Meniu

Celebrarea sacramentului Botezului

Lecția 7

 

În zilele noastre, în lume, sunt numeroase botezurile de adulți, de tineri sau de copii mai mari, căci n-au primit harul Botezului de la naștere, dar la fel de numeroase sunt și botezurile nou-născuților care au părinți creștini. Botezul este un sacrament care implică și face responsabilă întreaga Biserică.

Botezul adulților trebuie pregătit printr-o perioadă de timp numită catehumenat, iar pentru Botezul copiilor, Biserica cere o pregătire corespunzătoare a părinților, pentru ca aceștia să-și dea mai bine seama de harul credinței pe care îl primește copilul lor. În acest har, ei trebuie să-și educe copilul. Pentru Botez există un dublu ritual: unul pentru Botezul adulților (care primesc după Botez, imediat Mirul și Euharistia, așa cum se procedează în Biserica Orientală și cu copiii), altul pentru Botezul copiilor.

Oficiantul Botezului este episcopul, preotul sau diaconul (în pericol de moarte, poate boteza orice persoană, dacă o face cu sinceritate și după intenția Bisericii). Nașii sunt martorii comunității. Ei trebuie să fie creștini convinși și să fi fost ei înșiși botezați și confirmați. Ei sunt chemați, împreună cu părinții, să susțină credința celui botezat, de-a lungul întregii vieți, prin exemplul și sfaturile lor.

Ritualul normal al Botezului copiilor, decurge astfel: semnul sfintei cruci, care este o pecete asupra celui care îi va aparține lui Cristos și semn că harul Botezului a fost dobândit prin crucea lui Cristos; urmează citirea cuvântului lui Dumnezeu și explicarea lui. Deoarece Botezul înseamnă lepădarea de păcat și de diavol, asupra celui care se botează se rostește un exorcism, este uns cu untdelemnul catehumenilor, se face lepădarea de Satana și mărturisirea credinței. Urmează binecuvântarea apei de botez printr-o rugăciune numită epicleză, prin care se cere ca puterea Duhului Sfânt să coboare în acea apă, pentru ao binecuvânta. Urmează apoi Botezul propriu-zis, care semnifică și înfăptuiește moartea față de păcat și dobândirea identității de fiu al lui Dumnezeu. Botezul se face prin turnarea apei pe capul celui care îl primește. Este recomandat însă să se facă prin scufundarea de trei ori în apa baptismală, ceea ce ar evidenția mai bine ceea ce simbolizează Botezul: omul e înmormântat și revine la viață împreună cu Cristos. Tripla scufundare sau turnare a apei e însoțită de formula: "N…, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin".

După Botezul propriu-zis, are loc ungerea cu sfânta crismă, ce semnifică darul Duhului Sfânt făcut noului botezat. El a devenit creștin, adică uns cu Duhul Sfânt, încorporat lui Isus, care e uns preot, profet și rege. Veșmântul alb pe care îl primește după această ungere simbolizează faptul că cel botezat "s-a îmbrăcat în Cristos" (Gal 3 ,27), a înviat împreună cu Cristos. La fel și lumânarea aprinsă de la lumânarea pascală arată că cel botezat a devenit "lumina lumii" (Mt 5,14). Botezul este încheiat cu binecuvântarea solemnă, care scoate în evidență bucuria mamei și a tatălui ce și-au încredințat copilul lui Dumnezeu.

La aceeași celebrare pot fi botezați toți copiii născuți într-o anumită perioadă de timp. În afară de cazul că sunt motive temeinice, Botezul trebuie celebrat duminica în cadrul sfintei Liturghii, în biserică. Numai în cazuri excepționale (de necesitate) este permis ca Botezul să se facă în spital, la maternitate, acasă sau în alt loc.

De reținut

Oficiantul Botezului e episcopul, preotul sau diaconul ( în pericol de moarte, poate boteza orice persoană, dacă o face cu sinceritate și după intenția Bisericii).

Celebrarea Botezului cuprinde: semnul sfintei cruci; citirea cuvântului lui Dumnezeu; rostirea rugăciunii de exorcizare, ungerea cu untdelemnul catehumenilor, lepădarea de Satana și mărturisirea credinței, Botezul propriu-zis, ungerea cu sfânta crismă; înmânarea veșmântului alb și a lumânării aprinse și binecuvântarea finală.

Vocabular

 rit = ceremonie religioasă, rânduială.

 exorcism= rugăciune pentru alungarea spiritului rău, în cazul Botezului, pentru iertarea păcatului strămoșesc;

 catehumenat = timpul necesar pentru pregătirea unui adult care dorește să primească Botezul;

 epicleză = rugăciune de invocare a Duhului Sfânt;

 apa baptismală = apa folosită la Botez;

Sfânta crismă = ulei special de măsline și balsam sfințit de episcop în Joia Mare.

Întrebări

Cum se numește perioada de pregătire pentru adulții care cer Botezul?

Cine cere Botezul pentru nou-născuți?

Cum se conferă Botezul propriu-zis?

Cine poate celebra în mod obișnuit sacramentul Botezului?

Care sunt etapele principale din cadrul celebrării Botezului?

Exerciții

Află de la biroul parohial următoarele:

Data Botezului ……………………………………..

Nașii ………………………………………………….

Numele de botez ……………………………………

Preotul care a celebrat Botezul ………………….

Orașul și biserica în care ai fost botezat ………………………………….

Citește din Faptele Apostolilor despre botezul primilor creștini.

Lectură

Într-o zi, un credincios protestant a vrut să-l contrazică pe un preot, spunându-i:

– Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu nu cred că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari. Trebuie să aștepți ca cei mici să crească și de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezați. Doar așa, ca oameni în toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteți voi, catolicii și ortodocșii, să-i botezați pe copii?

– Spune-mi, îi zise preotul, după ce îl ascultă cu răbdare, știu că dumneata ai copii; când erau mici i-ai dus la doctor să-i vaccineze?

– Da, îi răspunse omul.

– De ce nu ai așteptat să crească și să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie vaccinați? îl mai întrebă preotul pe om.

– Fiindcă nu voiam să se îmbolnăvească și știam că e bine pentru ei.

– Ei, vezi, tot așa și noi știm că Botezul este bun pentru copii și nu trebuie să așteptăm. Așa cum vaccinezi un copil de mic ca să nu i se îmbolnăvească trupul fragil, tot așa îl botezi pentru a nu i se "îmbolnăvi" sufletul lui tânăr. Prin puterea Duhului Sfânt, prin harul său, coborât astfel peste prunc, acesta e un om nou, pregătit pentru o viață nouă și luminoasă: viața creștinească. Protestantul își plecă ochii în pământ și plecă gândind la cele spuse de preot.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *