Meniu

Euharistia, vechea şi noua alianţă

Lecția 13

 

Euharistia e al treilea sacrament, care, împreună cu Botezul și Mirul face parte din categoria sacramentelor de inițiere. Cei care, prin Botez, au fost ridicați la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, frați ai lui Isus Cristos și temple ale Duhului Sfânt, confirmând toate acestea prin sacramentul Mirului, prin Euharistie sunt invitați să participe la jertfa Domnului.

Și istoria acestui sacrament își are începutul în Vechiul Testament. Pentru a o înțelege este necesar să vedem cum, la inițiativa lui Dumnezeu, anumite gesturi însoțite de anumite cuvinte devin fapte reale. Ex.: La creație, Dumnezeu a spus: "Să fie lumină! Și a fost lumină" (Gen1 ,3); Profetul Ahia din Silo își rupe mantia în douăsprezece bucăți și dă zece bucăți lui Ieroboam, zicând în numele Domnului: "Iată, eu rup regatul din mâna lui Solomon și-ți dau ție zece seminții" (1Rg 11,31). Era o profeție pentru poporul israelit care, slujind la alți idoli, l-a părăsit pe adevăratul Dumnezeu; de aici pedeapsa destrămării. La Cina cea de taină, Isus spune: "Luați și mâncați, luați și beți, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu" (Mt 26,26-28) și s-a făcut întocmai. Astfel înțeles, sacramentul Euharistiei nu este altceva decât rezultatul pronunțării cuvintelor pe care le-a lăsat Isus asupra pâinii și a vinului: "Luați și mâncați, luați și beți, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Faceți aceasta în amintirea mea!" (Mt 26,26-28; Mc 14 ,22-25; Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25).

Pentru a înțelege și mai bine Euharistia trebuie să apelăm și la noțiunea de alianță. Sângele este cel care îi leagă pe oameni între ei. Ex.: frați de sânge, înrudiți prin sânge. Pentru a încheia o alianță, două popoare nomade, după ce ajungeau la o înțelegere jertfeau un animal, de preferință un țap, iar cu sângele lui parafau respectiva înțelegere. La fel apare și alianța dintre Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu este stăpânul tuturor popoarelor și dintre toate popoarele îl alege pe poporul israelit și încheie o alianță cu el "Dacă vei asculta glasul meu și vei păzi legământul meu, dintre toate popoarele vei fi poporul meu ales, pentru că al meu este întreg pământul" (Ex19,5). Prin alianță, Dumnezeu dorește să devină de același sânge cu poporul său, dorește să se înrudească cu el, să-l primească în comuniune cu el. Semnul acestei alianțe, a acestei dorințe a lui Dumnezeu față de popor era parafat de popor printr-o jertfă.

Ex.: Moise a luat sângele victimelor sacrificate, a vărsat o parte pe altar, care este simbolul lui Dumnezeu, iar cu cealaltă parte a stropit poporul, spunând: "Iată sângele alianței pe care Dumnezeu a încheiat-o cu voi" (Ex 24,8). Ceea ce a făcut Moise ne ajută să înțelegem ce este Euharistia, sacrament al alianței celei noi, încheiată, nu prin sângele unui animal, ci prin sângele lui Isus Cristos. De data aceasta, nu mai este Moise cel care aduce victima jertfită pe altar, ci Isus însuși este victima. Isus preia ritul și cuvintele lui Moise: "Acesta este sângele meu al noii alianțe…" (Mt26 ,28; Lc 22,20; 1Cor 11 ,25). Noua, cea mai mare și ultima alianță dintre Dumnezeu și om este încheiată de Isus Cristos prin sângele său. Potirul de la sfânta Liturghie conține în el sângele noii alianțe. Euharistia este perpetuarea acestei jertfe a alianței.

De reținut

Euharistia, împreună cu Botezul și Mirul formează cele trei sacramente de inițiere.

Istoria acestui sacrament a început din Vechiul Testament. (Când Dumnezeu spunea ceva, fie în mod direct, ca la creație, fie prin intermediul profeților, ceea ce spunea se împlinea).

Alianța dintre două popoare nomade era pactul încheiat și parafat prin sângele unui animal.

Poporul israelit preia acest model și îl aplică legământului dintre el și Dumnezeu.

Isus Cristos folosește același model de alianță. Singura diferență este că sângele prin care o parafează este al său.

Vocabular

 sacramente de inițiere = care îl introduc pe om în credința creștină: Botezul îl naște la această credință, Mirul îl întărește, Euharistia îl hrănește;

 idol = zeu;

 popor nomad = popor ce nu are un teritoriu anume.

Întrebări

Din ce categorie de sacramente face parte Euharistia?

Ce a însemnat pentru Vechiul Testament cuvântul "alianță"?

Ce deosebiri și asemănări există între vechea și noua alianță?

În lumina lecției învățate, ce este Euharistia?

Exerciții

Căutați în Vechiul Testament și alte locuri în care se vorbește despre alianța încheiată între Dumnezeu și oameni.

Participând cu atenție la sfânta Liturghie, precizați care este momentul propriu-zis al alianței celei noi încheiată în sângele lui Isus Cristos.

Alcătuiți un mic eseu cu tema: "Dumnezeu și alianța cu oamenii".

Lectură

Din cartea Exodului 24,1-8

"A spus Dumnezeu către Moise: «Urcă la Domnul, tu și Aron, Nadab, Abiud și șaptezeci dintre bătrânii lui Israel și închinați-vă Domnului de departe. Numai Moise singur să se apropie de Domnul, iar ceilalți să nu se apropie; poporul, de asemenea, să nu urce cu el!» A venit Moise și a spus poporului toate cuvintele Domnului și legile. Atunci a răspuns tot poporul într-un glas și a zis: «Toate cuvintele pe care le-a spus Domnul le vom ține și le vom asculta!» Iar Moise a scris toate cuvintele Domnului. Sculându-se dis-de-dimineață, Moise a zidit un jertfelnic la poalele muntelui și a pus doisprezece stâlpi, după cele doisprezece seminții ale lui Israel. A trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel ca să aducă arderi de tot și au jertfit viței, ca jertfă mântuitoare Domnului Dumnezeu. Atunci, Moise, luând jumătate din sânge, l-a turnat într-un vas, iar cu cealaltă jumătate de sânge a stropit jertfelnicul. După aceea, luând cartea legământului, a citit în auzul poporului, iar ei au zis: «Toate câte le-a spus Domnul le vom asculta!» După aceea, luând Moise sângele, a stropit poporul, zicând: «Acesta este sângele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, după toate cuvintele acestea»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *