Meniu

Botezul: instituirea, definiţia, materia şi forma

Lecția 6

 

Sfântul Botez stă la baza vieții creștine, este poarta vieții spirituale care deschide calea spre celelalte sacramente. Așa cum plantele și viețuitoarele nu ar putea exista fără apă, nici viața spirituală nu ar fi posibilă fără Botez.

Cuvântul botez vine din limba greacă "baptizein" care înseamnă "a scufunda în apă", dar și "spălarea și curățarea prin scufundarea în apă", adică efectul acestei scufundări.

În Vechiul Testament, Botezul a fost prefigurat de Dumnezeu prin marile evenimente din istoria mântuirii: crearea apei (Gen 1), arca lui Noe (Gen 6) , trecerea Mării Roșii (Ex 14) – care a însemnat salvarea din sclavia Egiptului, trecerea Iordanului (Ios 3) , prin care vechiul popor ales a intrat în țara făgăduită. Dumnezeu a prefigurat Botezul creștin în Vechiul Testament nu numai prin diferite evenimente din istoria mântuirii, ci și prin glasul profeților (Ez 36,25-27).

În Noul Testament și-au găsit împlinirea toate prevestirile din Vechiul Testament prin Isus Cristos. Înainte-mergătorul lui Isus, Ioan Botezătorul, a botezat, dar a recunoscut că botezul său cu apă va fi înlocuit cu botezul lui Isus – un botez în apă și Duh Sfânt. Botezul lui Ioan era doar un semn al botezului lui Isus, care nu dădea harul sfințitor și nu ierta păcatele. Isus a accentuat cuvintele lui Ioan Botezătorul: "Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt" (Fap 1 ,5). De aceea, în pragul vieții sale publice, înainte de a proclama vestea cea bună a împărăției, Isus cere de la Ioan botezul, mărturisind în felul acesta că este om adevărat unit cu toți oamenii. După ce primește botezul la Ioan în discuția cu Nicodim, Isus face cunoscut faptul că el va orândui botezul, ce va fi necesar pentru mântuire. "Nimeni, dacă nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu". Și pentru că Nicodim nu înțelegea ce înseamnă "a se naște din nou", Isus a continuat: "Adevărat, adevărat îți spun: nimeni dacă nu se va naște din apă și Duh Sfânt, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu" (In 3 ,1-21). În acest caz, "nașterea din nou" coincide cu Botezul, sacrament pe care Isus îl înființează în mod oficial înainte de înălțarea sa la cer, atunci când a spus ucenicilor: "Mergeți, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Mt 28,19).

Botezul este cel dintâi și cel mai trebuincios sacrament, prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute înainte de Botez și devenim creștini.

Din ziua de Rusalii, considerată ziua de naștere a Bisericii, aceasta administrează fără întrerupere taina Botezului. În această zi, Petru spunea în predica sa: "Convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt" (Fap 2 ,38). Astfel, i se acordă Botezului privilegiul de a fi cel dintâi și cel mai trebuincios sacrament prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate făcute până la Botez și devenim creștini. Încă de la începutul administrării lui s-a ținut cont de cele două criterii: materia și forma; materia fiind apa, iar forma, cuvintele: "N…, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh".

De la începutul existenței sale, Biserica administrează botezul și adulților și copiilor. Faptele Apostolilor, relatând botezul Lidiei, vânzătoarea de purpură, al temnicerului lui Paul, al lui Sila și al lui Crispus, șeful sinagogii, ne spune că s-au botezat ei și cei din casele lor. Este normal să presupunem că în aceste familii erau și copii și, prin urmare, au fost și ei botezați. De fapt, prin Botez se formează poporul lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi botezați și copiii, acest popor al lui Dumnezeu ar fi un popor de bătrâni, din el fiind excluși tocmai copiii pe care Isus i-a chemat la sine și cărora le-a spus că le aparține împărăția cerurilor (cf. Lc 18,15-17).

Biserica a avut întotdeauna convingerea că cei care îndură moartea pentru credință fără a fi primit Botezul sunt botezați prin însuși sângele lor vărsat pentru Cristos. Acesta este Botezul sângelui, având în vedere cuvintele lui Isus: "Cine își va pierde viața din iubire față de mine o va regăsi" (Mt 10 ,39). Ex.: pruncii nevinovați din Betleem uciși de Irod. La fel, catehumenii care mor înainte de Botez și au avut dorința de a-l primi, având căință pentru păcate, se mântuiesc. Acesta este Botezul dorinței. În ceea ce privește copiii morți fără Botez Biserica nu poate decât să-i încredințeze îndurării lui Dumnezeu. Marea milostivire a lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, și iubirea lui Isus față de copii ne permit să sperăm că există o cale de mântuire pentru copiii morți fără Botez. Totuși, apelul stăruitor al Bisericii de a nu-i împiedica pe prunci să vină la Cristos prin darul sfântului Botez trebuie să rămână viu pentru toți.

De reținut

Sfântul Botez stă la baza vieții creștine și este necesar pentru mântuire.

Isus Cristos a orânduit sacramentul Botezului când a spus: "Mergeți, învățați toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să țină toate câte v-am poruncit" (Mt 28,19).

Botezul este cel dintâi și cel mai trebuincios sacrament prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate făcute până la Botez și devenim creștini.

Materia este apa; forma sunt cuvintele.

Sfânta Scriptură acordă un spațiu mare atât prefigurării botezului, în Vechiul Testament, cât și sacramentului propriu-zis, în Noul Testament.

Vocabular

 prefigurat = prezentat, a arăta în mare, schițat;

 istoria mântuirii = toate faptele săvârșite de Dumnezeu de-a lungul timpului pentru salvarea omenirii;

catehumeni = adulți care se pregătesc pentru a primi botezul.

Întrebări

Ce înseamnă cuvântul botez și din ce limbă vine?

Ce este Botezul?

Prin ce semne a prefigurat Dumnezeu Botezul în Vechiul Testament?

Care sunt cuvintele prin care Isus a instituit sacramentul Botezului?

Exerciții

Citește din Noul Testament despre botezul lui Isus.

Alcătuiește o compunere referitoare la importanța Botezului.

Spune-le părinților să-ți povestească cum a fost la Botezul tău și notează-ți pe un caiet.

Lectură

Predica lui Ioan Botezătorul și botezul lui Isus (Mt 3,1-3,11-17)

În zilele acelea a apărut Ioan în Deșertul Iudeii predicând: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!" Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune: "Glasul celui care strigă în deșert: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui!…

Eu vă botez cu apă spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are în mână lopata de vânturat și va curăța aria; grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".

Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?" Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurile și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui. Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *