Cuprins

Prefaţa

Introducere

Partea întâi: Crezul

Despre Simbolul credinţei
 1. Despre Dumnezeu
 2. Despre cele trei persoane dumnezeieşti
 3. Despre facerea lumii
 4. Despre îngeri
 5. Despre cei dintâi oameni şi despre păcatul strămoşesc
 6. Despre Mântuitor
 7. Despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu
 8. Despre patima, moartea, învierea şi înălţarea la Cer a lui Isus Cristos
 9. Despre judecata particulară şi universală
 10. Despre Sfântul Duh
 11. Despre Biserică şi împărtăşirea Sfinţilor
 12. Despre iertarea păcatelor
 13. Despre învierea morţilor şi viaţa veşnică