Meniu

Celebrarea şi roadele sacramentului Maslului

Lecția 24

 

Celebrarea sacramentului Maslului sau Ungerii bolnavilor nu are un timp anume. Se celebrează atunci când e cerut. De obicei o rudă mai apropiată îl anunță pe preot, iar acesta vine și celebrează sacramentul Ungerii bolnavilor. Nefiind o celebrare pur particulară, pot participa toate persoanele prezente. În acest caz, reiese mai bine forma comunitară a acestui sacrament, iar bolnavul se simte încurajat văzând cum și alții se roagă pentru el.

Propriu-zis, celebrarea sacramentului Ungerii bolnavilor începe, ca și în cazul celorlalte sacramente, cu semnul sfintei cruci și cu salutul preotului. Apoi, preotul spune o rugăciune în care arată originea sacramentului de la Cristos și invitația pe care apostolul Iacob o făcea în scrisoarea sa, de a-i chema pe preoții Bisericii, iar ei, prin rugăciunile lor și prin ungerea cu untdelemn, să invoce de la Dumnezeu harul iertării pentru cel bolnav sau chiar vindecarea. Dacă bolnavul poate, urmează momentul Spovezii, în caz contrar va avea loc actul penitențial specific Liturghiei. Și în cazul celebrării acestui sacrament sunt citite lecturi din Sfânta Scriptură, lecturi care să aibă în centru grija lui Dumnezeu față de cei bolnavi. Rugăciunea credincioșilor, mai ales pentru cel bolnav încheie liturgia cuvântului.

Are loc impunerea mâinilor în tăcere pe capul celui bolnav, o rugăciune de mulțumire asupra uleiului binecuvântat, apoi, în timp ce unge fruntea și mâinile bolnavului, spune formula specifică acestui sacrament: "Prin această ungere sfântă și prin mila sa preaîndurătoare să te ajute Domnul cu harul Duhului Sfânt". Răspuns: "Amin". "Pentru ca, iertându-ți păcatele, să te mântuiască și să te aline". Răspuns: "Amin…" După ungerea propriu-zisă, dacă bolnavul poate să se împărtășească, urmează ritualul specific distribuirii sfintei Împărtășanii. Preotul încheie cu binecuvântarea specială dată bolnavului și celor de față. Dacă situația o cere se poate acorda și indulgența plenară. În afara cazurilor de urgență, Maslul se poate da și în cadrul Liturghiei, fie în biserică, fie, cu aprobarea episcopului, în casa bolnavului sau în spital, într-un loc corespunzător.

Roadele celebrării sacramentului sunt: harul special al sacramentului Ungerii bolnavilor, care este un har de mângâiere, de pace și de curaj în fața bolii sau a bătrâneții; unirea bolnavului cu patima lui Isus, spre binele propriu și al întregii Biserici; iertarea păcatelor, dacă bolnavul nu a putut-o obține prin sacramentul Pocăinței; refacerea sănătății, dacă acest lucru este spre mântuire; pregătirea pentru trecerea în viața veșnică. 

De reținut

Sacramentul Ungerii bolnavilor se poate celebra oricând, mai ales acolo unde situația o cere (aziluri, spitale etc).

În prima parte, sacramentul Ungerii bolnavilor folosește aceeași schemă ca și la alte sacramente: semnul sfintei cruci, salutul preotului, rugăciunea credincioșilor, urmează apoi ceea ce ține special de acest sacrament: impunerea mâinilor și ungerea cu untdelemnul sfințit.

Celebrarea se sfârșește cu binecuvântarea bolnavului și a celor prezenți.

Roadele sacramentului Maslului sunt date de prezența harului special; curaj în fața bolii sau a morții, iertarea păcatelor, participarea mai strânsă la patima lui Isus, uneori sănătatea fizică.

Vocabular

celebrare pur particulară = numai celebrantul cu penitentul;

act penitențial = exprimarea părerii de rău pentru păcatele făcute;

indulgența plenară = iertarea tuturor pedepselor datorate păcatelor deja iertate.

Întrebări

Când se poate celebra sacramentul Maslului?

Cum decurge ritualul Ungerii bolnavilor?

În care locuri are loc ungerea cu untdelemn?

Care este gestul pe care îl face preotul înaintea ungerii cu untdelemn?

Care sunt roadele ce decurg din celebrarea acestui sacrament?

Exerciții

Încercați să participați împreună cu un preot la celebrarea sacramentului Maslului, apoi povestiți în clasă cum vi s-a părut. Urmăriți mai ales atitudinea bolnavului.

Alcătuiți o scurtă povestioară în care voi să fiți cei care îl cheamă pe preot să celebreze Maslul.

Completați fraza:

Este …………… vreunul printre voi? Să fie chemați ……………… Bisericii și ei să se ………………. pentru el, ungându-l cu ……………… în numele Domnului. Rugăciunea spusă cu credință îl va …………………… pe cel suferind și Domnul îl va asculta. Dacă a făcut …………………., îi vor fi iertate" (Iac 5,14-15).

Ați fost vreodată bolnav? Cum v-ați simțit? Cum au reacționat părinții voștri? Ați vizitat pe cineva bolnav? Cum l-ați încurajat?

Lectură

"În salonul soțului meu se mai afla un bolnav la care rudele au chemat preotul pentru a-i administra Ungerea bolnavilor. Știam acest lucru și mă gândeam că este o ocazie potrivită să intervin și să cer acest sacrament și pentru soțul meu. După ce preotul a terminat la bolnavul pentru care venise, l-am rugat să vină și la soțul meu. Preotul m-a rugat să rămân acolo pentru a mă ruga împreună cu el. Nu s-a spovedit pentru că nu putea, ci i-a fost administrat doar sacramentul Maslului. La câtva timp după plecarea preotului, soțul meu, despre care credeam că nu mai există nici o șansă de salvare, a deschis ochii și a început să vorbească. Eram acolo și am plâns de bucurie. Curând și-a revenit atât de bine încât medicul i-a făcut bilet de externare. Acum pleca pe propriile picioare, nu ca la venire, pe targă. Eram convinsă că sacramentul Ungerii bolnavilor și-a făcut efectul. L-am întâlnit pe acel preot și i-am spus despre cele întâmplate, iar el, contrar așteptărilor mele, nu s-a mirat deloc. Mi-a spus că sacramentul Maslului are ca rod și vindecarea fizică de boală. A fost o șansă pentru soțul meu și această șansă se numește sacramentul Ungerii bolnavilor administrat de către preot care a sosit la timp".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *