Meniu

Sfânta Liturghie: liturgia cuvântului şi liturgia euharistică

Lecția 17

 

Sfânta Liturghie este momentul culminant al vieții Bisericii. Spre ea se îndreaptă toate acțiunile și de la ea pornesc toate. Ea este jertfa Noului Testament, în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii și al vinului, se jertfește Tatălui său ceresc, prin mâinile preotului.

O trăire autentică a credinței are ca scop o participare mai activă la sfânta Liturghie. O Liturghie trăită profund are rolul de a-l ajuta pe om în trăirea și înțelegerea întregii sale vieți. Sfânta Liturghie nu este o simplă masă, un banchet în sensul pe care îl știm noi oamenii; nu este nici doar o simplă adunare, ci este memorialul morții și învierii lui Isus. Ea este noua și veșnica alianță. În cadrul ei, Isus se jertfește Tatălui pentru mântuirea lumii. Toate acestea, în cadrul sfintei Liturghii, nu sunt doar amintite sau sărbătorite, ci atunci se întâmplă. De aceea e mare sfânta Liturghie, e "dumnezeiasca Liturghie", este "cutremurătoarea Liturghie". La ea participă oamenii de pe pământ, îngerii și sfinții din cer, este unită într-un fel întreaga creație. Preotul împrumută trupul său cu tot ce îi aparține lui Isus și-l lasă pe Isus să celebreze.

Sfânta Liturghie are două părți: liturgia cuvântului și liturgia euharistică. Nu sunt două Liturghii, ci este una singură împărțită în două.

Prima parte are în centru cuvântul lui Dumnezeu. La început se cântă un cântec care are rolul de a însoți intrarea preotului la altar. Sfânta Liturghie începe cu semnul sfintei cruci, după care urmează salutul preotului. Actul penitențial la care suntem invitați prin cuvintele: "Să ne recunoaștem păcatele pentru a lua parte cu vrednicie la această sfântă Liturghie" are rolul de a-l determina pe cel care participă să-și recunoască cu umilință micimea înaintea lui Dumnezeu. Dacă este o sărbătoare are loc și intonarea imnului "Gloria in excelsis Deo", după care urmează rugăciunea colectei sau rugăciunea zilei. Următoarea etapă este proclamarea cuvântului lui Dumnezeu: două lecturi și un psalm în zi de lucru (una luată din alte cărți decât Evanghelia și un fragment propriu-zis din Evanghelie), trei lecturi și un psalm în zi de sărbătoare, după care urmează omilia sau predica. Prima parte, liturgia cuvântului, se încheie cu recitarea Crezului și rugăciunea credincioșilor.

A doua parte are în centru prefacerea sau transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Isus Cristos. Această parte începe cu ofertoriul. Sunt aduse la altar pâinea și vinul pentru a fi consacrate. Printr-o binecuvântare specială, preotul le oferă lui Dumnezeu și mulțumește pentru ele. Liturghia continuă cu rugăciunea euharistică în cadrul căreia sunt amintite lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul timpului în favoarea omului; este amintită jertfa lui Cristos de pe Calvar, după care are loc momentul sfânt al prefacerii. Preotul, folosind aceleași cuvinte pe care le-a folosit și Isus Cristos, împlinește dorința lui: "Faceți aceasta în amintirea mea!" (Lc 22,19b). Ceea ce se vede, pâinea și vinul, prin cuvintele lui Isus, pronunțate de preot, se transformă în trupul și sângele lui Isus Cristos. Acest moment se încheie cu doxologia finală: "Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin". Urmează recitarea rugăciunii "Tatăl nostru", ritul păcii, distribuirea sfintei Împărtășanii, rugăciunea de după Împărtășanie, binecuvântarea finală și trimiterea credincioșilor: "Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!" Este o trimitere în misiune. Creștinul care a participat la sfânta Liturghie trebuie să meargă și să trăiască în viața lui misterul la care a participat.

Astfel, din două părți, sfânta Liturghie, memorialul morții și învierii lui Isus Cristos, îi trimite pe fiecare dintre participanți în misiune. Pentru a satisface preceptul duminical, un creștin trebuie să participe la o Liturghie întreagă: de la semnul sfintei cruci de la început până la binecuvântarea și trimiterea finală. Sfânta Împărtășanie nu se poate păstra decât în locurile prevăzute special: catedrală, bazilică, biserică, oratoriu, capelă. Nu se poate păstra în case particulare sau în buzunar. Locul ei este în tabernacol.

De reținut

Sfânta Liturghie are două părți: liturgia cuvântului și liturgia euharistică.

Prima parte are în centru cuvântul lui Dumnezeu, a doua prefacerea sau transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Isus Cristos.

Prima parte reprezintă pregătirea celei de-a doua, iar cea de-a doua este împlinirea celei dintâi.

Amândouă părțile sunt importante și pentru ca o Liturghie să fie validă, nu se poate omite nici una.

Vocabular

doxologie = rugăciune prin care este preamărită Sfânta Treime;

precept duminical = obligația de a participa în fiecare duminică și sărbătoare de poruncă la sfânta Liturghie.

Întrebări

Câte părți are sfânta Liturghie?

Care sunt etapele principale din prima parte? Dar din partea a doua?

Când poate să spună cineva că a participat duminica sau în sărbătorile de poruncă la o sfântă Liturghie întreagă?

În care parte a Liturghiei are loc ritul ofertoriului?

Exerciții

Ordonați silabele și formați cuvinte:

  • ne-pâi =
  • col-ta-ber-na =
  • ni-e-îm-păr-tă-șa =
  • ge-sân =

Pune semnul X în fața propozițiilor adevărate din punct de vedere creștinesc:

  • Trebuie să mergem la biserică duminica și în celelalte sărbători de poruncă.
  • Sfânta Împărtășanie se păstrează în buzunar.
  • Isus ne dă trupul și sângele său la Spovadă.
  • Transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Isus are loc în timpul sfintei Liturghii.

Compuneți o poezie cu titlul: "Sfânta Liturghie".

Lectură

Cântec

Refren: Domnul ne cheamă la sărbătoare,
Masă a pregătit pentru noi.
El ne așteaptă cu bucurie,
Cu noi să-mpartă viața sa.

I. Uită de toate las-orice grijă,
Orice problemă te-ar frământa.
Domnul te-așteaptă cu nerăbdare,
Vrea să-ți ofere iubirea sa.

II. Ca și în iesle ca și pe cruce,
El e prezent acum pe altar.
Vino, te-așteaptă la sărbătoare,
Cu trupul său te va hrăni.

III.El va ierta greșelile tale,
Va înțelege de ce ai căzut.
El a venit s-aducă în lume
Dragostea, pacea și mila sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *