Meniu

Despre Simbolul credinţei

5. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?

Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în cele douăsprezece articole ale simbolului credinţei sau al Apostolilor.

EXPLICAŢIE: a) Simbolul se numeşte semn, prin care o persoana sau un lucru se deosebeşte de altul. De pildă: crucea este simbolul creştinului. b) Simbol se mai numeşte o învăţătură prescurtată; aici se ia în acest înţeles, şi înseamnă prescurtarea întregii credinţe a lui Cristos.

Se numeşte Simbolul Apostolilor pentru că Apostolii ne-au predicat credinţa după Cristos, şi, după părerea multor învăţaţi, chiar tot ei, mai înainte de a se împrăştia în lumea întreagă au alcătuit acest simbol, cuprinzând în el cele mai însemnate învăţături ale lui Cristos.

6. Spune Simbolul Apostolilor.

 1. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul creatorul cerului şi al pământului;
 2. şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru;
 3. care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară;
 4. a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
 5. s-a coborât în iad; a treia zi a înviat din morţi;
 6. s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul;
 7. de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi.
 8. Cred în Duhul Sfânt;
 9. sfânta Biserică catolică, împărtăşirea Sfinţilor;
 10. iertarea păcatelor;
 11. învierea morţilor;
 12. viaţa veşnică. Amin.

EXPLICAŢIE: În aceste douăsprezece articole se cuprinde miezul adevărurilor descoperite de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea trebuie să bagi bine de seamă la explicaţiile acestor articole, pentru ca să poţi cunoaşte mai bine credinţa şi totodată să ştii cum s-o mărturiseşti.

Pilde

I. Un mucenic al crezului. Un gingaş copilaş, numit Petru, şi care avea nu mai mult de 8 sau 9 ani, întorcându-se într-o zi de la şcoală, se întâlni cu unchiul său, care, ştiind că nepoţelul primea lecţii de la un preot, îl întrebă cu dispreţ, ce-a învăţat la acea şcoală. Petru îi răspunse cu curaj, că a învăţat «Cred în Dumnezeu» şi începu a-l spune, iar moşul său, care era un necredincios, ba chiar un eretic, îl întrerupse cu furie şi-l ameninţă, dacă mai aude aşa ceva din gura lui. Băiatul fără frică şi hotărât repetă: «Eu cred, eu cred».

Trecură patruzeci de ani de la această întâmplare şi micuţul Petru ajunse preot învăţat şi zelos. El primise de la Papa Inocenţiu IV sarcina de a curăţi Italia de Nord, mai ales Lombardia, de erezie. Aceşti eretici, fiind turbaţi contra lui şi mai ales pentru succesul lui uimitor, se hotărâră să-l omoare. Era sâmbătă Paştilor 1252. Sfântul nostru, preot dominican, plecă de la Como (oraş în Italia de nord) spre Milano; ajungând aproape de o pădure a fost atacat de doi nelegiuiţi asasini, trimişi de acei eretici. Loviturile fură mortale, unul îi trase în cap cu o secure, iar el, căzând jos, se ridică în genunchi cu foarte mare greutate, murmurând încă odată – Cred în Dumnezeu – şi cu degetul înmuiat în sângele său scrise pe pământ cuvântul: Cred… şi acesta căzu mort de o nouă lovitură, de data aceasta de cuţit, în inimă.

Crezul, înţeles bine, a făcut din el un bun creştin, un sfânt şi un mucenic. El e Sfântul Petru Mucenicul.

(Viaţa Sf. Petru)

II. Crezul, cuvântul de ordine. În cele dintâi secole ale creştinismului, când vreun străin voia să ia parte la adunările credincioşilor, o santinelă îl întrebă care-i cuvântul de ordine. Dacă necunoscutul voia să intre trebuia să recite cele douăsprezece articole ale Simbolului apostolilor, altfel era îndepărtat.

(Jouve, Le Cathechiste)

Practică: Să nu uiţi a spune în fiecare seară şi dimineaţă Simbolul Apostolilor, pentru că aşa îţi vei împrospăta în fiecare zi ceea ce trebuie să crezi, şi vei dobândi de la Dumnezeu harul de a nu te ruşina aţi mărturisi credinţa în orice împrejurare din viaţa ta.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *