Meniu

Adevăruri şi norme de viaţă creştină

Cele două mistere principale ale credinţei
Primul: Unitatea şi Trinitatea lui Dumnezeu.
Al doilea: Întruparea, pătimirea, moartea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos.

Cele trei virtuţi teologale sau dumnezeieşti
1 – Credinţa
2 – Speranţa
3 – Iubirea

Cele patru virtuţi cardinale
1 – Prudenţa
2 – Dreptatea
3 – Cumpătarea
4 – Tăria

Cele şapte daruri ale Duhului sfânt
1 – Înţelepciunea
2 – Înţelegerea
3 – Ştiinţa
4 – Sfatul
5 – Pietatea
6 – Tăria
7 – Frica de Dumnezeu

Cele trei lucruri de pe urmă ale omului
1 – Moartea
2 – Judecata de apoi
3 – Cerul sau iadul

Cele opt fericiri evanghelice
1 – Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
2 – Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi.
3 – Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.
4 – Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.
5 – Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire.
6 – Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
7 – Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu.
8 – Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

Cele cinci porunci mai însemnate ale Bisericii
1 – Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de sfânta Biserică şi să asculţi sfânta Liturghie întreagă în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
2 – Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci carne vinerea şi în celelalte zile oprite.
3 – Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta Îm părtăşanie în timpul Paştelui.
4 – Să nu faci nuntă în zilele oprite.
5 – Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea, după legi şi obiceiuri.

Cele şapte fapte de milostivire trupească
1 – Să dai de mâncare celor înfometaţi.
2 – Să dai de băut celor însetaţi.
3 – Să-i îmbraci pe cei goi.
4 – Să-i găzduieşti pe cei străini.
5 – Să-i vizitezi pe cei bolnavi.
6 – Să-i vizitezi pe cei închişi.
7 – Să-i îngropi pe cei morţi.

Cele şapte fapte de milostivire spirituală
1 – Să-i sfătuieşti pe cei ce sunt în îndoială.
2 – Să-i înveţi pe cei neştiutori.
3 – Să-i dojeneşti pe cei păcătoşi.
4 – Să-i mângâi pe cei mâhniţi.
5 – Să-i ierţi pe cei care te-au supărat.
6 – Să suferi cu răbdare nedreptatea.
7 – Să te rogi lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi.

Cele şase păcate împotriva Duhului sfânt
1 – A abuza de bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul ca Dumnezeu nu ne va pedepsi;
2 – A deznădăjdui de mila lui Dumnezeu;
3 – A se împotrivi adevărului cunoscut;
4 – A invidia pe aproapele pentru darurile pe care le-a primit;
5 – A avea o inimă împietrită faţă de dojenile mântuitoare;
6 – A rămâne cu îndărătnicie în nepocăinţă.

Cele patru păcate care strigă răzbunare în faţa lui Dumnezeu
1 – Uciderea de bunăvoie sau premeditată;
2 – Sodomia;
3 – Asuprirea săracilor, a văduvelor şi orfanilor;
4 – Oprirea nedreaptă a plăţii datorate altora.

Cele şapte vicii capitale
1 – Mândria;
2 – Zgârcenia;
3 – Necurăţia;
4 – Invidia;
5 – Lăcomia;
6 – Mânia;
7 – Lenea.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *