Meniu

Scopul Căsătoriei şi datoriile celor căsătoriţi

Lecția 27

 

Cei care se căsătoresc primesc de la Dumnezeu un har special prin care ei să se ajute reciproc, să ajungă la sfințenie în viața lor conjugală, în acceptarea și educarea copiilor. Izvorul acestui har este Isus Cristos, care, la timpul cuvenit, a venit în întâmpinarea oamenilor printr-un legământ de iubire și fidelitate. Jertfa lui a fost un astfel de legământ. Crucea lui Isus este pentru cei căsătoriți crucea vieții lor. Greutățile lor reprezintă crucea lor. Așa cum Isus și-a dus crucea până pe vârful Calvarului pentru a se jertfi pe ea pentru mântuirea lumii, la fel crucea vieții de familie trebuie purtată de soți pentru a se jertfi unul pentru altul din iubire.

Tot iubirea este aceea care îi unește pe soți în căsătorie. De aceea, ei trebuie să trăiască în armonie și să se ajute. Ascultând de îndemnul Tatălui ceresc: "Creșteți și vă înmulțiți", soții aduc pe lume copii pe care au datoria să îi crească și să-i educe în credință față de Dumnezeu. Astfel, scopul Căsătoriei este ca soții să se ajute reciproc pentru a trăi fericiți și a educa pe toți copiii cu care Dumnezeu îi binecuvântează. Pentru aceasta soții trebuie să trăiască în unire, dragoste și credință până la moarte. Procrearea și educarea copiilor recere de la soți o iubire autentică. Printre principalele îndatoriri pe care le au soții sunt: să trăiască în unire, dragoste și credință unul față de celălalt până la moarte; să-și crească și să educe copiii în frica lui Dumnezeu; să îndure cu răbdare greșelile unul celuilalt.

Cristos este și rămâne izvorul harului sacramentului Căsătoriei. El rămâne împreună cu soții, le dă puterea să-l urmeze, luându-și crucea, să se ridice din nou după căderile lor, să se ierte reciproc, să poarte fiecare povara celuilalt, să fie supuși unul altuia, să se iubească. Fără iubire nu poate fi viață de familie, nu pot conviețui două persoane. Cele trei virtuți teologale: dragostea, credința și speranța rămân ca fundament pentru familia creștină. Pe baza lor sunt acceptați copii și educați corect din punct de vedere uman și religios; pe baza lor cei doi soți se acceptă reciproc pentru toată viața.

Calitățile de bază ale unei căsătorii sunt unitatea și indisolubilitatea. În predica de pe munte Isus afirmă clar că legătura dintre bărbat și femeie este indisolubilă. Dumnezeu însuși a încheiat-o: "Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă" (Mt 19,6). De aceea Biserica este împotriva divorțului. Divorțul nu este o soluție pentru refacerea liniștii din familii, ci este un eșec. Cine a încheiat sacramentul Căsătoriei în mod valid, nu se poate recăsători atâta timp cât cealaltă persoană mai este în viață. În caz contrar o astfel de persoană nu poate fi acceptată la masa euharistică. E sfătuită totuși să participe la jertfa sfintei Liturghii, trăgând din ea roadele cuvenite. Familia orânduită de Dumnezeu prin sacramentul Căsătoriei trebuie să rămână o comunitate a harului și a rugăciunii, o școală a virtuților umane și a dragostei creștine.

De reținut

Cei care se căsătoresc primesc un har special pentru a se accepta pentru toată viața așa cum sunt.

Greutățile care apar în viața de familie devin prin asemănare crucea grea pe care a purtat-o Isus pe Calvar pentru a ne mântui.

Scopul Căsătoriei este ca soții să se ajute reciproc și să educe copiii corect din punct de vedere uman și religios.

Datoriile celor doi soți sunt să se iubească, să-și accepte cu răbdare defectele și să-și educe copiii după voința lui Dumnezeu.

Calități de bază ale unei căsătorii sunt unitatea și indisolubilitatea.

Isus Cristos nu a fost de acord cu divorțul, la fel și Biserica.

Cei divorțați nu se pot recăsători și nu pot fi primiți la sacramente.

Vocabular

reciproc = unul pe altul;

viața conjugală = ceea ce ține de procreare, de înmulțirea oamenilor pe pământ;

indisolubilitate = ceva ce nu poate fi despărțit;

masă euharistică = la sfânta Împărtășanie.

Întrebări

Ce har primesc cei care încheie sacramentul Căsătoriei?

Care este scopul Căsătoriei?

Care sunt datoriile celor căsătoriți?

Care este atitudinea lui Isus față de problema divorțului?

Se pot recăsători cei divorțați?

Cum trebuie să fie familia creștină?

Exerciții

Gândiți-vă la o familie pe care o cunoașteți. De unde apar problemele în sânul ei? Care este relația lor cu Dumnezeu? Dar cu aproapele? Discutați toate acestea în clasă.

Citiți împreună Mt 19,1-9.

Scrieți pe caietele voastre cum ați vrea să arate o familie ideală.

Lectură

Rugăciunea de binecuvântare a mirilor

"Dumnezeule, care prin puterea ta ai creat toate din nimic, care, după ce ai rânduit începuturile a toate și l-ai făcut pe om după chipul tău, i-ai dăruit bărbatului un ajutor de nelipsit în femeie, ca să nu mai fie doi, ci un singur trup, învățându-ne că ceea ce tu ai unit, nimeni nu are dreptul să mai despartă vreodată…

Privește cu bunăvoință la acești slujitori ai tăi, care, uniți prin legătura Căsătoriei, cer să fie întăriți cu binecuvântarea ta; trimite harul Duhului Sfânt asupra lor, pentru ca, revărsând iubirea lor în inimile lor, să rămână credincioși în legământul Căsătoriei.

Slujitoarea ta, N., să fie înzestrată cu darul iubirii și al păcii și să urmeze exemplul femeilor sfinte pe care le laudă Sfânta Scriptură. Să se încreadă în ea inima soțului ei, care, văzând în ea o însoțitoare egală și o împreună moștenitoare a harului, să o cinstească așa cum se cuvine și să o iubească mereu cu acea iubire cu care Cristos și-a iubit Biserica.

Și acum, Doamne, te rugăm ca acești slujitori ai tăi să rămână statornici în credință și în împlinirea poruncilor tale și, fideli unul altuia, să strălucească prin integritatea moravurilor; întăriți cu puterea evangheliei, să dea tuturor o bună mărturie despre Cristos și, ajungând la bătrânețea pe care și-o doresc, să aibă parte de viața fericiților și de împărăția cerurilor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *