Meniu

Păcatele împotriva poruncilor a VII-a şi a X-a

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. VIII.8. Copiii care se roagă

Marele scriitor, Alessandro Manzoni, în copilărie, deseori îi vizita pe călugării capucini. Bătrân fiind, se distra povestind călugărilor cum, odată, aflat în mănăstire și lăsat liber de către portar, a fost ispitit să meargă în cămară pentru a trage o ocheadă. Acolo, pe rafturi erau tot felul de fructe. Lui îi plăceau foarte mult merele și a văzut chiar în fața lui niște mere mari și frumoase. A întins mâna să ia unul… În acel moment, a privit în jur, speriat, să vadă dacă nu cumva îl vede cineva, și ochii i-au căzut pe un cartonaș pe care era scris: "Dumnezeu te vede!". "Această inscripție, povestea bătrânul scriitor, m-a mișcat atât de mult, încât am uitat de mere și am luat-o la fugă. Întâmplarea aceasta m-a eliberat pentru toată viața de acest păcat de a pune mâna pe lucrul altuia".

De ce călugării au scris cartonașul afișat în cămară? Unde consideri că ar trebui afișate astfel de cartonașe, pentru ca oamenii să nu mai fure? De ce este greu să învingi lăcomia? Se spune că hoții se tem că vor fi furați. Cum explici aceasta?

1. Păcatele de furt și pagubele aduse aproapelui

Poruncile a VII-a și a X-a interzic furtul și orice pagubă provocată proprietății publice sau particulare. Pagubele ce pot fi provocate sunt multe:

 • luarea sau deținerea pe nedrept a bunului altuia, chiar dacă nu contravine dispozițiilor legii civile;
 • a reține în mod deliberat bunuri luate cu împrumut sau obiecte pierdute;
 • a înșela în comerț sau a plăti salarii mai mici decât cele corecte;
 • a ridica prețurile speculând ignoranța sau sărăcia cuiva;
 • a primi și a da bacșișuri;
 • însușirea și folosirea în interes personal a bunurilor sociale ale unor întreprinderi;
 • lucrările prost executate;
 • frauda fiscală;
 • falsificarea cecurilor și a facturilor;
 • cheltuielile excesive și risipa;
 • nerespectarea făgăduințelor și a contractelor comerciale (de vânzare sau cumpărare, de închiriere sau de muncă);
 • a îndemna și a ajuta pe cineva să fure (a fi complice);
 • a distruge bunurile personale sau ale altuia.

2. Iertarea prin reparare

Imag. VIII.9. Apa ne spală, dar ne alungă și setea: "Precum dorește cerbul apa izvorului, tot așa te dorește pe tine, Doamne, sufletul meu!" (Ps 41).

Păcatul de furt, paguba sau nedreptatea nu sunt iertate de Dumnezeu până când nu este restituit bunul furat sau dat înapoi echivalentul în natură sau în bani. Dacă lucrul a dispărut, precum și roadele și avantajele pe care le-ar fi obținut, în mod legitim proprietarul lui, restituirea se face prin echivalență.

De asemenea, sunt datori să restituie, în raport cu responsabilitatea și profitul lor, toți aceia care au participat în vreun fel la un furt sau au profitat de el în cunoștință de cauză; de pildă, cei care l-au poruncit, au ajutat la comiterea lui sau au ascuns cele furate.

3. Alte păcate împotriva acestor porunci

Jocurile de noroc (jocul de cărți etc.) sau pariurile nu sunt în sine contrare dreptății. Devin păcat când lipsesc persoana de cele necesare pentru satisfacerea nevoilor proprii și ale altora. Patima jocului riscă să devină o aservire gravă.

Porunca a VII-a interzice actele sau inițiativele prin care este aservită persoana umană, cum ar fi: cumpărarea, vinderea și schimbarea sa ca marfă, reducerea prin violență a persoanelor la o valoare de utilizare sau la o sursă de profit.

Imag. VIII.10. Pâine și rozariu. "Ne rugăm așa cum credem și trăim așa cum ne rugăm" (Card. Jean Marie)

Mai păcătuiesc și cei care:

 • sunt invidioși. Invidia fiind tristețea încercată în fața bunurilor altuia și dorința nestăpânită de a le însuși. Este un viciu capital;
 • sunt avizi după bunuri, având tendința de a-și însuși fără măsură bunurile pământești;
 • au o patimă nestăvilită după bogății;
 • sunt stăpâniți de dorința de a săvârși o nedreptate prin care s-ar aduce o daună aproapelui în bunurile sale;
 • sunt egoiști, zgârciți, având inima alipită de bani.

Isus continuă să-i iubească pe oameni și le dă ajutor ca să împlinească cele două porunci ce prescriu practicarea dreptății și a iubirii în gestionarea bunurilor pământești și a roadelor muncii oamenilor.

Nedreptatea săvârșită cere reparație.

Aplicați noile cunoștințe

1. Alcătuiește opt propoziții folosind următoarele cuvinte: interzice, furt, bunuri, creație, inimă, poruncă, dorință, a poseda.

2. Scrie și comentează trei proverbe și zicători referitoare la porunca a VII-a!

3. "Nu vă înșelați: … nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu" (1Cor 6,10).

Interpretează această afirmație a sfântului Paul.

4. Care este diferența dintre a fura și a pofti?

5. Scrie în dreptul cuvintelor de mai jos alte cuvinte care să exprime atitudini opuse acestora: dărnicie, sprijin, pomană, generozitate, caritate.

6. Comentează citatul următor: "Dacă nu putem fi buni, măcar să fim politicoși" (Nicolae Steinhardt).Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *