Meniu

Societatea. Datoriile cetăţenilor faţă de stat şi autorităţi

Folosiți-vă cunoștințele și dovediți-vă intuiția

Imag. V.9. Vizita papei Ioan Paul al II-lea în România (8-9 mai 1999)

Învățătura Bisericii Catolice, vorbind despre puterea politică, dă următoarele explicații:

Cei care sunt supuși autorității își vor privi superiorii ca pe reprezentanți ai lui Dumnezeu care i-a rânduit slujitori ai darurilor sale: "De dragul Domnului, supuneți-vă oricărei autorități omenești, atât împăratului, ca domnitor, cât și guvernatorilor, ca trimiși de el, ca să-i pedepsească pe cei care fac răul și să-i laude pe cei care fac binele. Căci aceasta este voința lui Dumnezeu: făcând binele, să închideți gura neștiinței oamenilor fără minte. Purtați-vă ca niște oameni liberi, dar nu ca aceia care fac din libertate o acoperire a răului, ci ca slujitori ai lui Dumnezeu" (1Pt 2,13-16). Colaborarea loială a cetățenilor comportă dreptul și, uneori, îndatorirea de a exercita o critică justă cu privire la ceea ce li se pare dăunător demnității persoanelor și binelui comunității.

Datoria cetățenilor este să contribuie împreună cu puterea civilă la binele societății, în spirit de adevăr, dreptate, solidaritate și libertate. Iubirea și slujirea patriei derivă din datoria de recunoștință și din ordinea iubirii. Supunerea față de autoritățile legitime și slujirea binelui comun cer cetățenilor să-și îndeplinească rolul în viața comunității politice.

Gândești că este corect să ne supunem și altcuiva, în afară de Dumnezeu? Politica este un lucru potrivit pentru un creștin? Ce rol consideri tu că joci pentru bunul mers al societății? Isus era prieten cu cei care conduceau?

1. Statul și Biserica

Imag. V.10. Întâlnire ecumenică Oameni și religii: "Pacea este numele lui Dumnezeu" (București, 30 august – 1 septembrie 1998)

Statul și Biserica sunt două societăți suverane și autonome. Fiecare are un scop diferit: scopul statului este de ordin civil, binele comun temporar al cetățenilor; scopul Bisericii este de ordin religios, mântuirea care începe deja aici, pe pământ

și se va desăvârși în fericirea veșnică.

Pentru a-și atinge aceste scopuri, ambele societăți au o organizare administrativă și o autoritate proprie. În cazul statului, această autoritate se numește civilă, în cazul Bisericii, ea se numește religioasă.

Biserica nu se confundă în nici un fel cu statul. Însă face parte din misiunea Bisericii să-și exprime judecata morală, chiar și asupra unor lucruri, care țin de ordinea politică. Această activitate este cerută de drepturile fundamentale ale persoanei umane, folosind în acest scop toate mijloacele conforme cu evanghelia și cu binele comun.

2. Biserica și egalitatea dintre oameni

În învățătura sa, Biserica declară categoric faptul că puterea politică trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanei umane. Ea va înfăptui dreptatea cu omenie, respectând dreptul fiecăruia, mai ales al familiilor și a persoanelor marginalizate.

Principiul egalității în demnitate nu contrazice diferențele dintre oameni legate de capacitatea fizică, intelectuală sau morală. Scopul său este doar acela de a elimina orice discriminare în privința drepturilor fundamentale bazate pe diferențele de sex, rasă, cultură, religie, condiție socială ori alte criterii de diferențiere între oameni.

Aceasta nu este doar poziția Bisericii. De regulă, chiar și legile civile garantează drepturile fundamentale ale omului. Un bun criteriu pentru identificarea acestor drepturi este Declarația drepturilor omului. Printre drepturile afirmate în acest document le regăsim pe cele mai importante: dreptul la viață, la libertate, la egalitate în fața legii.

3. Datoriile cetățeanului

Imag. V.11. O imagine simbol ce vrea să comunice faptul că Biserica este cu brațele deschise față de toți

Supunerea față de autoritățile civile se traduce în trei îndatoriri ale cetățenilor: plata impozitelor, exercitarea dreptului de vot și apărarea țării.

Plata impozitelor. Isus însuși este de acord cu plata impozitelor. De altfel, impozitele sunt justificate prin destinația finală a acestora. Astfel, școlile, spitalele, poliția, pompierii, precum și alte servicii publice sau de protecție socială ori civilă sunt organizate și finanțate de către autoritățile statale cu banii proveniți de la toți cetățenii.

Exercitarea dreptului de vot. Este un drept și, în același timp, o datorie a cetățeanului. Este un drept, pentru că fiecare trebuie să-și exprime opinia în legătură cu cei care urmează să conducă țara. Este totodată o obligație, pentru că, prin neexercitarea acestui drept, pot fi favorizate persoane nedemne de funcția ori poziția vizată în societate.

Apărarea țării. În caz de război, cetățenii sunt obligați să se implice în apărarea propriei țări. Pe timp de pace, această datorie este redusă la efectuarea unor servicii în folosul comunității.

Aplicați noile cunoștințe

1. Citiți următorul text:

"Și, urmărindu-l cu atenție, au trimis spioni, care se prezentau ca fiind drepți, ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea pe mâna autorității și a puterii guvernatorului. Ei l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți cu dreptate și nu ții cont de înfățișare, ci înveți calea lui Dumnezeu după adevăr. Ne este permis sau nu să dăm tribut cezarului? El însă, cunoscând viclenia lor, le-a spus: Arătați-mi un dinar. Ale cui sunt imaginea și inscripția? Ei au răspuns: Ale cezarului. Atunci le-a spus: Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Astfel, nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt în fața poporului, ci, uimiți de răspunsul lui, au tăcut" (Lc 20,20-26).

Ce vrea Isus să spună prin: "Dați cezarului ce este al cezarului"? Ce anume trebuie să-i dăm lui Dumnezeu?

2. De ce crezi că autoritatea civilă trebuie să se exercite ca o slujire?

3. Pe lângă drepturile afirmate de Declarația drepturilor omului, enumerate de textul lecției, adăugați și voi altele noi.

4. Dacă statul și Biserica sunt două societăți suverane și autonome, ce puncte comune au?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *