Meniu

Cuvânt înainte

Omul, fiu şi imagine a lui Dumnezeu

Creat de Dumnezeu să se bucure de viaţă şi să-l reprezinte pe acest pământ, omul nu trebuie să uite că are o menire specială şi o responsabilitate particulară şi că numele său este cel de fiu şi făptură a Părintelui ceresc.

A cunoaşte această demnitate, a o preţui şi a trăi, iată obligaţia fiecărui om şi mai ales obligaţia fiecărui creştin pe acest pământ.

Cunoaşterea iubirii Creatorului, a Tatălui ceresc, împărtăşirea cu darurile Fiului său coborât între oameni pentru a-i mântui, constituie un drum de înălţare şi fericire, devine trăirea unei vocaţii divine.

Pentru a ajunge la această fericită împlinire şi la realizarea acestui plan, de mic copil omul trebuie să înveţe, să caute şi să descopere tainele vieţii sale pământeşti, dar mai ales să intre în tainele vieţii spirituale, dumnezeieşti.

Parcurgând paginile acestui manual, orice copil şi orice om va putea descoperi rând pe rând marele mistere ale vieţii, îl va întâlni pe Dumnezeu cel întreit, va descoperi iubirea sa şi va putea astfel să se îmbogăţească cu atâtea cunoştinţe şi calităţi, care îl vor face vrednic în final să se împărtăşească nu numai cu cuvântul său, ci chiar cu trupul şi sângele lui Cristos, Dumnezeu făcut om, şi va putea să se întărească cu însăşi pâinea vieţii veşnice, pâinea îngerilor şi pâinea dătătoare de mântuire.

Recomandăm tuturor copiilor, şcolarilor şi tuturor celor ce sunt dornici să se învrednicească de darul iubirii lui Dumnezeu Tatăl, de bucuria vieţii aduse de Cristos şi de binecuvântarea sfinţeniei Duhului Sfânt, acest material, manual pentru pregătirea la primirea sfintei Împărtăşanii şi la obţinerea vieţii fără de sfârşit prin pâinea coborâtă din ceruri.

Împărţim binecuvântarea noastră tuturor celor care au pregătit acest manual, celor care îl oferă copiilor şi tinerilor şi mai ales le acordăm celor ce-l vor folosi pentru creşterea lor în iubire şi în credinţă, îmbrăţişarea noastră arhierească.

Iaşi, 1 februarie 2004

+ Petru Gherghel
Episcop de Iaşi

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *