Meniu

Transsubstanţierea

36. Ce înseamnă exact cuvântul “transsubstanțiere”?

Înseamnă trecere (trans) de substanță (substantia).

37. Ce este substanța?

Substanța este realitatea care există nu în altceva, ci în sine însuși. De exemplu, un arbore, un motan, un om sunt substanțe pentru că există în ele însele. Însă dimensiunile, culoarea și proprietățile lor sunt cu siguranță realități, dar nu există în ele însele, ci în altceva. De exemplu, culoarea motanului nu există în sine însăși, ci în motan. Spunem atunci că o culoare nu este o substanță, ci este ceva care există în substanță și aparține substanței. Cercetătorii (filozofii) numesc această realitate accidenți, din latină accidere, care înseamnă “a se întâmpla, a avea loc”. Accidenții, s-ar putea spune, sunt întâmplători în substanță. Dar cum acesta este un cuvânt puțin mai dificil, de obicei, în loc de accidenți, se vorbește de specie sau chip.

38. Ce înseamnă acest mod de a vorbi cu privire la Euharistie?

Înseamnă că în Euharistie substanța pâinii și a vinului devin trupul și sângele lui Isus, în timp ce accidenții rămân neschimbați, adică specia sau chipul pâinii și al vinului. Deci dimensiunea ostiei nu se schimbă, nu se schimbă culoarea, mirosul și gustul, pentru că toate acestea sunt accidenți sau specii. Dar ceea ce se schimbă este substanța. Același lucru este valabil și pentru vin.

39. Când se întâmplă această transformare?

Această transformare are loc atunci când preotul pronunță cuvintele consacrării. Când preotul a terminat de spus: “Acesta este trupul meu”, pâinea nu mai este, în locul ei este trupul Domnului; când a terminat de spus: “Acesta este sângele meu”, vinul nu mai este, în locul lui este sângele Domnului.

40. Cum este posibilă această transformare?

Este posibilă prin atotputernicia lui Dumnezeu. Când preotul pronunță cuvintele consacrării intervine Dumnezeu cu atotputernicia sa și realizează schimbarea, adică transsubstanțierea. Dar dacă ne gândim bine, acest fapt nu trebuie să ne uimească prea mult: de vreme ce Dumnezeu a creat din nimic tot ceea ce există, nu poate oare să schimbe o realitate în alta?

41. Cum pot să mai existe specia sau chipul pâinii și al vinului dacă nu mai există substanța lor?

Există în mod miraculos, menținute în existență de atotputernicia lui Dumnezeu.

42. Isus lasă cerul pentru a fi sub chipul pâinii și al vinului?

Nu. Isus nu lasă cerul, dar vine, într-adevăr, sub chipul pâinii și al vinului.

43. Cum este posibil aceasta?

Transsubstanțierea este cea care face posibil acest fapt extraordinar. Într-adevăr, pâinea și vinul devin acel trup și acel sânge care sunt în cer, devin Isus în persoană, viu și adevărat, care șade de-a dreapta Tatălui. Deci nu Isus este cel care se schimbă sau lasă cerul, ci pâinea și vinul sunt cele care, prin puterea cuvintelor consacrării, devin același Isus care este în cer.

44. Așadar, în tabernacol este prezent același Isus care este în cer?

Exact. Isus este prezent în preasfântul sacrament așa cum este prezent în cer, dar cu diferența că în preasfântul sacrament este prezent sub chipul pâinii și al vinului, deci nu este vizibil cu ochii noștri omenești.

45. Nu este minunat să ne gândim că în tabernacol este același Isus care stă la dreapta Tatălui?

Este minunat, iar aceasta ne arată toată iubirea pe care Isus o are pentru noi, vrând să rămână real și fizic prezent în mijlocul nostru, ca să-l putem întâlni totdeauna. Dar noi uităm deseori acest adevăr și de prea puține ori mergem să-l întâlnim pe Isus prezent în preasfântul sacrament.

46. Până când rămâne Isus prezent sub speciile euharistice?

Isus rămâne prezent până când aceste specii păstrează și mențin aspectul pâinii și al vinului. De aceea când primim sfânta ostie, Isus rămâne prezent în noi până când speciile euharistice sunt asimilate și deci distruse de organismul nostru. În mod normal speciile euharistice durează circa un sfert de oră după împărtășire. Ar trebui să nu uităm aceasta și să prelungim un pic colocviul cu Isus, în loc să fugim în grabă din biserică după ce ne-am împărtășit. Se povestește că sfântul Filip Neri a spus la doi ministranți să meargă cu lumânările aprinse după un om care a ieșit imediat din biserică…!

47. Isus este prezent chiar și într-un mic fragment de ostie?

Da, Isus este prezent până când acel fragment, chiar dacă este mic, păstrează aspectul pâinii. Referitor la aceasta, cei care se împărtășesc primind sfânta ostie în palmă, trebuie să fie atenți și să privească bine să nu rămână în mână vreun mic fragment. În cazul în care rămâne trebuie consumat. Ar trebui să avem un mai mare respect față de preasfânta Euharistie!

48. Când se rupe ostia se frânge și trupul lui Isus?

Nu, se frâng doar speciile euharistice.

49. Cum este posibil aceasta?

Este posibil pentru că Isus este prezent cu totul în fiecare parte a ostiei consacrate. De aceea, chiar dacă se separă o parte, ea îl conține pe Isus întreg.

50. După cuvintele consacrării, sub specia pâinii ar trebui să fie prezent numai trupul și sub specia vinului numai sângele. Este așa?

Aici trebuie să fim atenți: este adevărat că prin cuvintele consacrării se face prezent trupul sub specia pâinii și sângele sub specia vinului, dar nu trebuie să uităm că în Isus, care este viu în cer, trupul și sângele sunt unite în mod inseparabil. În Euharistie este prezent Isus viu și adevărat, deci sub specia pâinii, împreună cu trupul, este prezent în mod necesar și sângele, și unde este sângele este în mod necesar prezent și trupul. Aceasta este o prezență așa-numită indirectă sau altfel spus prezență “prin concomitență”, în sensul că o prezență o “însoțește” pe cealaltă. Prezența sângelui însoțește prezența trupului și prezența trupului însoțește prezența sângelui. Și tot “prin concomitență”, unde sunt trupul și sângele sunt prezente și sufletul și dumnezeirea. Deci trebuie să spunem că (atât sub specia pâinii, cât și sub specia vinului) este prezent Isus total, cu trupul, sângele, sufletul și dumnezeirea sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *