Cuprins

Cuvânt înainte
  1. Dumnezeu este iubirea infinită
  2. Dumnezeu este Preasfânta Treime
  3. Dumnezeu a creat îngerii şi oamenii
  4. Poruncile lui Dumnezeu şi păcatul
  5. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om
  6. Sfânta Biserică şi Sacramentele
  7. Sacramentul sfintei Euharistii
  8. Sacramentul Milostivirii divine
  9. După moarte
  10. La sfârşitul lumii

Micul catehism

Cântece
Rugăciunile mele
Adevăruri şi norme de viaţă creştină
Rugăciuni pentru sfânta Spovadă
Rugăciuni pentru sfânta Împărtăşanie
Mulţumirea