Meniu

Despre Sfântul Duh

Articolul VIII al Simbolului

87. Cine este Sfântul Duh?

Sfântul Duh este a treia persoană a Sf. Treimi, Dumnezeu adevărat ca şi Tatăl şi Fiul.

EXPLICAŢIE: Prin acest articol al VIII al Simbolului noi mărturisim credinţa noastră în a treia persoană a Sf. Treimi, care se numeşte Sf. Duh, şi este adevărat Dumnezeu, după cum s-a vorbit la numerele 19, 20, 21.

88. De la cine purcede Sfântul Duh?

Sfântul Duh purcede din veci de la Tatăl şi de la Fiul.

EXPLICAŢIE: Aici învăţăm că Sfântul Duh purcede, adică are o origine din vecie de la Tatăl şi de la Fiul. Iată o asemănare.

Eu gândesc. Cine gândeşte? Mintea mea. Mintea mea adică gândul are origine la minte. Mintea îşi iubeşte gândul. Dacă mintea ar fi în stare să dea viaţă gândului, atunci iubirea lor reciprocă ar fi ceva real. Şi toate acestea trei sunt un singur eu. Tocmai aceasta se întâmplă în chipul cel mai perfect în Dumnezeu. Isus Cristos este Fiu, Cuvântul, adică gândul Tatălui. Tatăl, fiind perfect, face ca Cuvântul său să aibă viaţă reală, adevărată. Tatăl şi Fiul iubindu-se, dau viaţă persoanei a treia, Sf. Duh. Şi sunt numai un singur Dumnezeu. Cum se întâmplă aceasta, mintea omenească nu poate înţelege, pentru că este un mister, un adevăr peste înţelegerea noastră.

89. Ce haruri ne dă Sfântul Duh?

Sfântul Duh ne sfinţeşte şi ne ajută să putem face binele şi fugi de rău.

EXPLICAŢIE: Adică ajutorul ceresc cu care noi putem face binele şi fugi de rău, de păcat, ne vine de la Duhul Sfânt; de aceea a spus Sf. Pavel că noi de la sine, nu putem avea nici un gând bun.

90. Când a trimis Dumnezeu Bisericii pe Sfântul Duh?

Dumnezeu a trimis Bisericii pe Sfântul Duh, zece zile după înălţarea la cer a lui Isus Cristos,când erau adunaţi Apostolii în Ierusalim.

EXPLICAŢIE: Zece zile după ce s-a înălţat la cer, Isus Cristos a trimis asupra Apostolilor într-un chip văzut pe Duhul Sfânt. Această coborâre în chip văzut a Sfântului Duh o sărbătorim la Rusalii. Sfântul Duh s-a coborât atunci sub chip de limbi de foc. El a iluminat, a întărit şi a dat curaj Apostolilor ca să predice Evanghelia fără nici o frică.

Coborârea Sfântului Duh

După cum Cristos făgădui Apostolilor că le va trimite pe Duhul Sfânt, iată că a zecea zi după înălţarea lui la cer se făcu un sunet mare ca de un vânt, ce venea repede, şi se umplu toată casa, unde erau adunaţi ucenicii în rugăciune. Şi peste capul fiecăruia s-a aşezat câte o limbă de foc, care era Sf. Duh. Toţi se umplură de Duhul Sfânt şi începură a vorbi felurite limbi. La acel zgomot o mare mulţime de oameni au alergat şi toţi au rămas uimiţi, văzând că Apostolii nu mai erau fricoşi ca mai înainte, dar predicau cu curaj pe Isus Cristos. Însă mirarea lor cea mai mare a fost, pentru că fiecare auzea pe Apostoli, vorbind în limba lor proprie. Ceea ce era o minune, pentru că Apostolii nu învăţaseră niciodată astfel de limbi.

Practică: Caută ca Sf. Duh să locuiască întotdeauna în sufletul tău prin harul sfinţitor; şi de aceea fereşte-te de orice păcat, mai ales de păcatul de moarte, care nu poate fi împreună cu Sf. Duh.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *