vieții omului

Omuciderea voluntară. Prin omucidere înțelegem uciderea arbitrară a unei ființe umane. Porunca a V-a indică și interzice păcatele grave: omuciderea directă și voluntară, omuciderea indirectă, adică expunerea vieții la un risc mare fără necesitate, refuzul de a ajuta o persoană în pericol de moarte, exploatarea celor săraci mai ales în vremuri de foamete sau calamități, indiferența societății umane față de foametea ucigătoare.

Imag. VI.8. Fericita Gianna Beretti preferă să moară decât să comită un avort; în imagine sunt alături și cei doi copii ai ei.

Avortul este uciderea unui copil în sânul mamei sale, înainte de a se naște. Încă din primul moment al existenței sale, ființei umane trebuie să i se recunoască toate drepturile cuvenite unei persoanei, printre care cel mai important este dreptul la viață. Sfânta Scriptură este foarte clară: "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, și înainte de a ieși din sânul mamei, te-am sfințit", spune Domnul (Ier 1,5).

Avortul este o crimă mai oribilă decât uciderea bătrânilor, întrucât bătrânul ar putea să se apere. În schimb copilul nenăscut nu-și poate apăra singur viața, el trebuie să fie apărat de mama și de ceilalți responsabili cu aceasta. Nu există nici un motiv care să permită săvârșirea avortului. Avortul este un păcat strigător la cer.

Eutanasia este acțiunea nedreaptă de suprimare a vieții persoanelor grav bolnave, handicapate, foarte înaintate în vârstă sau muribunde. Chiar dacă este comisă din compătimire sau la cererea expresă a celui în cauză cu scopul de a pune capăt suferinței, eutanasia este întotdeauna o crimă.

Imag. VI.9. Sacrificiul lui Isaac, pictură de Rembrandt

Sinuciderea este suprimarea propriei vieți, provocată în mod intenționat printr-o acțiune sau o omisiune. Sinuciderea disprețuiește:

  • iubirea față de Dumnezeu, pentru că nu-l respectă pe Dumnezeu ca Domn și proprietar al vieții omului;
  • iubirea față de sine, pentru că este un act împotriva instinctului de conservare a propriei vieții;
  • iubirea față de aproapele, pentru că rupe în mod nedrept legăturile de solidaritate cu ceilalți, mai ales cu familia.

3. Respect pentru demnitatea persoanelor

Omul, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să evite ispita și ocazia de păcat, păstrându-și propria demnitatea.

Tot porunca a V-a ne oprește să dăm scandal, adică ne interzice să-i îndemnăm pe alții la păcat, dând exemplu rău prin: cuvinte, gesturi, modă sau acțiuni păcătoase. Cuvintele lui Isus împotriva celor ce dau ocazii de scandal sunt deosebit de grave: "Vai omului prin care vine scandalul!" (Mt 18,7). Cel care dă ocazie de scandal trebuie să repare păcatul făcut.

Aplicați noile cunoștințe

1. Îți amintești fragmentul biblic în care se vorbește despre David care îl ucide pe Urie hetitul? Ce motive l-au condus pe David la această crimă?

2. Marcel este polițist de proximitate într-un cartier mărginaș. Îndreptându-se spre casă după tura de noapte, zărește în scara unui bloc doi indivizi voinici care jefuiau un bătrânel, amenințându-l cu un cuțit. Folosirea pistolului în acest caz constituie un păcat?

3. Ce alte episoade biblice cunoști că se împotrivesc poruncii a V-a a lui Dumnezeu?

4. De câte ori a spus Isus că trebuie să-l iertăm pe cel ce ne greșește?

5. Exemplul rău poate dăuna altora? Cum?

Imag. VI.10. Salomea după ce a dansat a cerut capul profetului Ioan Botezătorul la îndemnul mamei sale ce era incomodată de faptul că profetul îi amintea că nu are voie să trăiască în adulter. (Tiziano 1515, Galleria Doria Pamphilij, Roma)


Imag. VI.11. Profetul Natan îl mustră pe David după ce acesta a păcătuit cu Betsabea.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *