Meniu

“Să nu mai ai alţi dumnezei afară de mine”

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Prima poruncă are mai multe formulări. Una dintre formulările biblice este aceasta: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine! Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care-i pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine, până la al treilea și al patrulea neam, și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele" (Ex 20,2-6). Formularea catehetică este: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine; să nu-ți faci chip cioplit, ca să te închini lui".

1. Este un singur Dumnezeu

Imag. II.6. În China credincioșii care sunt în comuniune cu Roma suferă și azi persecuții.

Biblia este categorică: Dumnezeu este unic. Nu există și nici nu poate exista un altul. "Eu sunt", spune Domnul, revelându-se lui Moise în rugul aprins. Față de el, toți ceilalți dumnezei nu sunt decât idoli, simple închipuiri omenești.

Ignoranța și păcatul îl îndepărtează pe om de slujirea Dumnezeului unic. El devine sclav al altor stăpâni, de tot felul. Infidelitatea primară a condus la crearea zeilor: Zeus, Marte, Venus, Afrodita, Bachus. Înlocuirea lui Dumnezeu este o ispită permanentă a omului. Noii idoli sunt: banul, alcoolul, lăcomia, plăcerea, televizorul, calculatorul etc. Dincolo de toate aceste vicii se ascunde o lipsă de cunoaștere a Dumnezeului unic, singurul care merită cultul nostru.

Așadar, porunca întâi îi cere omului să creadă numai în Dumnezeu. Cu toate acestea, omul nu rămâne fidel legământului încheiat odinioară cu poporul ales la poalele muntelui Sinai și își creează "idolul" căruia îi dă cinstea ce i s-ar cuveni numai lui Dumnezeu.

2. A ne închina numai lui Dumnezeu

În Vechiul Testament, Dumnezeu, care nu are nici trup, nici chip, nu putea fi reprezentat prin intermediul imaginilor, din două motive:

  • pentru că nu s-a arătat în trup și nimeni nu îl văzuse;
  • pentru că evreii, fiind înconjurați de popoare păgâne, erau mereu în pericolul de a transforma imaginile în idoli și a se contamina astfel de idolatrie.

Cu toate acestea însă, tot Dumnezeu a poruncit sau îngăduit să se facă anumite imagini care să prevestească Cuvântul întrupat și mântuirea săvârșită de el, cum ar fi șarpele de aramă, chivotul legământului și heruvimii.

Imag. II.7. Montmartre în Franța. Aici minunea credinței este permanentă: multe spovezi, credincioși și mai ales harurile sunt semne ale iubirii lui Dumnezeu ce se dovedește fără limite.

În Noul Testament, Dumnezeu, care nu are nici trup, nici chip, poate fi reprezentat prin intermediul imaginilor din două motive:

  • pentru că s-a arătat în trup și mulți l-au văzut;
  • în plus, creștinii, văzând chipul Tatălui în Fiul întrupat prin Duhul Sfânt, nu mai sunt deloc în pericolul de a transforma imaginile în idoli și a se contamina astfel de idolatrie.

3. Răutatea necredinței

Cine pretinde că "Dumnezeu este mort" sau că "nu există", îl insultă pe Creator, se minte pe sine însuși și induce în gravă eroare și pe alții. Este o atitudine care contrazice relația creatură – Creator și intuiții profunde dovedite de majoritatea oamenilor pe parcursul întregii istorii. Păcătuiesc de asemenea și cei care neglijează de a cultiva credința, când se citesc și promovează lucrări ce degradează adevărul, când sunt luate în seamă emisiuni de radio sau televiziune care sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva credinței.

O gravă vinovăție și iresponsabilitate poartă cei care susțin ateismul și necredința în școli și între tineri. Fiecare om poartă răspundere de semenul său și nimănui nu-i îngăduit ca devierile proprii ce sunt rod al unei vieții cu probleme să le folosească pentru a ruina pe cei ce sunt în proces de formare. "Toate popoarele să-ți aducă mulțumire, Dumnezeule, toate neamurile să te aclame!" (Ps 66,4).

Aplicați noile cunoștințe

1. Analizează "parabola vameșului și a fariseului", identificând, prin prisma ei, forme de cult exterior, lipsite de cult interior.

2. Ce părere ai despre un coleg care merge la biserică, dar înjură, se bate cu ceilalți?

3. Ce-l îndemni pe un coleg practicant în trăirea liturgiei, dar rău datorită faptelor rele?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *