Meniu

Condiţiile necesare pentru celebrarea sacramentului Spovezii

Lecția 20

 

Pentru ca milostivirea lui Dumnezeu să șteargă toate păcatele, este nevoie ca Spovada să fie bine făcută. Ca și în cazul celorlalte sacramente și în cazul acestui sacrament este nevoie în primul rând de credință, de pregătire și de hotărârea de a renunța la păcat. Astfel, pentru a face o Spovadă bună se cer cinci lucruri:

  1. cercetarea cugetului,
  2. căința,
  3. propunerea,
  4. spovada sau mărturisirea păcatelor și
  5. îndestularea sau împlinirea pocăinței.

1. Cercetarea cugetului trebuie să înceapă rugându-l pe Duhul Sfânt să ne lumineze pentru a ne aminti toate păcatele pe care le-am făcut. Apoi trebuie să ne întrebăm cum și de câte ori am păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu și ale Bisericii. Numărul este important pentru ca duhovnicul să-și poată da seama dacă acel păcat, prin repetare, a devenit deja un viciu sau e o simplă întâmplare. În caz că s-a repetat de mai multe ori, va ști să-l călăuzească în așa fel pe penitent încât să încerce să nu-l mai repete. La Spovadă trebuie spuse toate păcatele. A ascunde cu știință și voință deplină un păcat de moarte, înseamnă că acea spovadă nu este bine făcută. Se comite în acest caz un alt păcat de moarte: sacrilegiu.

2. Printre datoriile penitentului înaintea Spovezii se numără și căința. În intensitate, ea trebuie să ocupe primul loc. Căința este durerea sufletului și ura împotriva păcatelor făcute, cu hotărârea de a nu mai păcătui. La rândul ei, căința este de două feluri: desăvârșită și nedesăvârșită. Desăvârșită este atunci când ne pare rău că prin păcatele noastre l-am supărat pe Dumnezeu, de la care avem toate și care ne iubește mai mult decât cel mai bun părinte. Tot o astfel de căință avem când conștientizăm că, prin păcatele noastre, l-am supărat pe Isus Cristos, care s-a făcut om, a suferit și a murit pe cruce pentru noi.

Căința nedesăvârșită este atunci când ne căim de păcatele noastre pentru că prin ele am pierdut împărăția cerului și ne-am făcut vrednici de pedeapsa veșnică a iadului. Atunci când trezim în sufletul nostru căința desăvârșită și în același timp avem dorința de a ne spovedi, dobândim iertarea păcatelor, dar nu și dreptul de a ne împărtăși. Pentru acesta este necesară spovada. Ex.: Pe un vapor care urmează să se scufunde sunt mai mulți oameni care nu mai au nici o șansă să fie salvați. Gândindu-se la Dumnezeu și trezind în sufletul lor căința desăvârșită cu dorința de a se spovedi, li se iartă păcatele. Dacă însă, între timp, au fost salvați, pentru a se împărtăși trebuie să se spovedească. Pentru ca o spovadă să fie bine făcută este nevoie cel puțin de căința nedesăvârșită. Totuși trebuie să trezim în noi căința desăvârșită ori de câte ori ne aflăm în pericol de moarte sau dacă am avut nefericirea să comitem un păcat de moarte și nu avem posibilitatea să ne spovedim imediat.

3. Propunerea este voința tare de a ne îndrepta viața și de a ne feri de orice păcat. Nu ajunge doar să spunem păcatele la spovadă și să ne pară rău de ele, ci trebuie să ne și hotărâm să nu le mai facem, cu toate că există și posibilitatea să cădem din nou. Dacă nu există propunerea sau hotărârea de a ne feri pe viitor de păcat, spovada nu este autentică. Isus a spus deseori celor pe care îi ierta: "Mergi și nu mai păcătui!" (In 8,11b). Condiția iertării este hotărârea de a ne îndrepta viața, de a nu mai repeta păcatul.

4. Mărturisirea păcatelor este momentul central al sacramentului Spovezii. A împărtăși cu cineva problemele tale însemnă a le înjumătăți. A împărți cu Dumnezeu prin intermediul duhovnicului păcatele tale înseamnă a te elibera de ele. Conform poruncii Bisericii, orice credincios care a ajuns la vârsta priceperii e dator să-și mărturisească, cel puțin odată pe an, păcatele grave de care este conștient. Dar ne putem mărturisi ori de câte ori am avut nefericirea să facem un păcat de moarte. În cadrul mărturisirii trebuie spuse toate păcatele de moarte de care ne amintim, numărul lor și eventual împrejurările în care le-am comis, acele împrejurări care schimbă felul păcatului. Ex.: Este diferit furtul unui măr din copacul vecinului față de furtul unor bani dintr-o bancă sau unul e păcatul când cineva se bate cu fratele său și altul este când își bate unul dintre părinți. Dacă nu ne amintim bine numărul păcatelor, trebuie să le spunem cu aproximație. La spovadă nu suntem datori să spunem și păcatele lesne iertătoare, dar este bine să le mărturisim pentru ca nu cumva printre ele să se strecoare unul de moarte. Cine, pentru că a uitat, nu a spus un păcat de moarte, spovada este bună, iar păcatul trebuie mărturisit la spovada următoare.

5. Îndestularea sau împlinirea pocăinței trebuie să fie făcută imediat sau în timpul precizat de duhovnic. Ea nu este altceva decât repararea păcatelor comise împotriva lui Dumnezeu sau a aproapelui. Poate consta în rugăciuni, fapte de milostenie, slujirea aproapelui, renunțări de bunăvoie la ceva anume și mai ales în acceptarea cu răbdare a crucii pe care o avem de purtat.

Împlinite, aceste condiții îl conduc pe penitent la descoperirea cu adevărat a bunătății și milostivirii lui Dumnezeu.

De reținut

Sunt cinci condiții pentru o Spovadă bună: cercetarea cugetului, căința, propunerea, mărturisirea păcatelor și împlinirea pocăinței.

Cercetarea cugetului o facem atunci când ne întrebăm cum și de câte ori am păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu și ale Bisericii.

Căința este părerea de rău pentru păcatele pe care le-am făcut. Este de două feluri: desăvârșită și nedesăvârșită.

Propunerea este hotărârea de a ne îndrepta viața.

Mărturisirea păcatelor este momentul cel mai important al Spovezii.

Pocăința este repararea răului făcut față de Dumnezeu și față de aproapele.

Vocabular

îndestulare = în cazul de față, îndreptare, ispășire;  penitent = cel care se spovedește;

autentic = conform cu adevărul. În cazul de față este vorba de o Spovadă bună;

aproximație = aproape, conform cu adevărul, "cât de cât".

Întrebări

Care sunt condițiile cerute pentru o Spovadă bună?

Poate fi valabilă Spovada fără căință?

Când trebuie să ne spovedim?

De ce trebuie să spovedim toate păcatele de moarte cu numărul și împrejurarea lor?

Când trebuie să împlinim pocăința primită la Spovadă?

Exerciții

Desenați pe caietele voastre o mână și, în ordinea mărimii degetelor, scrieți pe ele cele cinci condiții care se cer pentru o spovadă bună.

Încercați să refaceți definiția: Căința nedesăvârșită este când ne căim suprafiresc de păcatele și defectele noastre pentru că numai prin ele am pierdut și recâștigat împărăția cerului și bunurile pământești ne-am făcut vrednici fără să vrem de pedeapsa veșnică a iadului.

Căutați în Vechiul Testament un exemplu de căință.

Lectură

Căința păcătosului

La marginea unui râu, un țăran rău voia cu orice preț să scape de câinele său, deși acesta era un animal bun și recunoscător. Luându-l în brațe, l-a aruncat în apă, crezând că animalul se va îneca și astfel va scăpa de el. Însă bietul câine a înotat cu greu până la mal, după care s-a așezat cuminte la picioarele stăpânului său. Acesta, supărat că nu reușise, l-a împins înapoi în apă, dar câinele a ieșit iar. De-a dreptul furios, țăranul a ridicat din nou animalul în brațe, dar, vrând să-l arunce cât mai departe, a alunecat pe malul noroios și s-a prăvălit cu tot cu câine în apă. Neștiind să înoate, a început să țipe și să se zbată. Când să se ducă cu totul la fund, a simțit cum cineva îl apucă de gulerul hainei și îl trage spre mal. Scos din apă mai mult mort decât viu, ud tot și speriat, omul a înțeles că i-a scăpat viața tocmai câinele pe care încercase să îl omoare. Rușinea i-a cuprins sufletul. I-a mulțumit lui Dumnezeu că scăpaseră amândoi cu viață, după care și-a mângâiat cu recunoștință câinele atât de credincios și au plecat împreună spre sat. În sinea sa, omul s-a hotărât să nu mai dorească răul cuiva. Din acel moment a început să-i pară rău de tot ceea ce nu făcuse bine până atunci, vorbi cu un preot și își schimbă în totalitate viața. Câinele a primit o porție bună de oase.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *