Meniu

Roadele sacramentului Botezului

Lecția 8

 

Copilul meu, astăzi am voit să te botezăm în Cristos Isus, să te cufundăm în moartea și în învierea lui Cristos în care noi credem. Am voit să te botezăm în Cristos pentru ca tu să devii un om liber și să poți sta în picioare în mijlocul acestei lumi cam nesăbuită. Și mai ales pentru ca tu să devii un frate care construiește împreună cu Dumnezeu viitorul acestui pământ. Să știi că dacă într-o zi, tu vei uita acest dar nemuritor, vei rămâne marcat în adâncul sufletului tău de chemarea lui (M. Hubaut, Fragment din Scrisoarea părinților către copilul lor nebotezat).

Sacramentul Botezului acționează în mod nevăzut asupra celui care se botează și îl transformă în mod minunat. Cei ce primesc Botezul sunt transformați prin efectele acestuia, devenind curați și frumoși ca și veșmântul alb ce se așază peste ei.

Printre principalele roade ale sacramentului Botezului putem enumera:

 • Botezul iartă toate păcatele: păcatul strămoșesc și toate păcatele personale precum și toate pedepsele pentru păcat, dintre care cea mai gravă este despărțirea de Dumnezeu. În cel botezat rămân totuși anumite consecințe ale păcatului strămoșesc: suferințele, boala, moartea, slăbiciunile sufletești și mai ales înclinația spre păcat numită concupiscență.
 • Botezul sădește în om harul sfințitor, care îl face sfânt și drept. Sfânta Treime sădește în cel botezat virtuțile teologale: credința, speranța și dragostea care îl fac capabil să creadă în Dumnezeu, să nădăjduiască în el și să-l iubească.
 • Se primesc darurile Duhului Sfânt care îi dau puterea de a trăi și acționa sub impulsul aceluiași Duh; virtuțile cardinale: cumpătarea, tăria, dreptatea, prudența și celelalte virtuți morale care îi dau posibilitatea să crească bine.
 • Botezul îl unește intim pe om cu Cristos, așa cum mlădița este unită cu vița. Omul devine astfel părtaș al morții și învierii lui Cristos.
 • Botezul face din noi mădulare ale trupului mistic, care este Biserica.
 • Botezul constituie fundamentul comuniunii dintre toți creștinii.
 • Botezul face din oameni fii ai luminii făcându-i să treacă de la întunericul păcatului la lumina adevărului și a harului.
 • Botezul îl face pe om părtaș la preoția comună a credincioșilor, la misiunea profetică a lui Cristos, la demnitatea sa de rege.
 • Botezul îl pecetluiește pe creștin cu un sigiliu spiritual de neșters numit caracter, ca semn că îi aparține definitiv lui Cristos. Pentru acest motiv, Botezul nu poate fi repetat.

Cu toate acestea, un creștin botezat, care nu trăiește darul Botezului printr-o viață de credință pe măsură, se poate asemăna foarte bine cu un om nebotezat, dar care trăiește în mod greșit din ignoranță, pentru că nu a auzit de Isus Cristos. Cel care a primit Botezul, pentru că este un dar, trebuie să fie responsabil de darul primit.

De reținut

Omul se naște cu păcatul strămoșesc și, deși el are viața trupească, din punct de vedere spiritual este mort.

Botezul acționează în mod nevăzut asupra celui care se botează și îl transformă în mod minunat.

Roadele sacramentului Botezului sunt: iartă păcatul strămoșesc, ne face fii ai lui Dumnezeu, frați ai lui Isus Cristos, temple ale Duhului Sfânt etc.

Cine primește sacramentul Botezului este responsabil de darul primit.

Vocabular

 efect = rezultatul obținut în urma unei acțiuni;

 concupiscență = înclinația omului spre păcat;

 trup mistic = Biserica, legătura, unirea tuturor credincioșilor;

comuniune = împărtășire cu cineva a anumitor bunuri spirituale sau materiale.

Întrebări

Care sunt păcatele iertate prin Botez?

Ce har sădește în om Botezul?

Ce alte efecte produce Botezul în cel care îl primește? Care sunt datoriile celui care a primit Botezul?

Exerciții

Compune o poezie formată din trei strofe, în care să vorbești despre roadele sacramentului Botezului.

După ce ai participat la această lecție, pe o foaie de hârtie scrie ce roade ale Botezului vezi la colegul tău de bancă. La fel să procedeze și el. Schimbați apoi foile și vei vedea cum crede colegul tău că trăiești Botezul.

Taie cu o linie darurile care nu corespund Botezului:

 • ni se iartă păcatul strămoșesc,
 • primim trupul și sângele lui Isus Cristos,
 • ne face fii ai lui Dumnezeu,
 • ni se iartă păcatele făcute după Botez,
 • devenim temple ale Duhului Sfânt.
Lectură

Fratele Ieremia se slujea de libertatea adevăraților fii ai lui Dumnezeu și se bucura de imunitatea ei. Toți înțelegeau că el nu vorbea trăgând focul la oala proprie.

Raționamentele sale erau exacte. Când îi avertiza pe bogătași să evite luxul, în același timp recunoștea că nu este un păcat a păstra acel decor care corespunde poziției proprii în societate. Bogăția trebuie să corespundă funcției sociale. Bogații nu trebuiau să închidă ochii înaintea multelor și feluritelor mizerii care făceau o proastă impresie pe străzi, generând ura în bordeie împotriva celor avuți.

Existau cerșetori care nu aveau îmbrăcăminte pentru a-și acoperi goliciunea; existau și persoane care cândva erau înstărite, dar cu timpul au decăzut, persoane care se rușinau să întindă mâna pentru pomană. Pentru ce să le ignorăm?

– Am făgăduit, spunea el celor înstăriți, și o spunea cu un accent în stare de a mișca și pietrele, o cuvertură pentru a apăra de frig mai ales copiii, o pereche de pantaloni unui sărman bătrân, o bluză unei bătrâne, și, dacă mă prezint cu mâinile goale, ce voiți să gândească despre mine, despre dumneavoastră? Gândiți-vă bine. Dacă îi veți ajuta pe acești sărmani, continuă fratele Ieremia, se vor ruga pentru voi. Și știți ce putere extraordinară are rugăciunea săracului asupra inimii lui Dumnezeu? Mila față de săraci, obișnuia el să spună, atrage mila lui Dumnezeu. Și cuvintele sale, în favoarea mulțimii sărace, nu rămâneau vorbe goale. Erau o împlinire a Botezului.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *