Meniu

Condiţii pentru a primi sfânta Împărtăşanie

Lecția 15

 

Sfânta Euharistie este un sacrament, este una dintre marile minuni pe care le-a făcut Isus Cristos în timpul vieții sale, iar după înălțarea sa la cer a dorit ca această minune să se perpetueze de-a lungul vremii prin Biserică. Pentru ea au murit mulți oameni, fie că și-au dat viața apărând-o, fie că și-au mărturisit în mod eroic credința în ea. Toți aceștia, prin atitudinea lor au dovedit tărie și curaj, iar răsplata jertfei lor a fost încununată de Dumnezeu cu răsplata veșnică. Cu alte cuvinte, acești oameni s-au învrednicit de viața veșnică pentru că l-au primit cu vrednicie pe Isus, prezent în sfânta Euharistie.

La rândul nostru, pentru a fi vrednici să-l primim în sufletele noastre, trebuie să îndeplinim anumite condiții:

  1. Să știm și să credem că în sfânta Împărtășanie primim adevăratul trup și sânge al lui Isus Cristos.
  2. Să fim fără păcat de moarte.
  3. Să nu mâncăm și să nu bem cel puțin o oră înainte de a ne împărtăși.
  4. Să ne rugăm înainte și după primirea sfintei Împărtășanii.

În timpul vieții sale pământești, Isus Cristos, ori de câte ori făcea o minune, căuta să trezească credința în persoana care beneficia de acea minune sau chiar în mulțime: "La văzul credinței lor…" (Mt 9 ,2); "Fiica mea, credința ta te-a mântuit…" (Mc5 ,34); "Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci…" (Lc 4 ,12). Pentru ca Euharistia să-și facă efectul în viața celui care o primește, ea trebuie primită cu credință. Necredința în fața unui astfel de mister a fost deseori "mustrată" printr-o minune. Cel care o primește fără credință, și ca atare cu păcat de moarte face un păcat numit "sacrilegiu". Aceasta este de fapt a doua condiție pe care trebuie să o împlinim. Nu-l putem primi pe Cristos, Mielul fără pată, cu păcat de moarte în suflet. Păcatul în acest caz înseamnă lipsa harului sfințitor, lipsa vieții divine. Dumnezeu, care este sfânt prin excelență, nu poate să locuiască într-un suflet pătat de urâciunea păcatului. De aceea, trebuie să ne apropiem de sfânta Împărtășanie făcând mai întâi o spovadă bună, adică să spunem duhovnicului toate păcatele de moarte. Dacă avem păcate lesne iertătoare ne putem împărtăși. Totuși trebuie să facem măcar un act de căință nedesăvârșită, adică să ne pară rău pentru că prin păcatele noastre am pierdut împărăția cerurilor și ne-am făcut vrednici de pedeapsa veșnică a iadului.

Și postul face parte din pregătirea pentru primirea sfintei Împărtășanii. Biserica recomandă măcar o oră, având în vedere că Euharistia nu poate fi amestecată cu hrana obișnuită pe care o consumăm noi de obicei. De asemenea, nu poate fi amestecată nici cu alcoolul, de la care suntem opriți înainte de a ne împărtăși. Este învoit totuși să luăm medicamente și să bem apă. Acolo unde situația o cere, acest post de dinaintea împărtășirii poate fi omis, mai ales în cazul bolnavilor. Această condiție mai are și rolul de a ne ajuta, ca eliberați de hrana aceasta trecătoare să ne obișnuim cu hrana dătătoare de viață veșnică.

Rugăciunea e înălțarea minții către Dumnezeu. Euharistia e Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Împărtășindu-ne, îl primim pe Cristos-Dumnezeu. Această întâlnire dintre Dumnezeu și om prin Euharistie nu poate avea loc decât în taina sufletului, în rugăciune. Există rugăciuni înainte de primirea sfintei Împărtășanii, iar altele după împărtășanie. Rugăciunea trebuie să fie una de mulțumire și de adorație pentru marele dar al Euharistiei. Astfel primită, Euharistia lucrează în sufletele celor care o primesc transformându-i în adevărați fii ai lui Dumnezeu.

De reținut

Euharistia este prezența reală a lui Isus Cristos. Întăriți de această prezență, mulți au fost oamenii care au dat mărturie prin viața și chiar prin moartea lor. Nu putem primi Euharistia dacă nu suntem pregătiți.

Pentru a o primi cu vrednicie trebuie să avem credință, să fim fără păcat de moarte, să postim cel puțin o oră înainte de a o primi și să ne rugăm atât înainte cât și după primirea ei.

Vocabular

sacrilegiu = profanare sau tratare cu nevrednicie a sacramentelor, a acțiunilor liturgice, a persoanelor, a lucrurilor și a locurilor consacrate lui Dumnezeu;

a perpetua = a continua, a face să dureze;

duhovnic = episcopul sau preotul care ascultă spovezile credincioșilor.

Întrebări

Ce trebuie crezut înainte de toate în legătură cu sfânta Împărtășanie?

Cum trebuie să ne pregătim înainte de primirea sfintei Împărtășanii?

Se poate împărtăși cineva dacă nu a îndeplinit toate aceste condiții?

Cum explicați că mulți oameni și-au dat viața pentru Isus Cristos, prezent în Euharistie?

Exerciții

Discutați cu un preot și întrebați-l și asupra altor cazuri când cineva poate primi sfânta Împărtășanie chiar dacă nu a ținut post cel puțin o oră.

Învățați o rugăciune pe care să o spuneți înainte și după primirea sfintei Împărtășanii.

Inițiați la nivel de clasă o discuție în care să evidențiați ceea ce simțiți în momentul în care vă împărtășiți.

Lectură

Purtarea credincioșilor la cina Domnului

"Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: «Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea». De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: «Acesta este potirul noului legământ, în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea». Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni.

Astfel, cine mănâncă pâinea și bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. De aceea, omul să se cerceteze și astfel să mănânce din pâine și să bea din potir. Căci cine mănâncă și bea nesocotind trupul, își mănâncă și bea propria condamnare. De aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Dacă ne-am judeca pe noi înșine, nu am mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem corectați, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea" (1Cor 11,23-32).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *